Интервю с арх. Лора Бъчварова за международния архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново

(1 глас, средно 5.00 от 5)
Arh_Bachvarova-02-02

Арх. Лора Бъчварова гл. експерт „Устройствено планиране”- В. Търново:
„Заданието на международния конкурс се базира на проучвания и обществени обсъждания сред великотърновци”.

-    Арх. Бъчварова, бихте ли представили екипа, подготвил престижния международен архитектурен конкурс?
-    Екипът, който разработи техническото задание за международния архитектурен конкурс, включва специалисти от различни области. В него участват арх. Николай Миладинов, урб. Цвета Славчева и юристът Явор Иванов, който следеше за правната рамка по ЗОП. Павел Христов е компютърния специалист, изготвил сайта на конкурса, обявен на 23 април т.г. Моята роля е да отговарям за цялостната дейност на работната група, организацията на процеса и съгласуването на отделните части от заданието, изясняване на обхвата на територията, журиране и провеждане на конкурса, наградния фонд, времевия график, събиране и анализ на съществуващите планове и проекти за територията, осъществяване на контакт с трети лица, в това число, но не само административни органи, които имат отношение към проекта. По време на цялостната подготовка, неоценима помощ ни оказа проф. Георги Станишев.

-    Колко време Ви отне разработката на техническото задание на конкурса и през какви предизвикателства преминахте?
-    По конкурсната програма работихме 4 месеца - от началото на 2018 г., като в това време успяхме да преминем и през съгласувателни процедури с Министерството на културата, КАБ и САБ. За нея се подготвяхме поне от 1 година, през която правихме различни прединвестиционни проучвания, заснемания, консултации със специалисти от различните области. Синтезирахме информацията от проучвания, сондажи на обществения мнения и обсъждания по въпроса как си представят великотърновци развитието и бъдещето на територията на старото военно училище. Това беше приоритет за нас, с който се съобразявахме по време на изготвянето на документацията за конкурса. Нашата конкурсна програма стъпи на основите на техническото задание за ПУП, което беше изработено от архитектурната гилдия на старата столица.

-    Как избрахте членовете на журито, които са имена в своята област от цял свят?
-    Първо се обърнахме към известна консултантска фирма с опит в организирането на такива форуми, но с нея не се финализираха преговорите. Така се наложи да организираме конкурса със собствени сили. Потърсихме съдействието на проф. Георги Станишев, който ни оказа голяма методическа помощ. Той ни предложи известни имена, които да бъдат включени в журито. Разбира се и нашият екип правеше паралелно собствено проучване и чрез консенсус избрахме конкретните експерти, които поканихме да журират. Петима са членовете на журито от чужбина, като всеки е изявен професионалист в определена област.

-   Какъв е интересът към конкурса, въз основа на анонимните въпроси, които потенциалните кандидати задават в сайта?
-   Към международния конкурс има сериозен интерес, съдейки по броя и обхвата на зададените въпроси на сайта. Чрез сайта уведомяваме потенциалните кандидати какво се случва по време на конкурса. Всеки един въпрос се разглежда от компетентните членове на нашия екип. Запитванията по професионална тематика се обсъждат с двамата колеги - архитекта и урбанистката. По темата за подаване на документацията и попълването й отговарят колегите от  дирекция „Обществени поръчки”. В рамките на  3 дни разглеждаме въпроса, правим превод и го публикуваме заедно с отговора на сайта на конкурса и профила на купувача, като запазваме анонимността на участника.
Искам да уточня, че официалните езици за документацията по конкурса, съгласно Закона за обществените поръчки, са български и английски език. По време на разглеждането на разработките 27-29 юли журито ще разполага с квалифицирани преводачи.
Датата и часът на официалното награждаване предстои да бъдат публикувани скоро на сайта на конкурса.

-     Разкажете любопитни ситуации от Вашата комуникация с именитите експерти от журито?
-     Нашите контакти с тези експерти са в рамките на официалния тон – покани, логистика, транспорт, настаняване. Възможно е по време на журирането, когато имаме личен контакт с тях, да имаме възможност да се възползваме от техния опит, ерудиция и компетентности.
Искам  да разкажа за удоволствието от работата с проф. Георги Станишев. Той знаеше, че екипът ни разполага с ограничено време, за да подготвим обявяването на конкурса. Реагираше по най-бързия и адекватен начин. Имаше моменти, когато сме му изпращали документация за консултиране, а той е отговарял в рамките на деня - нещо изключително трудно, предвид обема и задълбочеността на материалите. Оказа ни помощ и при превода на техническата част от програмата. Така проверихме на два етапа цялата конкурсна документация - като технически параметри и превод.

-    Към 20 юни  т. г. има ли внесени разработки на участници в конкурса?
-    Към днешна дата все още нямаме внесени разработки от потенциални участници, тъй като има още цял месец до крайния срок - 20 юли.  Документацията за кандидатстване може да бъде предадена по два начина – на магнитен носител или на хартия. Всеки участник може да избере формата, която му е удобна. Решихме да предоставим този избор на участниците, за да създадем условия за международна активност.

Арх. Лора Бъчварова е родена през 1985 г. във Велико Търново. Завършила е специалност „Архитектура” във Варненския свободен университет през 2009 г. Работила е за проектантска фирма в морския град. От 2010 г. до 2012 г. е главен специалист в Дирекция УТОС на община Горна Оряховица. От 2012 г. е гл. експерт „Устройствено планиране” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” на община Велико Търново. През 2018 г.  успешно финализира втора магистратура „Управление на проекти в строителството” УАСГ-София, като през това време e част от международна програма за академична мобилност, проведена в Московския държавен университет по строителство (Национален изследователски университет), Русия. Тя е член на журито на Международния архитектурен конкурс за НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО под мотото „Ново сърце за стария град”.

Повече информация за конкурса „Ново сърце за стария град” може да получите тук.

Интервюто взе: Лилия Лозанова

Сподели

Тагове: архитектурен конкурс | велико търново

 

Новини

21 Март 2023, 09.23
Измененията в климата вече не са абстрактно понятие, а негативните последици...
17 Март 2023, 16.58
Рециклирането на строителни материали, приложението им, иновативни проекти,...
17 Март 2023, 15.33
Организатор и домакин на събитието е катедра „Строителство на сгради и...
Медийни партньори
VIP медиен партньор