ЕКОЛОГИЧНИТЕ РЕШЕНИЯ НА СИНХРОН-С ОТГОВАРЯТ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА СЪВРЕМЕННОТО УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО

(0 гласа, средно 0 от 5)
Synchron-S_Sustainable-Fire-Protection-001

Съвременните сгради се изграждат на принципите на устойчивото строителство, чиято цел е постигане на устойчиво функциониране на сградите с минимум ресурси, циркулярност, нулеви вредни емисии и минимално въздействие върху околната среда. Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос и  изисква ефективна система за защита от пожар, която може да отговори на съвременните критерии за екологичност и безопасност. От съществено значение е внедряването на устойчиви, ориентирани към бъдещето, технологични решения за противопожарна защита.

Като организация, отговорна към околната среда и хората, СИНХРОН-С разработва иновативни концепции, решения и продукти, с които цели създаването на по-устойчива противопожарна защита. Примери за това са системите за пожарогасене с водна мъгла високо налягане, системите за пожарогасене с чисти газови агенти – инертните (IG) газове азот и аргон и химическия агент HFC-227ea (FM-200), както и системите с гасителния агент от ново поколение FK-5-1-12 (Novec 1230). В сравнение с традиционните противопожарни решения, тези продукти спестяват вода и енергия, имат минимално въздействие върху околната среда, безопасни са за хората, обитаващи сградите, а също така са дългосрочно и икономически изгодно решение за пожарна защита.

Особено ценни по отношение на гасителна ефективност, екологичност, безопасност, компактност, дълговечност и минимални разходи за инсталиране и поддръжка са системите с гасителния агент FK-5-1-12 (Novec 1230). Тези системи са иновативни и устойчиви решения за пожарогасене, които са предназначени да подобрят ефективността и ефикасността на противопожарната защита. Те използват най-оптимално ресурсите и притежават най-широките граници на безопасност за хората и околната среда в сравнение с останалите чисти газови агенти.

Системите с FK-5-1-12 (Novec 1230) ни помагат да осигурим значителни екологични и икономически ползи за нашите клиенти. Те са най-доброто решение за защита от пожар в компютърни зали и центрове за данни, не увреждат чувствителното електронно оборудване и минимизират рисковете от прекъсване на оперативната дейност. Други области на приложение са съоръжения в електротехниката и промишлеността, архиви, библиотеки, сгради с ценно културно-историческо имущество и др.


Сподели

Тагове: противопожарна защита | синхрон-с | системи за пожарогасене

 
Уебсайт на автора: www.synchron-s.com

Новини

19 Октомври 2020, 15.55
арх. Владимир Милков     Източник: www.kab.bgДелегатите на  двадесетото...
07 Октомври 2020, 16.33
Тази година архитектурния конкурс Арх Инова  ще протече под мотото...
04 Септември 2020, 08.20
Международната академия на архитектурата (МAA) обявява две международни...
Медийни партньори
VIP медиен партньор