Музей за Модерно и Съвременно изкуство

(14 гласа, средно 4.57 от 5)

headАрхитектурен факултет – дипломна сесия 2013 г.

Дипломен проект на тема

Музей за Модерно и Съвременно изкуство

Град Париж, Франция

                  

Дипломният проект  е разработен от канд. арх. Яна Андреева  под ръководството на арх.Жеко Тилев и представя проектиране в идейна фаза на проект за Музей за Модерно и Съвременно изкуство, разположен в уникалната среда на парка Де Ла Вилет в Париж – Франция, който е в североизточната част на града и със своята площ от 55 хектара  е едно от най-големите зелени пространства. Паркът е  лесно достъпен по тангиращите  булеварди, спирки на автобусния транспорт и две спирки на метрото, които  оформят и основните подходи  - този от север от Булевард Макдоналд и този от юг от  Авеню Жан Жар.

Създаден по проект на арх.Бернар Чуми през 1982г. Парк Де Ла Вилет не се вписва в установените до тогава принципи в ландшафтната архитектура с характерните си резките контрасти и моменти на изненада в планировъчното решение. Структурата му се обуславя от 3 слоя - този на реперните червени точки, на линиите - пешеходните алеи  и на повърхностите - живописно разположени тематични градини, част от които е сградата на  проектирания Музей,  представящ живописта като 13-та нова градина на изкуството.

С предложения проект за Музей за  Модерно и Съвременно изкуство като  добавен нов елемент към парка е постигната пълна хармония с даденостите и дори е допълнена и последователно проведена общата концепция на парка не само като градоустройство, но и като идея за индивидуалност във формообразуването на елементите и сградите в парка.

 Като продължение на идеите на Чуми в представения проект се открива само формално позоваване на традицията за проектиране на сграда – музей на изкуството. Авторът се базира на идеята, че изкуството е едно строго индивидуално преживяване и предлага различна вътрешна функционална организация, като   сградата е решена на четири нива, три от които надземни – изложбени и едно подземно обслужващо ниво. 

Подходът към сградата  от парка е продължение на съществуващата Градина на равновесието като алеята се спуска плавно, навлиза в първото надземно ниво на сградата (кота -5.00 ) и продължава към терасирана скулптурна градина, където островно са организирани различни зони - зона обучение – медиатека, лекционни зали, зона хранене, търговска зона - магазини за художествени материали, зона рисуване - ателиета. Големи атриуми осъществяват визуален контакт с изкуството и градината, които се развиват над тях. Предвидени са необходимите облужващи помещения за всяка зона-санитарни възли, помещения за персонал, складове и осигурен път за зареждане.

Основният подход към музея е на кота 0.00, като фоайето е разпределителната зона към двете коренно различни изложби – на модерното изкуство, представляваща същинската музейна част и на съвременното изкуство, която е  със свободен достъп с цел стимулиране изявата на творческия заряд на младите артисти и улесняване на контакта на широката публика с изкуството.  Изложбата на модерното изкуство е представена по осем пътеки - рампи, които се пресичат във вертикално направление от комуникационни ядра, позволяващи на посетителите да променят своя ход. Изложбата е организирана едностранно на всяка рампа, като посоката на подредба на експонатите се редува, създавайки ритъм и редуване на концентрацията върху избраното течение с поглед към всички останали. Идеята е да се пресъздаде преплитането, застъпването на теченията в изкуството чрез средствата на архитектурата, а именно това, което се е случвало във времето да намери своя материален израз и в пространството, като темите на експонатите по рампите са съответно -  Ар Нуво; Фовизъм и Немски Еспресионизъм; Кубизъм и Футуризъм; Абстрактна живопис; Дада и Сюрреализъм; Абстрактен експресионизъм и Нео-експресионизъм; Оп арт и Поп арт; Минимализъм. 

На ниво +6.00 е разположена втората част от изложбата на съвременното изкуство,  кафене с изглед към пространството за модерно изкуство, сувенирен магазин, a административния блок с прилежащите му обслужващи помещения е на кота 0.00 м. 

Обемно-композиционното решение на сградата също е в духа на разнообразието и индивидуалността на останалите елементи в парка и макар, че на пръв поглед изглежда случайно, всъщност е провокирано от пешеходните направления на движение в парка. Като следствие от това сградата  е проектирана в  своебразния произволен криволинен обем, формиран от сложната като конфигурация, но много добре проучена със съответни компютърни програми  пространствено-прътова мрежеста стоманена конструкция, илюстрирана в тримерните модели на сградата.

Представените интериорни тримерни модели подкрепят идеята за богатство на възприятието и на гледните точки на вътрешното пространство. Всъщност обемно-пространственото решение на градата е логично продължение на философията на проекта и най-подходяща пространствена  обвивка за решената по специфичен концептуален начин функция на сградата. Решението за покритие на сградната обвивка с прозрачни фотоволтаични стъклопакети е в съответствие на тенденциите за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и допринася за енергийната ефективност на сградата. 

С предложената в представения проект вътрешна функционална организация на основното изложбено ниво във вид на пътеки-рампи, свързани на определени места с вертикални комуникации се дава възможност на посетителя да направи сам своя избор и своята траектория на обиколка и възприемане на експонатите. По този начин се създават условия за неочаквани срещи, гледни точки и възприятия на интериорното пространство и експонатите.   Това е нов не само концептуален като проект, но и като филосовия подход за вътрешна функцинална организация на сграда музей на изкуството. В проекта  е предложено тематично обвързване на експонатите по протежението на пътеките и  в същото време разположението, развитието на елементите в пространството дава възможност еспозициите да се пренареждат и по други времеви, авторски, териториални  или  стилови  принципи и така да се постигне елемента на изненада при всяко посещение на музея. 

Рецензент - гл.ас. д-р арх. Г.Кутова                                                

ATT00016
jpg7
jpg9
jpg6
jpg1
jpg2
jpg3
jpg4
jpg5
jpg10

Сподели
 

Новини

19 Октомври 2020, 15.55
арх. Владимир Милков     Източник: www.kab.bgДелегатите на  двадесетото...
07 Октомври 2020, 16.33
Тази година архитектурния конкурс Арх Инова  ще протече под мотото...
04 Септември 2020, 08.20
Международната академия на архитектурата (МAA) обявява две международни...
Медийни партньори
VIP медиен партньор