Сграда с офиси, шоурум, магазини и складове в "Малинова долина", гр. София

(0 гласа, средно 0 от 5)
E_Kostadinovska_shourum_1-632480
Сграда с офиси, шоурум, магазини, складове, паркиране и трафопост м. ''Малинова долина'', гр. София
Проектант: арх. Емилия Костадиновска

Основна цел на проекта е реализирането на съвременена сграда с офиси, шоурум, магазини, складове, паркиране и трафопост. Сградата трябва да се вписва хармонично в прилежащата градска среда и да предоставя висок комфорт на обитаване.

Градоустройствено решение
Местоположение в градската тъкан
Теренът е с лице към ул. „Околовръстен път” и е в непосредствена близост до бул. ”Симеоновско шосе”,  разположен в квартал, наситен предимно със сгради с обществени функции. Основният комуникационен достъп от града до сградата е по ул. ”Околовръстен път” посредством автомобилен транспорт.

Местоположение в непосредствено прилежащите територии
Парцелът на сградата е разположен м.''Малинова долина'' гр. София. Съгласно ОУП на гр. София, теренът попада в устройствена  зона за Обществено обслужващи дейности с показатели:
  •     Плътност – 30%
  •     Кинт - до 1.2
  •     Минимално озеленяване –50%,от които 50% висока растителност.
Имотът има денивелация в посока юг-север с превишение от 1 до 4.5 метра.

E_Kostadinovska_shourum_2-624309

Архитектурен облик

Концептуално решение и вътрешни пространства

Предвид градоустройствените показатели и ограничения, както и изискването за постигане на максимален капацитет офиси и шоурум пространства  в план представлява правоъгълник с размери 4.80/16.
Имайки предвид факта, че основната функция на сградата е шоурум с офиси, чрез развитита концепция се постига максимален брой офиси и просторни шоуруми, организирани по външната периферия на сградата  с вертикална  комуникация откъм север. По този начин офисите и шоурумите  са разположени предимно към благоприятните световни посоки, с лице към ул. ‘’Околовръстен път’’. Централно в сградата е разположено входното фоайе с ядро за вертикална комуникация. Този мотив на централно разположение на ядрото осигурява максимално лесна вътрешна ориентация, създава чувство за уютна комфортна среда, както и действа социализиращо на обитателите.

E_Kostadinovska_shourum_4_Konf_zala-624450
Интериорна визуализация: Конферентна зала, етаж 3, вариант 1

Основната идея на сградата е по външната си периферия от към ул.’’Околовръстен път’’ да бъде по-отворена, а откъм стопанския двор – обратното - да е максимално затворена. Основно предимство на решението е постигането на съвременно пространство, актуално към функционалните и естетически проблеми при третирането на подобен вид съоръжения в днешно време. Разработената схема осигурява изключително компактно и технологично решение, което не доминира в средата с габаритите си. Чрез нея са избегнати традиционните в голяма степен морално остарели концепции за едностранно и двустранно решение на подобни сгради от "коридорен тип", които лишават  пространствата от възможни по-добри решения.

Функционално зониране
Функционалното зониране е ясно отчетливо. На партерно ниво са разположени обществено-обслужващите функции. Основните помещения като фоайе и шоуруми са разположени основно с лице към ул. ‘’Околовръстен път’’, по вътрешната периферията към стопанския двор са разположени помещения със спомагателните функции /кафе и санитарни помещения/.
Шоурумите и офисите са развити в 5 етажа.

Простотата в решението, както и добре овладяните архитектурни елементи създават силно въздействащо пространство, повишаващо стандарта на обитаване в сградата. В полу-подземното ниво са разположени техническите помещения и складове, съобразени с  изискванията на  нормативните актове.

E_Kostadinovska_shourum_5_Konf_zala-624450-_2
Интериорна визуализация: Конферентна зала, етаж 3, вариант 2

Входно-комуникационните пространства осигуряват безпрепятствена връзка между отделните функционални единици. Чрез тях се постигат отворени пространства за публичен достъп, ориентиран и към за хора с увреждания, с високо ниво на контрол, както и лесна вътрешна и визуална ориентация.
Разстоянието до евакуационна вертикална комуникация от най- отдалечената точка на  сградата не превишава 25 м.

Конструктивно решение
Простата форма на сградата в план е основен фактор, допринасящ за ефективното и технологичното решение на конструкцията. Сградата е със стоманобетонна безгредова конструкция, с оси 8.10 х 9.50, 8.10 х 9.30, 6.60 х 8.10 даващи възможност да не се наруши функционалното решение. Вертикалните конструктивни елементи /шайби / са разположени в преградните стени между стаите, като осигуряват гъвкавост при тяхното планиране и възможност за бъдещо преустройство. Пространствената и сеизмична устойчивост са осигурени чрез оформяне на стоманобетоново ядро в северната зона около комуникационното пространство, както и чрез равномерно разположени шайби  спрямо тяхното ефективно действие в останалите части на сградата.

Основните зидарии са с дебелина 25 см /по фасадата и между отделните офиси и шоуруми. Разделителните стени между отделните офиси ще се изпълнят от преградни стени от гипсокартон 15см, изпълнени двустранно с два пласта гипсокартон, носеща щендерна конструкция и пълнеж от минерална вата 10 см. Преградните стени в офисите ще бъдат с дебелина 12.5см и ще се изпълнят от двупластов двустранен гипсокартон, щендерна носеща конструкция и пълнеж от минерална вата 7,5см.
Това решение допълнително олекотява конструкцията и оптимизира нейното изпълнение.

E_Kostadinovska_shourum_3-624450

Фасадни решения
Решението на външната фасада се характеризира с простота, оригиналност и ефективност на изпълнението. Стъклената фасада е тип окачена с вертикални и хоризонтални алуминиеви носещи профили и стъклопакет със соларен фактор, така че работните помещения да не се пренагряват от естествената светлина. Отвън вертикалните фуги са с капачка, хоризонталните са силиконови.

Стъклопакетът към окачената фасада е оразмерен съгласно ветровото натоварване в отделните части на фасадата и съгласно геометрията им. Стъклото е прозрачно без зелени нюанси независимо от дебелината му, като вътрешното е ламинирано. Избраните характеристика на стъклото са съобразени с изложението на сградата, функционалните помещения и цели оптимизиране на експлоатационните разходи на сградата и комфорта на обитаване. Всички стъклопакети, които са на кота +0,00 /пряк контакт с посетителите/ са с външно закалено стъкло, от гледна точка осигуряване безопасност при счупване.

E_Kostadinovska_shourum_7_Konf_zala-624450

Интериор
Интериорните пространства са решени в съвремен дизайн с прилагане на естествени материали, характерни с високо качество и дълъг експлоатационен период. В офисите и шоурумите е взето предвид големият брой посетители и функционалното им предназначение, което обуславя прилагане на материали с акустични характеристики,по стените и таваните се влагат акустични звукопоглъщащи плоскости.

Основни параметри на проекта
Площ на парцела  - 2 617 m2
Застроена площ – 731.60 m2
РЗП /над земята/ - 2943,70  m2
Застрена площ склад (полу-подземно ниво) – 1283  m2
Застрена площ рампа – 130 m2
Паркоместа – 22 бр. надземни – 22 бр., подземни – 0 бр.
вертикални комуникации – 1 бр.

E_Kostadinovska_shourum_8_Konf_zala-624450

Проектът участва в архитектурен конкурс "Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2019" в категория: "Бизнес и административни сгради". 

 
Сподели

Тагове: арх инова 2019 | арх. емилия костадиновска | шоурум

 

Новини

08 Юли 2020, 16.20
Специализираната изложба „Стройтех“ остава една от най-предпочитаните  от...
03 Юли 2020, 15.17
Дизайнерският екип, състоящ се от Orange Architects, ECHO urban design, Moederscheim Moonen, More Architecture и...
16 Юни 2020, 14.26
Винербергер има удоволствието да Ви покани на убинар, специално посветен на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор