Опера МАРИИНСКИ II, Санкт-Петербург, Русия

(0 гласа, средно 0 от 5)
6_AerialViewNew_06_na4alo
Опера МАРИИНСКИ II, Санкт-Петербург, Русия
Проектант:
ДАЙМЪНД ШМИТ АРХИТЕКТИ / А.Дж. Даймънд, М. Лела, Г. МкКлъски, М. Трейси, М. Лукасик, К. Василев, А. Точини, Дж. Грейвс, Д. МкДауъл, Т. Келайдитис, К. Спет, Д. Ричарсън, В. Гьотц
Представен от: д-р арх. Красимир Василев*
Възложител: Министерство на културата на Русия
Снимки: Тим Грифит

Иновативност (новаторство) на проектното решение
Проектирането на сградата на операта Мариински II в Санкт-Петербург представляваше уникално творческо предизвикателство по редица причини, свързани както с контекста и очакванията, така и с предисторията на проекта. Фирмата беше ангажирана от възложителя на етап, когато основите на новата сграда бяха вече изпълнени по проект на друга фирма и след като в процеса на строителство се установи, че този проект е на практика нереализуем. Това обстоятелство само по себе си наложи нетрадиционен, новаторски подход в проектирането на новата сграда. Архитектурният колектив, в тясно сътрудничество с конструктора, успя да интегрира съществуващите основи в новия проект, без да се компрометират високите изисквания за качество на дизайна и функционалност.

11_Kris_Vasilev_Opera_Peterburg_Auditorium_11

За постигане на изключително високите акустични изисквания на концертната зала и превръщането й в сцена за представления от най-високо световно ниво, беше използван най-съвременен софтуер. Той беше важна предпоставка за един интегриран подход при моделирането на пространството на аудиториума, в който участваха архитекти, експерти по акустика, инженери, както и предстаители на творческия колектив на операта.

10_Kris_Vasilev_Opera_Peterburg_Auditorium

Друг новаторски подход, който допринесе за съвременното и запомнящо се присъствие на новата сграда, беше интериорното осветление и по-специално "светещата" концертна  зала. Кехлибарният цвят на излъчваната от залата светлина, която се възприема и отвън, е постигнат чрез внимателно детайлиране и равномерно осветление, преминаващо през оникса, с който е облицована зрителната зала.

Иновативност има и в пректното решение на стъклената стълба, разположена в централното фоайе по протежение на главната фасада.  Тя се състои от изцяло стъклени и осветени стъпала, носени от метална конструкция. Подробно детайлирана от гледна точка на товари и нормативи, стълбата "плува" в пространството на фоайето, без да спира естествената светлина идваща от фасадата и от остъкления покрив над нея.

7_Kris_Vasilev_Opera_Peterburg_Lobby_Glass_Stair-07

Откритата  сцена с амфитеатър на покрива на сградата е друго иновационно проектно решение. Наред с уникалната панорамна гледка, откриваща се от покривната тераса, тази сцена е специално предназначена за представления по време на храктерните за града “бели нощи".

Към иновативността в проектирането и изпълнението на сградата трябва да добавим и използването на 3D визуализация на редица детайли. Това беше изключително важно не само по време на проектирането и координирането на архитектурните и инженерни решения. Този подход беше използван и за комуникиране на тези детайли със строителите, което допринесе за постигане на високо качество на изпълнението.

Устойчивост и вписване в околната среда
Сградата на Мариински II е ситуирана непосредствено до историческия Мариински театър на срещуположната страна на Крюков канал и е свързана с него посредством остъклен пешеходен мост. Компактността на застрояването допринася за намаляване на негативното въздействие върху околната среда като в същото време се вписва хармонично в уникалния исторически контекст.

9_Kris_Vasilev_Opera_Peterburg_Lobby1_09

Други елементи на устойчиво пректиране са използването на LED осветителни тела, широко остъклените пространства, осигуряващи обилна естествена светлина, сензорно контролиране на изкуственото осветление и ползването на вода, рефлектиращи покривни покрития, прилагане на местни строителни материали и др.

Специфичен елемент на устойчивост на комплекса е и рационалното използване и многофункционалността на пространствата, в това число трансформирането на някои фоайета в сцени за представления, както и сцената-амфитеатър разположена на покрива на сградата.

Функционалност на архитектурното решение
Новата коцертна зала има 2000 места и е проектирана в традиционната подковообразна форма, като особено внимание е отделено на акустиката и комфорта на зрителите и изпълнителите. Сградата включва 6 сцени, репетиционни зали, производствени помещения, гримьорни, офиси и други, обслужващи над 1000-та души персонал на комплекса.

15_Kris_Vasilev_Opera_Peterburg_Restaurant

Достъпът на публиката до залата е от две нива, като в съответствие с изискванията на възложителя, е осигурен отделен достъп на ВИП лица до централно разположена ложа.  Отделни входове има и за изпълнителите и персонала. Значителният по обем производствен сектор е разположен противоположно на подхода към залата.

Функционалното решение на сградата осигурява на практика един непрекъснат работен цикъл, като в едно и също време на основната сцена може да върви представление, на репетиционната сцена - репетиция, в монтажната зона - подготовка на декора за следващия спектакъл, а в товаро-разтоварната зона - приемане на нови и освобождаване от стари декори.

Естетика
Естетиката на сградата е резултат на съобразяване и отдаване на респект към уникалния контекст, както и израз на значимостта и функцията на комплекса.  Многообразните по размери и очертания отвори в масивните фасадни стени на историческите сгради намират отзвук във фасадата на новата сграда, запазвайки исторически сложилата се улична линия. В същото време широки остъклявания свързват визуално новата концертна зала със стария Мариински театър и с другите прилежащи исторически значими сгради.

1_Kris_Vasilev_Opera_Peterburg_Facade_01

По-сдържано третираната фасада, която е едно съвременно продължение на съществуващия исторически контекст, действа като "прозираща завеса" на богато и тържествено изявената концертна зала зад нея.  “Светещите” ониксови стени на залата, привличащи погледите отвън, символизират светлината на този нов храм на културата.  Фоайето към залата с разнообразните по форма стълби, рампи и премоствания отразява динамичността на това пространство. Характерният зелен цвят на фасадата на историческия Мариински театър, наричано "мариински зелено", е повторен в интериора на някои от пространствата на новата сграда. 

14_Kris_Vasilev_Opera_Peterburg_Green_Room_04
Проектът Опера МАРИИНСКИ II, Санкт-Петербург, Русия на ДАЙМЪНД ШМИТ АРХИТЕКТИ спечели Втора награда на архитектурен конкурс АРХ ИНОВА 2017 в категория: Сгради с Учебно и културно предназначение.

D.Kiniva_priema_priz_na_arch_Kriss_Vasilev_DiamantShmit_Architects_Build
Г-жа Дияна Кинова прие приза на Даймънд Шмит Архитекти.

Сподели