Collider Activity Center в София Тех Парк

(0 гласа, средно 0 от 5)
5_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_05
Проектантски колектив:
арх. Васил Шарланов, арх. Пенчо Пенчев, арх. Георги Вълканов, арх. Кунчо Цилков, арх. Пламен Вълков, Уолтопия АД

Архитектурен образ и концепция

Collider Activity Center е многофункционална сграда, съчетаваща спортни и обществени функции на партера с офиси и развоен център на Walltopia по горните етажи, която е завършена в началото на 2017г. Като лидер на световния пазар за катерачни и спортно-развлекателни съоражения, целта на Walltopia бе да проектира и изгради сграда, символизираща агресивния устрем към успех и висококачествени продукти, който компанията иновира. Със своите внушителни 30м и категоричен наклонен силует, сградата се вписва с решителността на компанията да покорява нови върхове.
4_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_04

Друга съществена част от общото обемно-пространствено решение е разбира се катерачния център, който е „сърцето“ на цялата сграда. Той се помещава в три големи атриума, които са „разцепили“ на части югозападната и североизточната фасада на сградата и ясно обозначават главните подходи към сградата. Поради силния наклон на покривната равнина на сградата, трите атриума имат различна височина и така образуват три отделни зони с различна трудност за катерене – от начинаещи до напреднали. Трите атриума са остъклени в покривната си част и така позволяват в тях да навлезе естествена светлина, която да проникне и в най-вътрешните части на сградата. Друг търсен ефект е и преплитането с офис частите, които имат директен изглед към катерачните атриуми, а отделните офис зони са свързани чрез мостове преминаващи през високите обеми на сградата. По този начин именно катеренето се превръща в обединяващата и свързващата тъкан на цялата сграда.
2_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_02

И не на последно място е редно да се спомене и прекрасния зелен покрив, който е естествено продължение на зелените корони на дърветата в парка. Освен място за отдих, зеленината спомага и за допълнителна топлоизолация на целия покрив, който обикновено е едно от местата с високи топло загуби във всяка сграда.

Фасадата
За да се запази идеята за триъгълна фрагментация на фасадата, която да наподобява катерачните стени на Walltopia, отвън е оставена видима метална решетка пред основния стъклен слой на фасадата. Освен търсения визуален ефект, решетката има и конструктивна функция да държи някои от тестовите ни съоръжения, които Walltopia ще прави в бъдеще като например Rollglider линия, която ще се върти около сградата и ще позволи на човек да „прелети“ от най-високата част на сградата до терена.

Зад решетката фасадата е изцяло от структурно остъкляване, което дава максимален простор и видимост на офисите като е заложено на трислоен стъклопакет с високо селективно стъкло, което да пази от прегряване в летните месеци. Всъщност и самият наклон на сградата от юг допринася офисните етажи да са в сянка при високото лятно слънце. На практика единствено горните етажи на западната фасада имат нужда от малко допълнителна слънцезащита, която е добавена от вътрешната страна.

Растера на фасадата на партера и пред катерачните атриуми е проектиран с по-едър размер през 2м ширина, докато при горните офис нива са през 1м. Така допълнително се засилва контрастът между публичните части в атриума и партер, и останалите работни офис зони. Въпреки, че вентилационната система на сградата снабдява достатъчно пресен въздух, за допълнителен комфорт са предвидени и отваряеми части по фасадата.
6_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_06

Функционално разпределение
Функционалното решение на сградата се дели на един подземен паркинг етаж от 3 575 м2, партерен етаж от 2 500 м2 с преди всичко публични функции и горни етажи с офис площи и общо РЗП на сградата над кота терен от 11 621 м2. Основната част от партера помества катерачния център, който с интересните си форми и цветове е доминиращ фактор в интериора на цялата сграда.
8_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_08

Още влизайки във фоайето на сградата всеки посетител се потaпя в света на катеренето, където единствената преграда от катерачната зона е ажурен стъклен парапет. Към катерачния център е предвиден и малък фитнес център. Освен залата за катерене на партера се намира и ресторант Raffy, кафе Morro и банков клон на Cibank, които допълват сградата с полезни обществени функции, подпомагащи офис частите. Като дългогодишен партньор на "Заедно в час", които имат задача да подобрят качеството на българското образование, Walltopia предостави последната част от партера за техен централен офис.
11_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_11

На следващите два етажа са поместени офисите на двете най-големи немски IT компании: Software AG и SAP. Планировката на сградата предлага изключителна гъвкавост при планирането на офис частите, давайки възможност както за помещения от отворен тип, така и за класически офис от клетъчен тип, покривайки специфичните изисквания на наемателите.

На трето и четвърто ниво над партера са поместени основните офис площи на Walltopia. На първото от тях се намират отделите на компанията, които са от по-затворен тип и имат нужда от отделни, самостоятелни офисни единици. На горното ниво пък, архитектурното решение е от изцяло отворен тип, продиктувано от конкретните нужди на фирмата. Там се поместват всички търговци, дизайнери, архитекти и инженери на Walltopia, съставящи най-креативната част на фирмата. Отвореният офис подпомага екипната работа по различните проекти. Това позволява и по-лесно планиране и разместване при разрастването на всеки от отделите, което не винаги е равномерно.

Поради наклона и формата на сградата, горните етажи постепенно намаляват и петото ниво помества единствено офиса на управителя на Walltopia, a последното шесто ниво е открита панорамна покривна тераса. Цялостното решение на интериора се върти около използването на естествени материали в суровия им вид като видим бетон и по-индустриален изглед с видими инсталации. Едно от предимствата на това решение е по-голямата светла височина в помещенията в сравнение с използването на окачен таван.
3_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_01

Конструкция
Наклонът на сградата на пръв поглед предполага използването на метална носеща конструкция, но все пак от икономическа гледна точка е използвана стоманобетонна конструкция. Предизвикателството бе да се даде адекватно решение за огромните конзолни части, достигащи близо 15 м на най-горния етаж. Сградата е с монолитна стомано-бетонна конструкция с хоризонтални елементи – плочи с греди, безгредови плочи с капители, и вертикални елементи – колони и шайби. Сградата е разработена с обща фундаментна плоча и без деформационни фуги. Осите са разпределени през разстояния от 6,00 метра в зоните на вертикалните фасадни равнини и през 8,10 метра при наклонените фасади.

ОВИ инсталация
В сградата са използвани инсталации, които отговарят на всички международни стандарти за осигуряване на качествена експлоатация, устойчивост, ефективно използване на ресурсите, добра енергийна ефективност, иновативност и комфорт. Избраната система е четиритръбна с воден топлоносител, което позволява различни температурни режими в различните части на сградата и е особено полезна в преходните сезони. Пресният въздух се обработва от климатични камери, разположени на покрива и се подава в сградата чрез топлинно изолирана въздуховодна мрежа и клапи за постоянен дебит. Пресният въздух се филтрира, охлажда или подгрява преди да се подаде в сградата. За повишаване на ефективността на системата са предвидени роторни регенератори. За постигане на оптимални акустични параметри са предвидени шумозаглушители. Производството на топло- и студоносител се осъществява в система, състояща се от водоохлаждаем чилър, въздушно охлаждаема термопомпа, водоохлаждаща кула.

Ако до тук описаното по част ОВИ е сравнително често срещано в една съвременна сградна система, то най-иновативната част от проекта е всъщност водният резервоар, който се намира под паркинга на сградата и цели да повиши енергоефективността на сградата. Той представлява енергиен акумулатор, който нощно време се затопля или охлажда според сезона. След това през деня той отдава енергия на топло и студоносителите, които през четиритръбната система разпределят енергията до крайните климатични тела. Използването на нощна електроенергия от една страна води до значителни финансови икономии, а от друга също допринася за по-безшумна работа на климатичните инсталации през деня, тъй като работят на по-ниска мощност преди да се изчерпа енергийния потенциал на акумулатора.

Крайните климатични тела в помещенията също са сравнително нови и непознати в България. Австрийската система на Trox се състои от active chill beams, които представляват дълги индукционни тела, окачени на тавана, както на открит монтаж, така и на вграден в растерен таван. Те едновременно подават свеж, пресен въздух и климатизират до нужната температура, използвайки водния топлоносител, както и рекупериран въздух от помещението. Освен високата ефективност на системата, присъщо за нея е и изключително ниския шум на работа (до такава степен, че понякога може да те накара да се замислиш дали изобщо работи в момента), както и ниската скорост на отдавания въздух, което допринася за по-високия комфорт и липсата на усещане за „течение“ при работа на климатичната инсталация.

За климатизирането на атриумите пък, са използвани въздушни дюзи, чиято далекобойност е изключително подходяща за помещения с голяма височина (в случая между 14 и 19 метра). За да се остави стъкления покрив в атриумите максимално изчистен от инсталации, всички въздуховоди са скрити зад катерачните стени, а дюзите и смукателните решетки са технично вградени в структурата на катерачните панели.
7_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_07

Електро инсталация
Силовата система на сградата е решена с осигуряване на резервно захранване от дизел генератор, който покрива всички консуматори с необходимост от непрекъснато електрозахранване, както и значителна част от осветлението и нормалното потребление на сградата. Цялото осветление е LED с оптимизирани показатели за осветеност и дълготрайност. С архитектурна цел осветлението е разделено на две групи с различни цветни температури: съответно 4000К в офисите и помещенията и 3000К в атриумите и катерачните зали.

Към слаботоковата система на сградата са разработени: Структурно Кабелна Система в двоен под, Безжична Мрежа, Пожароизвестяване, Озвучаване и Масово Оповестяване, Автоматика, Система за Управление на Сградата, Видеонаблюдение, Контрол на Достъпа, Сигнално-Охранителна Система. Всички са проектирани и изпълнени така, че да осигурят високо качество на обитаване и функциониране на сградата, със съвременни материали от висок клас.

Collider Activity Center в София Тех Парк участва в архитектурен конкурс АРХ ИНОВА 2017 и бе номиниран в категория: „Сгради с учебно и културно предназначение”.

Сподели

Тагове: collider activity center | арх инова 2017 | проект

 

Новини

19 Октомври 2020, 15.55
арх. Владимир Милков     Източник: www.kab.bgДелегатите на  двадесетото...
07 Октомври 2020, 16.33
Тази година архитектурния конкурс Арх Инова  ще протече под мотото...
04 Септември 2020, 08.20
Международната академия на архитектурата (МAA) обявява две международни...
Медийни партньори
VIP медиен партньор