Collider Activity Center в София Тех Парк

(0 гласа, средно 0 от 5)
5_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_05
Проектантски колектив:
арх. Васил Шарланов, арх. Пенчо Пенчев, арх. Георги Вълканов, арх. Кунчо Цилков, арх. Пламен Вълков, Уолтопия АД

Архитектурен образ и концепция

Collider Activity Center е многофункционална сграда, съчетаваща спортни и обществени функции на партера с офиси и развоен център на Walltopia по горните етажи, която е завършена в началото на 2017г. Като лидер на световния пазар за катерачни и спортно-развлекателни съоражения, целта на Walltopia бе да проектира и изгради сграда, символизираща агресивния устрем към успех и висококачествени продукти, който компанията иновира. Със своите внушителни 30м и категоричен наклонен силует, сградата се вписва с решителността на компанията да покорява нови върхове.
4_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_04

Друга съществена част от общото обемно-пространствено решение е разбира се катерачния център, който е „сърцето“ на цялата сграда. Той се помещава в три големи атриума, които са „разцепили“ на части югозападната и североизточната фасада на сградата и ясно обозначават главните подходи към сградата. Поради силния наклон на покривната равнина на сградата, трите атриума имат различна височина и така образуват три отделни зони с различна трудност за катерене – от начинаещи до напреднали. Трите атриума са остъклени в покривната си част и така позволяват в тях да навлезе естествена светлина, която да проникне и в най-вътрешните части на сградата. Друг търсен ефект е и преплитането с офис частите, които имат директен изглед към катерачните атриуми, а отделните офис зони са свързани чрез мостове преминаващи през високите обеми на сградата. По този начин именно катеренето се превръща в обединяващата и свързващата тъкан на цялата сграда.
2_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_02

И не на последно място е редно да се спомене и прекрасния зелен покрив, който е естествено продължение на зелените корони на дърветата в парка. Освен място за отдих, зеленината спомага и за допълнителна топлоизолация на целия покрив, който обикновено е едно от местата с високи топло загуби във всяка сграда.

Фасадата
За да се запази идеята за триъгълна фрагментация на фасадата, която да наподобява катерачните стени на Walltopia, отвън е оставена видима метална решетка пред основния стъклен слой на фасадата. Освен търсения визуален ефект, решетката има и конструктивна функция да държи някои от тестовите ни съоръжения, които Walltopia ще прави в бъдеще като например Rollglider линия, която ще се върти около сградата и ще позволи на човек да „прелети“ от най-високата част на сградата до терена.

Зад решетката фасадата е изцяло от структурно остъкляване, което дава максимален простор и видимост на офисите като е заложено на трислоен стъклопакет с високо селективно стъкло, което да пази от прегряване в летните месеци. Всъщност и самият наклон на сградата от юг допринася офисните етажи да са в сянка при високото лятно слънце. На практика единствено горните етажи на западната фасада имат нужда от малко допълнителна слънцезащита, която е добавена от вътрешната страна.

Растера на фасадата на партера и пред катерачните атриуми е проектиран с по-едър размер през 2м ширина, докато при горните офис нива са през 1м. Така допълнително се засилва контрастът между публичните части в атриума и партер, и останалите работни офис зони. Въпреки, че вентилационната система на сградата снабдява достатъчно пресен въздух, за допълнителен комфорт са предвидени и отваряеми части по фасадата.
6_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_06

Функционално разпределение
Функционалното решение на сградата се дели на един подземен паркинг етаж от 3 575 м2, партерен етаж от 2 500 м2 с преди всичко публични функции и горни етажи с офис площи и общо РЗП на сградата над кота терен от 11 621 м2. Основната част от партера помества катерачния център, който с интересните си форми и цветове е доминиращ фактор в интериора на цялата сграда.
8_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_08

Още влизайки във фоайето на сградата всеки посетител се потaпя в света на катеренето, където единствената преграда от катерачната зона е ажурен стъклен парапет. Към катерачния център е предвиден и малък фитнес център. Освен залата за катерене на партера се намира и ресторант Raffy, кафе Morro и банков клон на Cibank, които допълват сградата с полезни обществени функции, подпомагащи офис частите. Като дългогодишен партньор на "Заедно в час", които имат задача да подобрят качеството на българското образование, Walltopia предостави последната част от партера за техен централен офис.
11_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_11

На следващите два етажа са поместени офисите на двете най-големи немски IT компании: Software AG и SAP. Планировката на сградата предлага изключителна гъвкавост при планирането на офис частите, давайки възможност както за помещения от отворен тип, така и за класически офис от клетъчен тип, покривайки специфичните изисквания на наемателите.

На трето и четвърто ниво над партера са поместени основните офис площи на Walltopia. На първото от тях се намират отделите на компанията, които са от по-затворен тип и имат нужда от отделни, самостоятелни офисни единици. На горното ниво пък, архитектурното решение е от изцяло отворен тип, продиктувано от конкретните нужди на фирмата. Там се поместват всички търговци, дизайнери, архитекти и инженери на Walltopia, съставящи най-креативната част на фирмата. Отвореният офис подпомага екипната работа по различните проекти. Това позволява и по-лесно планиране и разместване при разрастването на всеки от отделите, което не винаги е равномерно.

Поради наклона и формата на сградата, горните етажи постепенно намаляват и петото ниво помества единствено офиса на управителя на Walltopia, a последното шесто ниво е открита панорамна покривна тераса. Цялостното решение на интериора се върти около използването на естествени материали в суровия им вид като видим бетон и по-индустриален изглед с видими инсталации. Едно от предимствата на това решение е по-голямата светла височина в помещенията в сравнение с използването на окачен таван.
3_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_01

Конструкция
Наклонът на сградата на пръв поглед предполага използването на метална носеща конструкция, но все пак от икономическа гледна точка е използвана стоманобетонна конструкция. Предизвикателството бе да се даде адекватно решение за огромните конзолни части, достигащи близо 15 м на най-горния етаж. Сградата е с монолитна стомано-бетонна конструкция с хоризонтални елементи – плочи с греди, безгредови плочи с капители, и вертикални елементи – колони и шайби. Сградата е разработена с обща фундаментна плоча и без деформационни фуги. Осите са разпределени през разстояния от 6,00 метра в зоните на вертикалните фасадни равнини и през 8,10 метра при наклонените фасади.

ОВИ инсталация
В сградата са използвани инсталации, които отговарят на всички международни стандарти за осигуряване на качествена експлоатация, устойчивост, ефективно използване на ресурсите, добра енергийна ефективност, иновативност и комфорт. Избраната система е четиритръбна с воден топлоносител, което позволява различни температурни режими в различните части на сградата и е особено полезна в преходните сезони. Пресният въздух се обработва от климатични камери, разположени на покрива и се подава в сградата чрез топлинно изолирана въздуховодна мрежа и клапи за постоянен дебит. Пресният въздух се филтрира, охлажда или подгрява преди да се подаде в сградата. За повишаване на ефективността на системата са предвидени роторни регенератори. За постигане на оптимални акустични параметри са предвидени шумозаглушители. Производството на топло- и студоносител се осъществява в система, състояща се от водоохлаждаем чилър, въздушно охлаждаема термопомпа, водоохлаждаща кула.

Ако до тук описаното по част ОВИ е сравнително често срещано в една съвременна сградна система, то най-иновативната част от проекта е всъщност водният резервоар, който се намира под паркинга на сградата и цели да повиши енергоефективността на сградата. Той представлява енергиен акумулатор, който нощно време се затопля или охлажда според сезона. След това през деня той отдава енергия на топло и студоносителите, които през четиритръбната система разпределят енергията до крайните климатични тела. Използването на нощна електроенергия от една страна води до значителни финансови икономии, а от друга също допринася за по-безшумна работа на климатичните инсталации през деня, тъй като работят на по-ниска мощност преди да се изчерпа енергийния потенциал на акумулатора.

Крайните климатични тела в помещенията също са сравнително нови и непознати в България. Австрийската система на Trox се състои от active chill beams, които представляват дълги индукционни тела, окачени на тавана, както на открит монтаж, така и на вграден в растерен таван. Те едновременно подават свеж, пресен въздух и климатизират до нужната температура, използвайки водния топлоносител, както и рекупериран въздух от помещението. Освен високата ефективност на системата, присъщо за нея е и изключително ниския шум на работа (до такава степен, че понякога може да те накара да се замислиш дали изобщо работи в момента), както и ниската скорост на отдавания въздух, което допринася за по-високия комфорт и липсата на усещане за „течение“ при работа на климатичната инсталация.

За климатизирането на атриумите пък, са използвани въздушни дюзи, чиято далекобойност е изключително подходяща за помещения с голяма височина (в случая между 14 и 19 метра). За да се остави стъкления покрив в атриумите максимално изчистен от инсталации, всички въздуховоди са скрити зад катерачните стени, а дюзите и смукателните решетки са технично вградени в структурата на катерачните панели.
7_Vasil_Sharlanov_Walltopia-Collider_Activity_Center_07

Електро инсталация
Силовата система на сградата е решена с осигуряване на резервно захранване от дизел генератор, който покрива всички консуматори с необходимост от непрекъснато електрозахранване, както и значителна част от осветлението и нормалното потребление на сградата. Цялото осветление е LED с оптимизирани показатели за осветеност и дълготрайност. С архитектурна цел осветлението е разделено на две групи с различни цветни температури: съответно 4000К в офисите и помещенията и 3000К в атриумите и катерачните зали.

Към слаботоковата система на сградата са разработени: Структурно Кабелна Система в двоен под, Безжична Мрежа, Пожароизвестяване, Озвучаване и Масово Оповестяване, Автоматика, Система за Управление на Сградата, Видеонаблюдение, Контрол на Достъпа, Сигнално-Охранителна Система. Всички са проектирани и изпълнени така, че да осигурят високо качество на обитаване и функциониране на сградата, със съвременни материали от висок клас.

Collider Activity Center в София Тех Парк участва в архитектурен конкурс АРХ ИНОВА 2017 и бе номиниран в категория: „Сгради с учебно и културно предназначение”.

Сподели

Тагове: collider activity center | арх инова 2017 | проект

 

Новини

01 Август 2022, 17.35
Срокът за участие се удължава до 10-ти август 2022 год.Календар на конкурсаНачало...
29 Юли 2022, 15.15
Изложбата „Дизайн по Дунав“ показва как урбанистите сближават хората в...
21 Юли 2022, 15.52
Интелигентният сензор за температура и влажност Shelly Plus H&T.     ...
Медийни партньори
VIP медиен партньор