Конгресен Морски Център Бургас

(0 гласа, средно 0 от 5)
7_Vanya_Myankova_Vanika_Naucen_centar_Burgas
Проектантски колектив на Архитектурно бюро ВАНИКАарх. Георги Петров, арх. Красимир Джеджев, арх. Диляна Андрова, арх. Ана Маринова, арх. Ваня Мянкова

Устройствена концепция и идейно решение
На сграда за Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с офиси – Пристанище Бургас

Обемно-пространствено решение
Сградата на конгресния и научно-изследователски център е част от зоната за обществен достъп на гр. Бургас и е разработена в съответствие с концепцията за бъдещото развитие на района. Ето защо, освен самата сграда, настоящата разработка включва още сцена на открито с амфитеатър за около 300 зрители, зони за експозиции и отдих, пешеходна пасарелка към стената на вълнолома, запазване на един от крановете като панорамна площадка с кафе-бар.

1_Vanya_Myankova_Vanika_Naucen_centar_Burgas

Самата сграда е ситуирана югоизточно от сградата на Магазия 1 и се намира в непосредствена обемно-пространствена връзка както с нея, така и с пространството към новата морска гара. Характерно за съществуващите сгради – магазия и морска гара, е техният подчертано хоризонтален силует. Това дава възможност за изграждане вертикален акцент точно на мястото, където пристанищния кей прави чупка на юг. Тази даденост, заедно с близостта до сградата на Магазия 1 предопределя обемно-пространственото и силуетно решение на новия център с цел хармоничното й вписване в околната среда. В северозападната си част – той е по-нисък и хоризонтален, без да конкурира или доминира над обема на магазията. На югоизток обемите нарастват терасовидно във височина, оформяйки характерен и динамичен силует. Тази градация на обемите е водеща и при функционалното зониране на сградата – едноетажна, многофункционална зала в близост до магазията и терасовидно нарастващ обем с по-малки зали, офиси и ресторант в посока на морската гара.

Пешеходният достъп е двустранен, което определя и двустранния достъп до входното фоайе. Сградата на конгресния и научно-изследователски център е максимално отдръпната на югоизток с цел създаване на пространства за дейности на открито.

Функционално решение и иновации
Предлаганото идейно решение предвижда основното, приемно фоайе на кота ±0.00 да бъде достъпно както от улицата, успоредна на вълнолома, така и от пешеходната алея-югозападно от сградата. Приемното фоайе е отворено към амфитеатъра със сцената на открито и фоайето на многофункционалната зала. Залата е изцяло остъклена по югозападната си фасада, пред която са предвидени зони за отдих и експозиции. Окачена козирка, излизаща шест метра напред по целия фронт на тази фасада, предпазва залата от преослънчаване и осигурява по-добри условия за активностите, провеждани отпред. Залата е с равен под за универсално ползване и е предвидено горно, естествено, шедово осветление, изцяло на север. Те ще се използват и като люкове за отвеждане на дим и топлина, а върху техните наклонени на юг покривни части, се монтират фотоволтаични панели и слънчеви колектори.

4_Vanya_Myankova_Vanika_Naucen_centar_Burgas

На втория етаж е зоната за образователна и научно-изследователска дейност, две по-малки многофункционални зали с възможност за делене или обединяване. Кафе-барът и терасата към фоайето на залите са с панорамни гледки към морето и вълнолома. Разполагането на залите и кафе-бара двустранно на фоайето дават възможност за използване и като общо пространство. От терасата на кафе-бара се предвижда изграждане на пешеходна пасарелка до стената на вълнолома. 
Третият и четвърти етажи са предвидени за офиси под наем клас „А". 
Ресторантът е на последния пети етаж, с гледка към морето и града. На покрива на ресторанта и многофункционалната зала са разположени фотоволтаични панели и слънчеви колектори за топла вода.
Паркингът за служителите е на полуподземно ниво, на което е предвиден резервоар за дъждовни води за поливане и хигиенизиране. 

Вътрешното разпределение отговаря на изискването за многофункционално ползване на сградата. Ефективното управление на техните пространства се осъществява  чрез подвижни, шумоизолиращи преградни стени, плътни или стъклени. 
Асансьорите в сградата ще бъдат енергийно-ефективни, управлявани от система за синхронизиране на използването им за намаляване броя на междинните спирания. 
В офисите и в търговската зала на ресторанта се предвиждат модулни мокетни настилки, обработени с пречистващо въздуха покритие за неутрализиране на миризмите, цигарения дим и вещества, съдържащи алергени.

Предвижда се изпълнение на вакуумна система за централно почистване на сградата. Поддържането на микроклимата ще бъде със съвременни термопомпени аграгати с висока ефективност. Сградата ще е с целогодишна експлоатация. В проекта са предвидени индивидуални системи за отопление и охлаждане - VRV/VRF 

Осветлението в цялата сграда ще бъде с високоефективни LED осветители. Предвиждат се и съвременни слаботокови системи с оптично окабеляване, със структурна мрежа седма категория, пълно wireless покритие на обекта и системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.
Всички системи в сградата – климатична, електрическа, водопроводна и слаботокови ще се управляват от централна система за сградно управление (BMS).

8_Vanya_Myankova_Vanika_Naucen_centar_Burgas

Предлаганото идейно решение зонира отчетливо функционалните зони, давайки възможност за тяхното самостоятелно ползване. Осигурени са оптимални връзки между тези зони и околното пространство, което дава възможност сградата да работи като единен организъм, неразделна част от зоната за обществен достъп на пристанището.

Композиция и естетика на архитектурния образ
Обемът на многофункционалната зала е относително „спокоен” и съизмерим по височина с този на Магазия 1, което прави плавен преходът към по-динамичния и висок обем на останалата част от сградата. Наклонените фасадни плоскости и терасовидността на горните етажи придават характерна, динамична визия на обекта, пораждаща асоциация с корабен силует.

Архитектурно-художественият образ следва функционалната логика при изграждане на обемите. Прилагането на динамични декоративни решетки придават на тези обеми лекота и ефирност. Художественото осветление на тези части от сградата я правят атрактивна и нощем. Комбинацията от динамични, стъпаловидно градирани обеми и контрастни по структура, пластичност и цвят фасадни материали придават на сградата характерен, разпознаваем архитектурно-художествен образ, който се явява и обемно-пространствен акцент в тази част на пристанището. За това въздействие допринася  и запазването на пристанищния кран.

Използваните облицовки от алуминиев композит и мрежи от алуминиева ламарина с декоративни перфорации в бял цвят и окачените фасади с тонирано, огледално „стопсол” стъкло хармонират със стила на околните сгради от комплекса – магазията, морската гара и трафик-кулата.
Главният вход е акцентиран от косата стена и козирката над него. Фалтите на декоративната решетка по фасадата на многофункционалната зала „водят” посетителите към входа. 

2_Vanya_Myankova_Vanika_Naucen_centar_Burgas

Огледалната окачена фасада контрастира на декорираните и разчупени плътни обеми. Отраженията в нея на околното пространство са отчетливи, променяйки се непрестанно при движение на посетителите около сградата. Това прави сградата особено атрактивна  и динамична. Югоизточната и югозападната фасади са наклонени навън. Това, съчетано с тонираните „стопсол” стъклопакети, значително намалява ефекта на слъчевото греене. Фасадното решение предвижда окачени, изцяло остъклени, енергоспестяващи фасади чрез прилагане на стъклопакети с високо селективни стъкла с висока пропускливост на светлината и нисък соларен фактор, за  намаляване топлинното натоварване в помещенията и повишаване енергийната ефективност на сградата. Външното остъкляване се предвижда да бъде самопочистващо се чрез нанопокритие, което под въздействието на UV-лъчите разпада замърсяванията и се отмива от дъжда. Покритието е износоустойчиво и особено подходящо за трудно достъпните зони - покривното остъкляване на многофункционалната зала и наклонените фасади.

Сградата в план е с правилна правоъгълна форма, състояща се от две тела, на фуга – многофункционална зала и административно - офисна част. Многофункционалната зала е стоманобетонна безгредова  до кота ±0,00 и със стоманена покривна конструкция. Конструкцията на административната част е скелетна - стоманобетонна.

5_Vanya_Myankova_Vanika_Naucen_centar_Burgas

Озеленените площи са 31% от общата разработка и включват затревени площи на кота терен за изложби на открито, художествена пластика, перголи и шезлонги за почивка и покривни градини, перголи с екзотична растителност с места за почивка и консумация на открито. Паpкоустройственото решение осигурява привлекателност на средата и допълва обемно-пространственото изграждане, както и обособява пространствени зони и места за отдих на открито.

Технически показатели:
Територия на проекта  4550 м²
Застроена площ 1986 м²
Брутна площ 7695 м²
Озеленяване 1400 м² 
31% от проектната територия

Проектът участва в архитектурен конкурс АРХ ИНОВА 2017 в категория: “Сгради с учебно и културно предназначение”.
 
Сподели

Тагове: арх. бюро ваника | конгресен морски център бургас

 

Новини

19 Февруари 2020, 12.01
Екологичността и естетиката са два водещи елементи в строителството....
18 Февруари 2020, 10.27
  „Ако има усилия, винаги има постижение“*. Отнасяйки думите към...
14 Февруари 2020, 16.31
Технологиите за противопожарна защита на сгради със специален риск се...
Медийни партньори
VIP медиен партньор