28 СОУ „Алеко Константинов“, София

(0 гласа, средно 0 от 5)
1_Borislav_Bogdanov_Amfion_SOU_Al_Konstantinov
28 СОУ „Алеко Константинов“
Проектанти: Амфион ЕООД

Ситуиране на обекта

Сградите на 28 СОУ „Алеко Константинов”се намират на бул. ”Възкресение” № 60, р-н „Красна поляна”, гр. София.

Функционално решение
Сградата изпълнява функциите на средно училище, разположено в сграда с четири корпуса – А, Б, В и Г (физкултурен салон). Основното училище е разположено в допълнителна, едноетажна, сглобяема сграда.

Централните входове към четирите корпуса са два. Единият е от източната страна откъм ул. „Булина ливада”. От него се влиза във фоайе, разположено между корпуси А и Б. Вторият вход е от южната страна на сградата в корпус ”В”. Освен тях има и два входа към вътрешния двор на училището. Първият е от южната страна на корпус А и е съоръжен с рампа и асансьор за инвалиди. Вторият вход е от северната страна на корпус В и води към сутерена на корпуса, в който са разположени фитнес и столова.  До Корпус „Г” – Физкултурен салон се стига през свързващ едноетажен коридор откъв корпус А.

Корпус „А”  е триетажен със сутерен, в който са разположени складови  и технически помещения, абонатна станция и противобомбено убежище. Корпусите „Б” и „В” са двуетажни с полувкопан сутерен, в който са разположени складови помещения, учителска стая, домакин, кухня със столова и фитнес. Корпус „Г” е двуетажен (състои се от физкултурен салон и частично второ ниво със съблекални и складове). В корпуси „А”, „Б” и „В” се намират класните стаи и кабинетите. В Корпус „А” има две стълбища. Едната стълба (двураменна) е откъм централния вход и свързва телата на корпуси „А” и „Б”. Втората стълба е от западния край на корпуса – трираменна. В Корпус „В” е разположена централно двураменна стълба, свързваща етажите на корпуса. Коридорите на трите корпуса са проходими един към друг и осъществяват връзка между трите корпуса в хоризонтално отношение. Асансьорът е изграден така, че осигурява достъп както до етажните нива на корпус „А”, така и до етажите на корпус „Б”.

Сградата на основното училище е едноетажна, самостоятелно разположена с „П” образна форма. Състои се от 8 класни стаи, коридор, входно преддверие, санитарен възел и кабинети.

3_Borislav_Bogdanov_Amfion_SOU_Al_Konstantinov

Конструктивно решение
Конструкцията на сградата е скелетна, гредова. Покривите са четирискатни с дървена подпокривна конструкция. Сградата е сглобяема, с метална носеща конструкця и трислойни панели с пълнеж от минерална вата и стени от талашитени плоскости. Цялата сграда е обезопасена с метална телена мрежа.

Обемно и архитектурно решение
Входното пространство е обособено като атриум, обединяващ всички класни стаи. Остъкляването му заздравява връзката “вън-вътре” и обвързlа обитателите с околната среда.

Фасадното решение е съвременно и естетически издържано, като са използвани два материала: кафеникава мазилка и бял еталбонд. Мазилката е гладка, на места със хоризонтални членения, докато еталбонтът е разчленен и в двете направления.

Цел на проекта
Основни цели на проекта са създаването на обект с облик, който да се вписва хармонично в средата и да удовлетворява нуждите на учебното заведение. Създаването на среда, която да превърне образованието в креативен процес и която да формира личности със знания и отношение.

2_Borislav_Bogdanov_Amfion_SOU_Al_Konstantinov

Технически показатели:

    Тяло А– Застроена площ – 645,51 кв.м.; РЗП – 1936,53 м2
    Тяло Б и В – Застроена площ – 782,81 кв.м; РЗП – 1565,62 м2
    Тяло Г (Физкултурен салон с топла връзка) - Застроена площ – 431,99 кв.м.; РЗП – 525,68 кв.м;
    ОБЩА ЗП на основната сграда на 28 СОУ: 1860,31 кв.м.
    ОБЩА РЗП на основната сграда на 28 СОУ: 4027,83 кв.м.
    Сграда на основното училище – едноетажна
    Застроена площ  - 665,60 кв.м;
    РЗП – 665,60 кв.м.

Проектът участва в архитектурен конкурс АРХ ИНОВА 2017 в категория: "Сгради с учебно и културно предназначение".

Сподели

Тагове: 28 соу | амфион | арх инова 2017

 

Новини

19 Февруари 2020, 12.01
Екологичността и естетиката са два водещи елементи в строителството....
18 Февруари 2020, 10.27
  „Ако има усилия, винаги има постижение“*. Отнасяйки думите към...
14 Февруари 2020, 16.31
Технологиите за противопожарна защита на сгради със специален риск се...
Медийни партньори
VIP медиен партньор