Специализирана Очна Болница за Активно Лечене гр.Враца

(0 гласа, средно 0 от 5)
ef8bd3de49a270d49d40baf602fbfad5_L
Обект: Специализирана очна болница за активно лечение гр.Враца

Възложител: "Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски" ЕООД
Проектант: „Цикалов и архитекти“ ЕООД – арх. Георги Цикалов; арх. Йоанна Радиянова; арх. Боряна Трендафилова
Технико-икономически показатели:
ЗП = 885,55m²
РЗП = 1073,65m²

Местоположение
Парцелът е ъглов и се намира в непосредствена близост до болничния комплекс на града. Имотът е избран със съдействието на проектантския екип и отразява отлична локация, съобразена с функцията на обекта. Локацията е добре осигурена в транспортно отношение, както от гледна точка на градски транспорт, така и на лични превозни средства и на пешеходен достъп. Самият имот има панорамна гледка към Балкана, с което е съобразено в максимална степен и проектното решение.

4_Georgi_Tcikalov_SOBAL_Vratca_04

Проектно решение 
Функцията на сградата и заданието на Възложителя предполага широкоплощно, ниско строителство. Процедираната устройствена процедура удовлетворява в максимална степен това условие. 
Проектирането на сградата е осъществено в няколко етапа: първоначални предпроектни проучвания; запознаване със заданието на Възложителя; запознаване в детайли с нормативната уредба и спецификата на проекта; изготвяне на функционални схеми; съгласуване на функционалните схеми от една страна с Възложителя и от друга - с проектантите по технологичната част и реализиране на крайното функционално решение, което от своя страна води до обемно-пластичното изграждане на обекта. Денивелацията на терена и множеството нормативни изисквания към обекта са допълнително предизвикателство към проектантския екип по време на проектирането.

Функционално сградата е разделена на специализирана болница за активно лечение на първо ниво и  медицински център на частичното второ ниво.

5_Georgi_Tcikalov_SOBAL_Vratca

В болницата се помещават следните блокове:
Административно – стопански блок, включващ:
- Административен кабинет на главния лекар
- Административен кабинет на управителя на болницата
- Административен кабинет на главната медицинска сестра
- Заседателна/учебна зала
- Стая за лекари
- Стая за помощен персонал
- Архив
Консултативно диагностичен блок, включващ:
- Регистратура
- Чакалня
- Консултативно-диагностичен кабинет 
Стационарен блок, включващ:
- Болнични стаи с по две легла 
- Болнична стая за хора с увреждания с две легла и самостоятелна
- Манипулационна
- Кетърингов хранителен офис и столова
- Стая медицински сестри
- Кабинет за образна диагностика
- Кабинет лазери 
- Санитарно-битови помещения
Операционен блок, включващ: 
- Две операционни зали и всички необходими анекси към тях
- Стаи за следоперативен и краткосрочен престой 
- Стая за почивка на персонала
- Санитарно-битови помещения
Складово-ремонтен блок, в който ще се помещават:
- Гараж за четири автомобила
- Помещения за събиране и съхранение на опасни отпадъци; неопасни отпадъци и изливно
- Складове за бельо, медикаменти и санитарни материали
- Техническо помещение

В медицинския център ще се помещават:
- Консултативно диагностични кабинети 
- Манипулационна
- Кабинет за ехография
- Регистратура
- Санитарно-битови помещения

В обемно-пластичното изграждане на сградата е заложено на плавна, но динамична линия, обединяваща едноетажния и двуетажния обем. Търсено е чисто и категорично присъствие на сградата на фона на планината. 

6_Georgi_Tcikalov_SOBAL_Vratca

Желанието на възложителя за енергийно ефективна сграда намира своето потвърждение в избрания начин на отопление - природен газ, предвидените слънчеви колектори на покрива на сградата, проектираните слънцезащитни жалузи с оглед предотвратяване на преослънчавне на сградата и намаляване на консумацията на електроенергия за охлаждане и най-вече с избора на изпълнение на озеленен покрив. Основните предимства на озеленения покрив са: допълнителна топлоизолация, допълнителна шумоизолация и допълнителна защита на хидроизолацията. Зеленият покрив представлява воден резервоар, който улеснява работата на водоотвеждащата система на сградата при силен и кратък дъжд, а също спомага за по-бързото връщане на дъждовната вода в атмосферата при изпарението ѝ от покрива, вместо влизането ѝ във водоотвеждащата или канализационната система на града. Зеленият покрив намалява и температурата в помещения над него, в близки съседни сгради поради липса на отразяване на слънчевите лъчи и е атрактивен както за живущите и работещите в съседство, така и за инвеститорите. 

Проектът участва в архитектурен конкурс АРХ ИНОВА 2017 в категория: "Болници, медицински центрове, Здравни заведения". 
 
Сподели

Тагове: арх инова | очна болница враца | цикалов архитекти

 

Новини

04 Септември 2020, 08.20
Международната академия на архитектурата (МAA) обявява две международни...
27 Юли 2020, 14.54
Съвременните сгради се изграждат на принципите на устойчивото строителство,...
21 Юли 2020, 14.43
След проведена процедура за избор на изпълнител, Недвижими Имоти Дивелъпмънтс...
Медийни партньори
VIP медиен партньор