STARH Stanislavov Architects и I-во място на архитектурен конкурс Концепция за обемно пространствено решение на „Жилищен комплекс – „ВАРНА ПАРК“, гр. Варна

(4 гласа, средно 4.00 от 5)
Varna_Park_zaglavnaSTARH Stanislavov Architects с водещ проектант арх. Светослав Станиславов и екип:
арх. Димитър Кацаров, 
арх. Магдалена Ангелова, 
арх. Радостина Петкова-Стоянова, 
арх. Магдалена Славова,
инж. Георги Пасев,
спечели I-во място, парична награда от 5000лв. и почетна грамота на архитектурен конкурс  Концепция за обемно пространствено решение на „Жилищен комплекс – „ВАРНА ПАРК“, гр. Варна. Възложител на конкурса и собственик на проекта „ВАРНА ПАРК“ е „ЕС ЕН ПРОПЪРТИ“ ЕАД, с управител г-н Красимир Узунов. Огрганизатор на конкурса е “Компания за мениджърски проекти” ООД с управител г-н Красимир Македонски. II-ра награда се присъди на арх. Борислав Игнатов, III-та на арх. Мартин Христов.
 
Концепция за обемно пространствено решение
на  
„Жилищен комплекс – „ ВАРНА ПАРК“

Философия на концепцията:  Човекът и личното му пространство
Предлагаме концептуална разработка за инвестиционен проект „Варна Парк“ съобразена с всички параметри на заданието и градоустройствените показатели . В основата на нейното търсене стои човекът и човешкия мащаб на комплекса. Точно поради това композираме 8 отделни блока с оптимални размери, възприемани в пространството по-скоро като малки бутикови сгради в общ архитектурен ансамбъл. Това дава възможност всеки от жилищните модули да притежава собствен паркинг и парково пространство прелято в обща градина за целия комплекс.  Човек обича да бъде част от обща, добре измислена и поддържана инфраструктура, но наличието на лично пространство повишава ексклузивността на обитаване. Ние залагаме на това, човекът обитаващ този комплекс да има усещането, че го „притежава“, а не обратното.
Друга насока в нашите разсъждения е, че съвременни компактни и функционални жилища се търсят предимно от млади хора за първо жилище или за подобряване на старо налично. Разбира се има изключения, но те са много по-малък процент. Точно затова смятаме, че ситуирането на „Варна Парк“ в този район е много подходящо и ще доведе ивестицията до успешно реализиране. Голяма част от младото работещо население на Варна живее в тази част на града. Това е и една от причините да предложим съвременен, естетически издържан дизайн и функционалност на разумна цена.
 
Изпълнение на изискванията на заданието.
Жилищен комплекс „Варна Парк“ е ситуиран в имот с големина  13 351кв.м. Всички изисквания на заданието за проектиране, касаещи постигането на максимална функционалност и комфорт на обитаване са изпълнени.
1. Спазени са всички показатели на застрояване предвидени в ПУП
2. Създаден е модерен ансамбъл от жилищни сгради за целогодишно обитаване, отговарящ на съвременните норми за функционална естетика и простор на разумна цена.
3. Разработката предлага сгради с висококачествен дизайн и функционалност ситуирани в среда с богата зеленина, удобни комуникации и комфорт на обитаване.
4. Имота е отделен в посока юг и югоизток с едроразмерна растителност.
5. Предвидено е локално платно по външните граници на имота, което обслужва всяка от предвидените паркинг зони и жилищни блокове. Според нас, така предвидената проектна разработка не изисква изграждането на заложения  по ПУП път, което ще намали шума и ще увеличи комфорта на живот в комплекса. Също така ще намали цената на инвестицията драстично. 
6. Предвидената етажност е 5 плюс терасовиден, като на терасовидния етаж са разположени най-големите жилища. Постигнатата обща РЗП е 19 400кв.м, като не е използван потенциала на допустимите еркери и балкони /оставен в резерв за обсъждане в следващи фази/. Без да се увеличава броя на блоковете и тяхната форма, използвайки само еркери и балкони можем да постигнем  РЗП 24 240кв.м
7. Проекта дава очевидна възможност да бъде реализиран поетапно при необходимост – от един до четири етапа на строителство, без това да понижава комфорта на вече реализираните сгради.
8. Предвиден е централен вътрешен двор преливащ в парк ,богато озеленен и благоустроен с  детски площадки, водни площи и места за отдих и рекреация.
9. Изискванията  за жилищата са спазени максимално, като тези, които са променени считаме, че са подобрени. 
10. Предвиждаме обслужващите площи на комплекса да бъдат ситуирани в близост до входа на Варна Парк. Така намаляваме риска от пренаселване на комплекса с външни посетители и осигуряваме по-добър комфорт на живот. Всички изискани от заданието функции са предвидени в обслужващия комплекс.
11. Разработката отговаря на изискванията за достъпна среда.
 
Градоустройствена обвързаност
Проекта е разработен въз основа на действащ ПУП-ПРЗ извадка, предоставен  от организаторите на конкурса. Предложеното застрояване в проекта отговаря напълно на ПУП, съобразено е със ЗУТ и всички наредби. Предвидените отстояния между сградите са по-големи от изискуемите. Ортогоналната форма и разположение на сградите е в синхрон с околното застрояване и въпреки съвременната си визия и замисъл се вписва в контекста без да се натрапва. Предложената концепция за застрояване не е „изцедена“  има потенциал за развитие при необходимост.
 
Отношение към специфичните дадености
Положителните дадености са използвани и доразвити в проекта. Наличието на изградена комуникация от ул. Младежка до бул. Република  е благоприятна и спестява изграждането на предвидения в ПУП 10 метров нов път. Използваме наличието на богато озеленяване на западната граница, като естествена преграда от шума на бул. Република. Въпросната 50м. ивица от едроразмерна растителност подсилва усещането за паркова среда на комплекса. Съществуващите складови постройки на юг предвиждаме да бъдат боядисани или опаковани с рекламен винил.


Обемно устройствен образ
Създадена е ясна ортогонална композиция от осем сгради с оптимални размери, подходящи за бутиков жилищен комплекс с човешки мащаб. Всяка от сградите е  ситуирана на разстояния по-големи от изискуемите в нормативната уредба образувайки комфортно междублоково пространство. Дизайна на жилищния модул – блок е вдъхновен от „плод“, чиято „кора“ е „отхапана“ и в отнетите форми са образувани лоджии, решени в друг материал, подобно на сърцевината на плода. Привидно “случайното“ отнемане на обем от общия раздвижва монотонността на повтаряемите етажи и създава уникален образ на сградата от различниперспективни ракурси. Постигнат е елегантен съвременен дизайн с подчертано достъпни материали и лесни за изпълнение форми.


Водещи насоки в проектирането
1. Безкомпромисна функционална схема отговапяща максимално на заданието и съобразена със съвременните норми за обитаване.
2. Всички апартаменти са осигурени с благоприятно изложение и са със статут на жилище.
3. Максимално унифициране на сградите/блоковете/, което води до по-добър  архитектурен ансамбъл и композиция.
4. Постигане на ниска себестойност при проектиране и строителство, поради еднаквостта на жилищните модули.
5. Реално възможност за етапност при изпълнението.  Ясно определене на етапите, от 1 до 4 етапа без това да влияе на вече построените сгради.
6. Осигуряване на паркирането в рамките на имота /без това да нарушава комфорта на обитатаване/
7. Постигане на съвременен дизайн на сградите с достъпни материали и форми. Вложените материали са бяла мазилка с хоризонтална фуга по етажите, облицовка от HPL панели за лоджиите, не повече от 10% от фасадата, PVC дограма и метален парапет със семпъл дизайн.
8. Постигнат е свеж и елегантен дизайн с помощта на заоблените ръбове на обемите и белият цвят на сградите. Омекотяването на обемите в контактните зони с другите сгради създава леко и уютно пространство без излишна агресия, подходящо за жилищна среда. Белият цвят абсорбира светлина и оптично създава илюзия за по-големи пространства между сградите.
VPark_cam02_x1200
VPark_cam03_x1200
VPark_cam04_x1200
VPark_cam05_x1200
situaciqVarnaPark-Recovered
tipovVarnaPark
Etapnost2new

Сподели
 
Уебсайт на автора: www.Starh.bg

Новини

01 Декември 2022, 17.55
Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява МРРБ да промени в кратки...
01 Декември 2022, 16.44
Заповядайте на 13 декември 2022 год. от 14:00 часа в Аула Максима на УАСГ София....
24 Ноември 2022, 16.15
Г-жа Татяна Карабоикова,  г-жа Джузепина Дзара - посланик на Италия в...
Медийни партньори
VIP медиен партньор