Офис сграда Лайм Трий Билдинг / LimeTree Building, гр. Пловдив

(0 гласа, средно 0 от 5)
I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_01_out-01
Лайм Трий Билдинг / LimeTree Building
Проектант: Фирма "Арконт", гр.Пловдив, арх.Илко Николов и арх.Стоян Тодоров

Инвеститор: "Квалификация консулт" ЕООД
Строител: "Бибов и Ко" ООД, гр. Пловдив

Етап на реализацията:  в експлоатация
Технически показатели:
ЗП: 1 650  кв.м.
РЗП: 8 200 кв.м.
Паркоместа: Осигурени са необходимия брой паркоместа в имота спрямо изискванията за офис-сграда клас А.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_06_out-03

Пристройка на шест етажа с височина до 24,00 м. и преустройство на съществуваща сграда за офис-сграда клас А , хотел, ресторант и конферентни зали от кв. 12-нов по плана на кв."Каменица", гр.Пловдив

Сградата е монолитна, със стоманобетонна конструкция и се състои от две тела с шест надземни етажа и един подземен етаж, и е с плосък покрив.
В сутеренното ниво се обособяват две складови и три технически помещения за системите за ВиК, ОВКИ и Електро (ГРТ).
На първия етаж функционално са разположени приемното фоайе, от където е и основния вход за сградата, асансьорно фоайе, кафетерия, конферентна зала, столова, един офис тип "open space", стълбищни клетки и зона с тоалетни.
Втори, трети и четвърти етаж са аналогични един на друг и се състоят от асансьорно фоайе, един офис тип "open space", стълбищни клетки и зона с тоалетни.
Пети и шести етаж са по-малки по площи, като освен сервизните помещения имат и по един офис тип "open space".

Всички нива са свързани помежду си с три броя панорамни асансьора. Освен това етажите са свързани и с две стълбищни клетки от двете разсредоточени страни на сградата, едната от които излиза на плоския покрив над етаж 6 и осигурява достъп до климатичната система, монтирана там, а така също и до използваемата част на покрива.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_10_in-05

Приемното фоайе, където е основния вход на сградата е през две нива, изпълнено от стоманобетонна конструкция и изцяло остъклено.
Светлата височина на всички помещения е минимум 270 см. до окачен таван, отговарящо на изискванията за офис-сграда клас А. Окачения таван, който ще се използва е растерен, тип Armstrong, пана 60/60 см.
Всички електроинсталации в офисните помещения преминават  в окачения таван или двойния под (двоен под на фирма Линднер – Германия) по кабелни скари, а достъпа от работните места се осъществява чрез подови кутии.
Спазени са  основните изисквания за офис сграда клас А: първокласен дизайн и местоположение, както и удобен достъп до сградата.

Предвидени са:
 • контрол на достъпа и 24-часова охрана, видеонаблюдение
 • професионално управление
 • използване само на висококачествени материали - фасада Schueco, двоен под Lindner, окачен  таван Armstrong, санитарна керамика Villeroy & Boch, смесители GROHE гранитогрес и фаянс MARAZZI, вътрешни стъклени преградни стени и обков DORMA
 • гъвкаво разпределение на офисите, тип Open Space
 • скрито окабеляване в двоен под и окачен таван
 • високоскоростни панорамни асансьори на фирма Schindler, които са избрани след направени симулации на натовареността и пътникопотока в отделни часови интрвали през денонощието
 • централна климатизация и вентилация
 • BMS-система за цялата сграда
 • заведение за хранене и почивка
 • луксозно лоби и приемно
 • висококачествен стъклопакет със стъкло на фирма AGC

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_02_out-02

Архитектурно-конструктивно решение:
Сградата е монолитна, със стоманобетонна конструкция и се състои от две тела с шест надземни етажа и един частично подземен етаж - съществуващото подземно ниво под преустройваната сграда, и е с плосък покрив. Външните ограждащи стени са предимно от окачена структурна фасада, а на места от керамични блокчета, тип "Porotherm 25 N+F" на фирма "Виненбергер", частично изградени и от стоманобетонни елементи, с  дебелина 25 см.
Частта, която е обект на преустройство е изцяло монолитна, с носещ скелет от колони и система от панели "Спирол". Външните ограждащи стени не са носещи и подлежат на премахване и замяна с окачена фасада.
Частта, която е ново строителство е също изцяло монолитна, стоманобетонна конструкция, която почти изцяло се облича с окачена фасада. Приемното фоайе, където е основния вход на сградата е през две нива, изпълнено от метална конструкция и изцяло остъклено. По аналогичен начин се изпълняват и асансьорните шахти - изцяло метална конструкция, върху която се монтира окачената фасада.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_23_in-07

Мерки за енергийна ефективност:
Основните мерки за енергийна ефективност се постигат от предвидената висококачествена система за климатизация и вентилация на фирма DAIKIN, както и от вложените материали и системи, между които:
 -  топлоизолация на плътните елементи със система на фирма WEBER, дебелина на топлоизолацията 10см.
 -  изпълнение на плътни външни стени с керамични блокчета, тип "POROTHERM 25 N+F" на фирма "Виненбергер"
 - окачена фасадна система SCHUECO - Германия, система FW 50+SG.SI, алуминиеви профили с капачки 12мм, делтовидна 100мм (за тъмни зони) по хоризонтал и силиконова фуга по вертикал.
 - стъклопакет "Stoprey Vision 50 8mm + argon + Planibel G fast T 6mm"

Климатичен и светлинен комфорт:
В обекта се инсталира следната климатична система: VRV IV inverter Heat Recovery система с добавен към нея високотемпературен хидромодул. С този тип система са климатизирани офиси, кафене, заседателна зала, столова и фоайета. Използването на такива системи в настоящия обект е наложително, поради наличието на помещения с различно топлинно натоварване по различно време. Системата ще позволи независима експлоатация в режими – отопление/охлаждане от всеки един консуматор, при което ще се утилизира отпадната топлина. В режим на отопление на системата топла вода за нуждите от битово-горещо водоснабдяване(БГВ) ще се произвежда в термопомпен режим, в режим на охлаждане част от отпадната топлина, изхвърлена от сградата се използва за загряване на топла вода.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_21_in-06

Климатизация
Климатичните системи работят на принципа на директното изпарение/кондензиране на фреон в топлообменника на вентилаторния конвектор и са с променливо количество на хладилния агент от типа “VRV IV Heat Recovery”. Монтираните истеми са децентрализирани и позволяват гъвкаво (модулно) използване на офисните етажи от сградата. Системите работят в термопомпен режим (отопление/охлаждане) и не се нуждаят от сезонна подготовка. С помощта на един термопомпен агрегат, монтиран на открито ще могат да се климатизират до 55 помещения в паралел.
Климатичната инсталация ще се управлява централно от сградната енергийна мениджмънт система.

Вентилация
За постигане на добър вътрешен микроклимат е предвидена централна инсталация за климатизация и за вентилация с рекуперативни блокове.
Осигуряването на санитарно необходимия пресен въздух в зоните се осъществява чрез  вентилационни енталпийни рекуперативни блокове, които са част от VRV системите. Същите са избрани на модулен принцип и обслужват определен етаж и зона. Вземането на пресен въздух и изхвърлянето на отработен се осъществява по фасадата на сградата.

Електроинсталации и светлинен комфорт
Всички електроинсталации в офисните помещения преминават  в окачения таван или двойния под по кабелни скари, а достъпът от работните места се осъществява чрез подови кутии.
За  всички   работни  и  спомагателни помещения е предвидено изкуствено осветление. То е оразмерено в зависимост от категорията на зрителната  работа, категорията на  работната среда, предназначението на  помещението, а така също и в съответствие с  БДС EN-12464-I  За всички  помещения са направени  светлотехнически  изчисления на количествените и качествените  показатели. Подбрани  са  осветителни тела  в зависимост  от  желаните светлотехнически параметри и околната  среда, в  която те ще работят.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_19_in-06

Основни енергоспестяващи елементи по сградата:

Фоайе - Окачена фасадна система на фирма “SCHUCO “ – Германия, система „FW 50+ ”
Стъклопакети с размери 900 / 6000 мм:  AGC Stratobel 6.6.2 Stopray Vision 50,+20mm Argon 90%+ AGC Stratobel 6.6.2 Planibel GfastT 6mm. / Ug=1W/M2K
Входни врати Фоайе - Автоматична плъзгаща врата тип DORMA ST/ES 200-2D / FLEX

Окачени фасади - Окачена фасадна система на фирма “SCHUCO “ – , система „FW 50+ SG.SI ”
Стъклопакети:  AGC Stopray Vision 50,8mm+20mm Argon 90%+ AGC Planibel GfastT 6mm. / Ug=1W/M2K
Отваряеми части в окачени фасади тип PAF - Отварями части показани на фасадата тип PAF успоредно отварящи се клапи система на фирма “SCHUCO “ – система „AWS 102 PAF”.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_04_out-800540-624450

Външни врати, вградени в окачени фасади - Алуминиева дограма система на фирма “SCHUCO “ – ”AWS70HI. ”
Вътрешни алуминиеви врати - Алуминиева дограма система на фирма “SCHUCO “ –AWS/ADS 50.NI. ”
Вътрешни стъклени витрини - Стъклени витрини от 10мм закалено стъкло монтирани в Алуминиев стягащ профил DORMA-WCP.
Вградени стъклени врати.  Тази система позволява гъвкавост при промяна в офис единиците с възможност за събиране или разделяне на офис помещенията.
Жалузи - Стационарни жалузисистема Е66“-ЕТЕМ “
Вътрешна фасада фоайе - Окачена фасадна система на фирма “ЕТЕМ “ – Гърция, система „Е 85 ”
Стъкло:  Триплекс 5.5.

Проектът участава в архитектурен конкурс "Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2019" в категория: "Бизнес и административни сгради".

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_14_in-800540
I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_20_in-800540
I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_22_in-800540
I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_24_in-800540


Сподели

Тагове: арконт | арх инова 2019 | офис сграда

 
Уебсайт на автора: www.archinova.bg

Новини

27 Юли 2020, 14.54
Съвременните сгради се изграждат на принципите на устойчивото строителство,...
21 Юли 2020, 14.43
След проведена процедура за избор на изпълнител, Недвижими Имоти Дивелъпмънтс...
08 Юли 2020, 16.20
Специализираната изложба „Стройтех“ остава една от най-предпочитаните  от...
Медийни партньори
VIP медиен партньор