Списание The Building, Архитектура, Строителство, Инвестиции - Обединеният център - Списание The Building, Архитектура, Строителство, Инвестиции

Обединеният център

(0 гласа, средно 0 от 5)
Целта на проекта на „Авто юнион център” е да бъде създаден един съвременен, сложен в архитектурно-планировъчно и обемно-пространствено отношение комплекс, който да съвмести експозиционните зони, производствената група помещения и офисите. Задачата е усложнена и от факта, че в комплекса трябва да се интегрират площи за шоурумите на престижните марки автомобили.
Според обемно пространствените проучвания и наличието на изградения „Порше център” се налага търсене на общо решение за застрояването в двата парцела. По тази причина високият обем на офисната група е изтеглен в северната част. Така се постига ефектът на една класическа композиция - нисък подчертано хоризонтален обем, фланкиран от две високи сгради.

Шоурумите на отделните марки автомобили са разположени успоредно на бул. „Христофор Колумб” и от тази страна са изцяло остъклени. Достъпът до тях е осигурен чрез локално платно в рамките на парцела с паркинги за посетители.
Обемът на шоурумите е подчертан и с покривното им решение, предложено с лека дъга отлепена от общия покрив. Те пряко контактуват със сервизната част и клиентите могат да наблюдават протичащата работа. В междинната контактна зона между шоурумите и сервиза, на входно ниво и на ниво галерия, са разположени офиси за обслужване на посетителите, кафе-бюфет и ресторант за служители.

Достъпът до сервизната част е осъществен чрез локално пътно платно, успоредно на южната регулационна линия на парцела. Последователността на сервизните дейности е съгласувана с инвеститора и е стриктно спазена в проекта, както като разположение, така и като брой работни места.

В рамките на сервизната група е предвиден склад за резервни части, обслужващ производствената част и осигуряващ безпроблемно зареждане на малък магазин към шоурумите.

Офис сградата е съществена част от комплекса. Достъпът до нея е откъм бул. „Христофор Колумб”. Входът й е с подчертана в напречна посока ос, с богато остъкление и създава съвременно пространство с необходимата площ. Етажът над сервиза на „Мазерати” е разработен като шоурум. Достъпът до него за експонати е осигурен с асансьор.

В галерията към входния вестибюл на втория етаж, която има видимост към шоурумите, е ситуирана универсална зала за многофункционално използване – експозиции, приеми, лекции, конференции и др. Тя позволява разделяне на по-малки единици, с което се увеличава нейният потенциал.
В плановото и обемно решение на високото тяло е търсена ясна композиция от две групи офиси обединени от централна комуникация и обслужване. Плановата разработка предлага съвремен пейзажен тип офиси, разположени на десет етажа. На допълнителния терасовиден етаж е предвидена VIP група с панорамна зала за приеми и коктейли.

Сподели
 

Новини

14 Август 2018, 11.33
Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ отваря врати, за среща на...
13 Август 2018, 12.46
Снимка на Експозиционния център от личния сайт на арх. Нарди, Източник:...
06 Август 2018, 14.24
Крайният срок за регистрация и подаване на проекти в конкурса „Годишни...
Медийни партньори
VIP медиен партньор