Обединеният център

(0 гласа, средно 0 от 5)
Целта на проекта на „Авто юнион център” е да бъде създаден един съвременен, сложен в архитектурно-планировъчно и обемно-пространствено отношение комплекс, който да съвмести експозиционните зони, производствената група помещения и офисите. Задачата е усложнена и от факта, че в комплекса трябва да се интегрират площи за шоурумите на престижните марки автомобили.
Според обемно пространствените проучвания и наличието на изградения „Порше център” се налага търсене на общо решение за застрояването в двата парцела. По тази причина високият обем на офисната група е изтеглен в северната част. Така се постига ефектът на една класическа композиция - нисък подчертано хоризонтален обем, фланкиран от две високи сгради.

Шоурумите на отделните марки автомобили са разположени успоредно на бул. „Христофор Колумб” и от тази страна са изцяло остъклени. Достъпът до тях е осигурен чрез локално платно в рамките на парцела с паркинги за посетители.
Обемът на шоурумите е подчертан и с покривното им решение, предложено с лека дъга отлепена от общия покрив. Те пряко контактуват със сервизната част и клиентите могат да наблюдават протичащата работа. В междинната контактна зона между шоурумите и сервиза, на входно ниво и на ниво галерия, са разположени офиси за обслужване на посетителите, кафе-бюфет и ресторант за служители.

Достъпът до сервизната част е осъществен чрез локално пътно платно, успоредно на южната регулационна линия на парцела. Последователността на сервизните дейности е съгласувана с инвеститора и е стриктно спазена в проекта, както като разположение, така и като брой работни места.

В рамките на сервизната група е предвиден склад за резервни части, обслужващ производствената част и осигуряващ безпроблемно зареждане на малък магазин към шоурумите.

Офис сградата е съществена част от комплекса. Достъпът до нея е откъм бул. „Христофор Колумб”. Входът й е с подчертана в напречна посока ос, с богато остъкление и създава съвременно пространство с необходимата площ. Етажът над сервиза на „Мазерати” е разработен като шоурум. Достъпът до него за експонати е осигурен с асансьор.

В галерията към входния вестибюл на втория етаж, която има видимост към шоурумите, е ситуирана универсална зала за многофункционално използване – експозиции, приеми, лекции, конференции и др. Тя позволява разделяне на по-малки единици, с което се увеличава нейният потенциал.
В плановото и обемно решение на високото тяло е търсена ясна композиция от две групи офиси обединени от централна комуникация и обслужване. Плановата разработка предлага съвремен пейзажен тип офиси, разположени на десет етажа. На допълнителния терасовиден етаж е предвидена VIP група с панорамна зала за приеми и коктейли.

Сподели