Новата фасадна система Е99 от Етем

(1 глас, средно 5.00 от 5)
__1
За ЕТЕМ България е изключително удоволствие и чест да бъде част от екипа взел активно участие в разработването на мащабния проект  ‘’Капитал Форт’’ –  най-високата сграда в България , която несъмнено ще остави впечатление у всеки преминал входа на София.
Архитектурният проект е дело на А&А Архитекти, разработен на базата на  концептуален проект с участието на Аткинс Дизайн Студио. С внушителна височина от 126 м и фасади с площ 36 000 м2, Капитал Форт се превърна в един от най-големите проекти, по който сме работили. Горди сме, че спечелихме доверието на инвеститора и екипът на ЕТЕМ е първия български екип, разработил успешно нова фасадна система, която е проектирана специално за конкретния проект.

Проектът се отличава с комплексна и сложна геометрия. След спечелването на търга, който протече в условията на жестока конкуренция с останалите доставчици на пазара, в процеса на работа по проекта бе променено първоначалното задание, а именно – двойния стъклопакет бе заменен с троен. Промяната на теглото на стъклопакета, съчетана със сериозни ветрови натоварвания и повишени изисквания доведе до идеята за проектиране на специална ‘’tailor made’’ система, съобразена с изискванията на проекта. Включени са 9 вида стъклопакети. При разработване на фасадната система освен националните и европейски изисквания, се взеха под внимание и други нормативи, като например CWCT стандарта за сградни обвивки. Предизвикателството за екипа на ЕТЕМ бе да проектира система с високи технически показатели и едновременно с това с минимално неблагоприятно въздействие върху околната среда.
__2
За изграждане на фасадата на Капитал Форт са използвани няколко фасадни решения в зависимост от типа на сградата и архитектурната визия на отделните части на проекта: висока сграда, ‘’подиум’’, ниска сграда. Новата фасадна система Е 99, бе съчетана успешно със съществуващи в портфолиото на ЕТЕМ продукти: фасадна система Е 85, система за дограми Е 24, вентилируеми фасадни системи.

За високата сграда е разработена елементна фасада с видима широчина на профилите 99мм и фуга между тях 25мм.Тя е конструирана в отговор на изискванията за поемане на сериозни хоризонтални и вертикални товари и премествания на плочите. Системата позволява реализиране на полигонална конструкция по вертикала и хоризонтала, както и вграждане на декоративни елементи-„вилици”,оформящи стилния силует на сградата. Елементната система е конструирана с четири нива на отбрана против проникване на вода и въздух, както и механична защита по хоризонтала.

Постигнати са впечатляващи топлотехнически показатели за  фасадна система от този тип: коефициентът на топлопреминаване на фасадата UWC=0,82 W/(m^2.K),което е възможно благодарение на добрата комбинация между профилна система с прекъснат термичен мост, подходящи стъклопакети/50мм/и топлоизолационни материали с много добри показатели.     
_
Фасадите на ниската сграда и „подиума’’ са реализирани чрез комбиниране на елементна 99мм фасада, алуминиева 50мм фасадна система Е85 тип колона - греда и специално разработена вентилируема фасада за зоните с алуминиеви панели.
Интерес представляват трапецовидните панели в полигоналните зони в две равнини на ниската сграда-новаторско решение за плавен преход между отделните части на фасадата.
Вентилируемата фасада е разработена за облите зони на ниската сграда и позволява реализиране на сложни полигонални конструкции.Окачените панели са от специална алуминиева твърдосплавна ламарина ENF.

С цел реализиране на архитектурните идеи за фасадата са разработени множество уникални решения касаещи фасадните системи и декоративните елементи.
Многообразието на елементи и системи обаче далеч не прави сградата разнолика, напротив - умелото съчетаване на оригинални елементи в преходни зони и прилагане на цялостна концепция за продуктите на ЕТЕМ води до постигане на една завършена и запомняща се визия на Капитал Форт.

Важна част от процеса на разработване на проекта бе изборът на подходящи материали: алуминиеви сплави, стомана, лепила и залепващи ленти, силикони, PVC. Процесът бе дълъг, поради факта, че съставът на всеки материал бе проучен детайлно, след което преминахме към практически тестове за съвместимост между различните материали.

Едно от най-тежките изисквания, с което трябваше да се справим, бе проектиране на специален вид EPDM уплътнител с 5 бариери. Многото бариери, наложиха коекструзия на уплътнителя, което допълнително усложни задачата, тъй като много малко производители разполагат с нужното оборудване и опит. Допълнително изискване бе ± 10 мм движение – смачкване и разтваряне, без остатъчна памет. Осъществихме контакти с производители от цял свят и след множество преговори, успяхме да намерим сигурен партньор, който се справи успешно със заданието. 
Тест за майсторство бе проектирането на специални окачващи устройства, чиято устойчивост бе доказана чрез провеждане на тестове в лабораторни условия.

Неизменна част от разработването на системата са множеството изчисления, обследвания и тестове в различни направления: статика, динамика, строителна физика, химия, електротехника, резонанс и сеизмична устойчивост, конструиране на машинни детайли и елементи на системата, пр. Характеристиките на системата са доказани чрез тестове, проведени в акредитирани лаборатории. Освен основните характеристики, бе тествана и сеизмичната устойчивост като специално изискване към системата. Бяха постигнати впечатляващи резултати – при задание ± 10 мм, постигнатият резултат е ± 85 мм без видими нарушения на целостта и стъклопакета.
__3
Концепцията за интердисциплинарните екипи се разви на практика, осъзнахме колко е важно да се създадат ‘’здравословни’’ отношения между всички участници в процеса: системни доставчици, производители, подизпълнители, строители, консултанти, проектанти и т.н. При този проект активна е ролята и на инвеститора, който по време на всички етапи контролира и следи отблизо за прецизността на изпълнението. 
В тази връзка бихме искали да благодарим на инвеститора за постоянната подкрепа и гласуваното доверие, на всички подизпълнители и партньори за професионализма и отношението към проекта.

Въпреки статистическите данни, че България е на едно от последните места по разработване на иновации, в бизнес средите има индикации, че се работи в тази насока. 
Убедихме се, че в България има достатъчно потенциал за разработване на иновации в областта на фасадния инженеринг. Добрите практики в тази насока трябва да бъдат популяризирани, за да си повярваме, че можем и да се подкрепяме в подобни начинания. 

Гледайте филма за новата фасадна система Е99.

За повече информация виж Техническия паспорт на "Капитал Форт". 
Сподели

Тагове: eтем | капитал форт | фасадна система е99

 
Уебсайт на автора: www.etem.com

Новини

27 Януари 2023, 13.37
На 25 януари в София се проведе семинар, на който бяха представени идеи и...
26 Януари 2023, 15.02
В Годишните архитектурни награди ARCHINOVA 2022 участваха 114 проекти, като за първи...
23 Януари 2023, 17.59
Енергийната ефективност, рециклирането и възобновяемата енергия са...
Медийни партньори
VIP медиен партньор