Автобусна спирка и компютърен клуб

Архитектурният образ има акцент върху думата ”кошара”, която е в генезиса на името на населеното място, в което е обекта.
07.02.2024
354
Урбанизъм
Източник: АRCHINOVA, © Архитектурно студио Вертикали


Обект: Автобусна спирка и компютърен клуб
Местоположение:  в с. Кошарица, общ. Несебър
Архитектура:  Архитектурно студио Вертикали 
Проектантски екип: арх. Цветан Симеонов, арх. Ивайло Симеонов
Проект: 2015
Реализация:  2018 г.
Застроената площ: 107 м2.


В центъра на с. Кошарица, общ. Несебър има съществуваща едноетажна полумасивна постройка, от която - около половината от площта се използва за компютърен клуб, а другата част е неизползваема. 

Източник: АRCHINOVA, © Архитектурно студио Вертикали


Намеренията на инвеститора е да се запази компютърният клуб като такъв, а неизползваемата част да бъде преустроена и оформена в спирка, с места за изчакване на открито и закрито на автобуса.

Проектното решение предлага голяма част от плътната стена на северната и източна фасади да се остъкли и да се отвори вход към улицата. 

Източник: АRCHINOVA, © Архитектурно студио Вертикали


Мястото има потенциал за създаване на разпознаваем елемент от урбанизираната среда. При извеждането на архитектурния образ има фиксиране върху думата ”кошара”, която е в генезиса на името на населеното място. Използвани са основни елементи, наложени от кошарата като архитип, за развитие и формообразуване при настоящата сграда с цялата свобода, която съвременната архитектура позволява.

Източник: АRCHINOVA, © Архитектурно студио Вертикали


Вложените материали за оформяне на фасадите са обичайни за средата: дъсчена обшивка, бяла гладка мазилка, бяла метална обшивка по бордовете и покрива, сива алуминиева дограма.
 

#архитектура   #Архитектурно студио Вертикали   #арх. Цеветан Сименов