Визионерски облик за центъра на град Мадан

Водещата насока за цялостния проект е към постигане на устойчиво развитие на цялата територия, с оглед принципите, заложени за планирано развитие и икономически растеж.
20.01.2024
ланд. арх. Весела Маркова
3031
Урбанизъм
Източник: www.archinova.bg, © Дизайн груп студио ООД


Обект: Реконструкция на Централен площад 
Местоположение: град Мадан
Възложител: Община Мадан
Ландшафтна архитектура: ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД
Проектантски екип: л.арх. Григор Перчиклийски, л.арх. Десислав Евлогиев, л.арх. Антоанета Йорданова
Проект: 2017г.
Реализация: 2018г.
 

Перспективите за всеки град се изменят във времето. Ако допреди години град   Мадан се е движел основно от рударство, търговията и занаятчийството, днес погледът се насочва и към други богатства в района – термалните води. Миналото също не потъва в забрава, амбициите са да се развие и друга една необикновена атракция - „Минен Туризъм”.


Една от най-забележителните стъпки в посока развитие на града е изцяло обновеният площад пред читалището, който жителите получават точно за празника – „Денят на Миньора”. Много бързо след реализацията, новият площад се превръща в емблема на града, детайлно разработените елементи – в един добър пример за стопанисване и модернизация на градските пространства. Центърът на гр. Мадан не е бил реконструиран цели 50 години, а всеобщите усилия на градската управа и ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД довеждат до изцяло нов и осъвременен облик на централната част на миньорското градче. Мащабният проект стартира още през 2016 г. като комплексен план, продиктуван от необходимостта да се подобри жизнената среда, да се осигури съвременен стандарт  на обществено обслужване, обитаване, както и възможности за рекреация и спорт в централната градска част.
 


Напълно разбираемо е емоционалното послание на кметът на града в деня на официалното откриване на новата придобивка: „Eдин мaлъĸ гpaд нa ĸpaя нa дъpжaвaтa, нo в нaчaлoтo нa cъpцaтa и мeчтитe ни“!
 

Източник: www.archinova.bg, © Дизайн груп студио ООД

 

Проектът е разработен въз основа на интегриран подход, като система от взаимосвързани действия, чиято крайна цел е цялостно и трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние, стартиращо от сърцето на града, и съобразено със съвременните изисквания за урбанистичен дизайн. Водещата насока за цялостния проект е към постигане на устойчиво развитие на цялата територия, с оглед принципите, заложени за планирано развитие и икономически растеж. Балансът между екологично равновесие, разрастване на икономическия потенциал и грижа за социализирането на средата предначертават мащаба на разработката, извеждайки концепцията далеч над  семпла реновация.


По този начин оформилите се във времето централни зони, нямащи до момента композиционна, стилистична и физическа свързаност, на бъдещ етап ще представляват част от обособено централно ядро на града. Раздробеността на централната част поставя много значими сгради за града в комуникационна и естетическа изолация. Тази разпокъсаност освен чисто визуален недостатък, създава и комуникационни неудобства, свързани с неосъвремененото планиране на разрасналия се град и затрудненията за паркиране. Всички тези фактори получават обстоен анализ, който е заложен в новата разработка в три етапа, която да доведе централната част до съвсем различна, много по-привлекателна и функционална визия. Разработката влиза до най-малки подробности, като създава условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на качествата на физическата и жизнената среда, както и улесняване на достъпа до административни и социални услуги.


Централният площад пред читалището „Иван Вазов” на града е оформен в зоната на пресичането на няколко реки и транспортни артерии. Именно тази природна даденост определя и интуитивното проследяване и подчертаване на тези потоци в композиционната схема на обновения площад. В мащабния проект тя е озаглавена „Първа зона”. Добре обмислената планировка слива всичките тези течения, без да нарушава естествените им посоки, а това от своя страна, прави новите елементи хармонично принадлежащи на околното пространство. Откъдето и да се погледне композицията, тя моментално кореспондира с останалата периферия, и въпреки модернистичния си вид, не застава там като кръпка, - нещо повече – стои като естествен възход по пътя на развитието. Но най-добре мащабът на свършената работа, и проучвателна, и творческа и физическа, личи от птичи поглед. Погледнато като на длан новото площадно пространство засвидетелства всичките усилия и часове работа, за да се впише нововъведението в пулса, в сърцето на града.
 

Източник: www.archinova.bg, © Дизайн груп студио ООД


Заварената ситуация подсказва необходимостта от много работа. Състоянието на централния площад, предвид липсата на обстойна реновация за последните петдесет години, е незадоволително, с неблагоприятни условия за обитаване, освен това в остарели за съвременните възприятия дизайн и функционалност. Пешеходната алейна мрежа е обрушена, разностилна и с различна степен на развитост. Съществуващата до момента концепция не изпълнява добре ролята си за свързаност и логически обособени зони. Достъпът до пространството за хора с намалени двигателни способности не отговаря на съвременните изисквания. Активен и пасивен отдих трудно могат да се осъществяват, а елементите на градското обзавеждане и осветлението  са в лошо техническо състояние или липсват. Голяма част от съществуващите дървета се оказват в добро състояние и биват запазени в новата ландшафтна разработка. През годините системната липса на грижи по поддържане на зелените площи е довела до занижаване естетичната стойност на средата. Тревните площи също са оставени в лошо състояние. Не са били засадени вечнозелени растения в зоните с интензивно ползване. От друга страна значителна част от растителността е на възраст над 50 години, някои от тях със силна деформация на короната, изсъхнали и изпочупени клони, повреди и различни заболявания.


Проектът разглежда взаимовръзката между съществуващото положение, традициите, утвърдените вече потоци на движение, като ги съпоставя с визията за развитие на района и съвременните градоустройствени и ландшафтни тенденции, като се съобразява с бъдещите етапи на строителство, което предвижда покриването на част от реката и обеднияването на двете площадни пространства . Реконструкцията обхваща цялостното пространство, настилката на алейна мрежа се подменя с декоративни гранитни плочи. Конфигураците на алеите търпят частични промени, за да влязат в ново-заложеният модерен растер, добавят се и още алейни връзки, като се следва логиката на движение през площадната зона.При трансформацията на средата са запазени основните, досега съществуващи елементи, фонтанът, площадките за игра и зоните за отдих, като са предвидени допълнителни места за отдих и отмора. Осветлението е изцяло подменено с енерго-спестяващо, подменена е и отводнителната инсталация. Всички зони претърпяват реновация и осъвременяване. 
 

Източник: www.archinova.bg, © Дизайн груп студио ООД


При реконструкцията обемът на площадното пространство се свива, но същевременно се запазва функцията на мястото за организиране на панаири и увеселителни забавления.  За същата цел централното стълбище на читалище „Иван Вазов“ също се реконструира. Стъпалата се разделят на две групи и се оформя голяма междинна площадка, която лесно може да изпълни ролята на сцена с подходяща височина над основното ниво, за да осигури добра видимост от всички краища на площада. Достъпът до читалище „Иван Вазов“ също е адаптиран за нуждите на трудно подвижните хора,  чрез изграждане на трираменна рампа. 


Оформлението на площада, въпреки генералното спазване на съществуващата конфигурация, въвежда по-детайлно зониране чрез  добавянето на нов зелен пояс между площадната част и фонтана, оформяйки своеобразен буфер. Там са разположени и допълнителни зони за отдих.


Най-мащабната визуална промяна на площадното пространство се дължи на новата настилка, която на практика води до цялостното трансформиране на централната част в привлекателна зона за събиране и отдих. Постигнат е много красив рисунък, обединяващ различните геометрични форми в последователен ритъм, който чудесно подчертава характера и на нововъведените елементи. Сполучливият растер в  ортогонални и диагонални направления прави красив паралел с обкръжаващата архитектурна среда, като следва логиката на елементите и подчертава отделните фокуси. Използваните плочи са  от тъмен гранит за ивиците и при окантване на отделните елементи, и плочи светъл сив гранит за основните повърхности. Павета от сив гранит оформят овалните пространства, като създават зона с повишена товароносимост. Капаците на шахтите също са разработени по детайл, интегриращ ги в основните настилки.
 

Източник: www.archinova.bg, © Дизайн груп студио ООД

 

Новият градски фонтан стъпва точно върху традиционното си местоположение, като за целите на композицията се измества леко на запад. Формата е изцяло осъвременена, геометрична, напомняща стилизирано цвете. Към новата водна атракция са добавени светлинни и водни ефекти, които я правят още по-забележителна. Периметъра около фонтана е уширен, за да се разположат места за сядане и отдих, и за да се разкрие още по-добър поглед към новото съоръжение.


Детските зони за игра са разположени върху задигната леко над основния терен площадки,  с подпорна стена за преодоляване на денивелацията, в зоната паралелна на реката, добре изолирани и защитени с прилежащата растителност. Богатото съдържание от занимателни дейности, спорт и игри, обединява различни възрастови групи, като е помислено и за обезопасяваща настилка. Отделните съоръжения са прецизно подбрани, така че да включват множество различни опции за употреба.
 

Източник: www.archinova.bg, © Дизайн груп студио ООД
 

Детайлно разработената ландшафтна композиция от отворен тип задава направленията за следващия етап от развитието на централния площад. С оглед на разгръщането си във времето растителните видове са подбрани и позиционирани, предвиждайки дообогатяване на зелената среда. Те способстват обособяването на закрити, полуоткрити и открити пространства, като подчертават красотата на елементите и растера във височина. Дори и на ранния етап е постигнато много добро ниво на изолация от околните оживени пространства.

 

  
Източник: www.archinova.bg, © Дизайн груп студио ООД

 

Зелените акценти предимно от едроразмерни широколистни и иглолистни дървета, но също така и декоративни дървесно-храстови групи, от своя страна, също спомагат постигането на модерна и привлекателна визия на облагородените пространства. Възможността да бъде запазена голяма част от съществуващата растителност и чрез допълване и преобразяване, създава зелени масиви с достатъчен обем, така че пространствата да са облагодетелствани от зелена защита от лятното слънце и вятъра. За допълнително визуално въздействие към обновената централна градска част са добавени и типично декоративни растителни видове с подчертани естетически качества.


Огромна заслуга за осъвременената визия се полага и на градските мебели и допълващи аксесоари, които в конкретния проект са разработени от авторите с голямо внимание и вкус. Единната концепция следва ритъма, като го отвежда и  до най-дребните детайли, допълващи средата. 
 

Източник: www.archinova.bg, © Дизайн груп студио ООД

 

Създадената идентичност чрез добавяне на автентични информационни табели, осветителни тела, пейки, кошове за смет, огради, велосипедни стоянки и още много, допринася за още по-цялостното възприемане на новото пространство. Всички тези елементи следват една линия на дизайн, със съвременно звучене и определено създават допълнителен уют и разпознаваемост на площада.
 

Когато дизайнът на всеки един елемент е мислен за конкретното пространство и с оглед на цялостната колаборация с останалите части от проекта, тогава и самата функция е значително подобрена, тъй като отговаря на определен набор от изисквания и цели, освен чисто визуалната привлекателност.
 

Такъв един проект оставя отпечатък, дава начало на поредица от целеустремени и обединяващи действия в посока непрекъснато подобряване на средата, предизвиква усещане за общност, създава ентусиазъм, подкрепен от грижа и засилващо се гражданско съзнание за опазване и подобряване на вече изграденото, и не на последно място – дава основания за гордост, както на авторите, управниците и на жителите на населеното място, така също допълва една нова линия за красиво преобразяване на страната ни.

Проектът е с Номинация в архитектурен конкурс Архитектурни награди ARCHINOVA  2021, Категория: Реализации и проекти за урбанизация-градска среда, паркове и др.
 


За  ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД
Водеща компания специализирана в областта на ландшафтната архитектурата и градския дизайн. Със солиден опит и портфолио от разнообразни проекти,  фирмата предлага иновативни и устойчиви решения. Разполага с мултидисциплинарен екип от талантливи професионалисти, обединени от страстта към творчеството и желанието да променят облика на средата, в която живеем. Тяхната визия се основава на съчетаването на функционалност, естетика и устойчивост.  


Дизайни, спечелили награди: Признати за тяхната изключителна креативност са отличени с множество награди, демонстрирайки своята отдаденост да разширяват границите на дизайна.
Мултидисциплинарен опит: Разнообразият им екип от ландшафтни архитекти, архитекти, урбанисти, инженери и специалисти по околната среда си сътрудничи безпроблемно, предлагайки всеобхватни решения, които интегрират естетика, функционалност и устойчивост.
Устойчиви практики и природни решения: Ангажирани с грижата за околната среда, фирмата дава приоритет на практиките за устойчив дизайн и решения подчинени на природата. Техните проекти безпроблемно се сливат с естествената среда, отразявайки техия ангажимент да създават пространства, които издържат.
Глобално въздействие: Отвъд местните проекти, тяхното влияние се простира и извън страната. Успешно са реализирали проекти в няколко страни.
Удовлетвореност на клиентите: Удовлетворението на клиентите е в основата на техния дух. Персонализираният им подход гарантира, че всеки проект не само отговаря, но и надхвърля очакванията на клиента, насърчавайки трайни партньорства.
Иновативна технология: Използвайки авангардни технологии, те изпреварват тенденциите в индустрията. От лазерно сканиране, 3D моделиране и принтиране, до презентации с виртуална реалност, използването на тяхната технология подобрява визуализацията и изпълнението на проекти. Успешно интегрират в своя работен процес строително-информационното моделиране (BIM)

Със завидна репутация, ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО ООД се гордее със своята способност да предоставя иновационни и функционални решения, които отразяват последните тенденции в дизайна и строителството. Сред техните постижения се издигат успешно завършени проекти от различни мащаби, които отразяват индивидуалния подход към всеки клиент. Те създават пространства, които вдъхновяват и обогатяват живота, като постигат хармония между човек и околната среда.

 
#градска среда   #ландшафтна архитектура   #урбанизъм   #Дизайн груп студио ООД
Автор: ланд. арх. Весела Маркова