Защита на личните данни

Защита на личните данни


От 25 май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни  GDPR (General Data Protection Regulation).

За използването на сайта
www.the-building,eu не се изисква предоставяне на лични данни.

Това условие е валидно само за услуги изискващи регистрация. Повече информация за тези услуги може да видите в
Общите условия


Ди енд Ди консулт ЕООД, ЕИК 200257712, ИД № по ДДС: BG200257712, e-mail: ddconsult@mail.bg е регистрирано като Оператор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Общите условия уреждат отношенията между Ди енд Ди консулт ЕООД и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава интернет страниците на Ди енд Ди консулт ЕООД във връзка с ползване на информация и услуги, предоставяни чрез тях, собственост на Ди енд Ди консулт ЕООД.


Ди енд Ди консулт ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби. Защитата на данните и сигурността на информацията са важен елемент от нашата политика.


Приемайки настоящите Общи условия, регистрираните потребители се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Ди енд Ди консулт ЕООД. Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия.

В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни са предприети необходимите организационни и технически мерки с цел да се осигури подходящо ниво на сигурност и защита на личните данни на потребителите, които администрираме, особено от рисковете от незаконно или непреднамерено унищожаване, загуба, манипулиране, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Но предвид естеството на интернет, объръщаме внимание на факта, че са възможни пропуски в сигурността при предаването на данни през интернет (напр. чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.


Получените от нас Ваши лични данни (име, пощенски адрес или имейл адрес и др.) се прави на доброволен принцип. Ако, например, искате да получите е-бюлетина, или да се регистрирате за определено от Вас събитие, ние изискваме Вашия имейл адрес, както и информация, която ни позволява да проверим, че сте притежателят на посочения имейл адрес.

От съображения за сигурност на данните и с цел оптимизиране на удобството при ползване на нашите онлайн услуги, събираме и нелични данни. Съхраняват се следните нелични данни: използваният интернет браузър; операционната система; името на домейна на уебсайта, който последно сте посетили, преди да получите достъп до нашия уебсайт; броят на посещенията и средното време, прекарано на нашия уебсайт, както и страниците, които сте посетили.


Такива автоматично събирани данни не са свързани с данни от други източници. Въпреки това, запазваме правото си да проверяваме такива данни, в случай че се появят конкретни индикации за незаконното им използване.


Принципно съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим нашите e-бюлетини и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме оправдан интерес от съхраняването на данните (например може да имаме оправдан интерес към услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор).


Ди енд Ди консулт ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).


С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази по всяко време срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Ди енд Ди консулт ЕООД на посоченият адрес или e-mail за контакти. Трябва да се има предвид, че може да възникне припокриване между възражението и използването на данните в рамките на текуща кампания, поради причини от организационен характер.


Освен това Потребителят има право по всяко време да възрази срещу обработването на неговите лични данни от наша страна. В такъв случай ще прекратим обработването на личните данни на Потребителя, освен ако не посочим убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка в съответствие със законовите изисквания, които надделяват над неговите права.


Това не се отнася за данни, които са необходими за фактуриране или за счетоводни цели или която е предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава.


Законосъобразността на обработката на личните данни на Потребителя преди оттеглянето на съгласието остава непроменена. Потребителят има право да изиска от нас поправка/допълване на първоначално предоставени неточни лични данни без неоправдано забавяне.


Потребителят има право да поиска информация в писмен вид за съхраняваните и обработвани от нас негови лични данни, както и право на заличаване (изтриване), забрава или ограничаване на обработката, както и правото да подаде жалба до органа за защита на данните. По този начин Потребителят осъществява правото си на достъп до неговите лични данни, обработвани от нас. Тези искания, както и всички други въпроси, Потребителят може да отправи чрез данните, предоставени в Контакти.


Ди енд Ди консулт ЕООД е администраторът, отговорен за обработването на личните  данни на потребителите:


Данните за контакт:
Ди енд Ди консулт ЕООД
София, бул. Джавахарлал Неру 28, ет.2, ТОБ 75
Email:
ddconsult@mail.bg
телефон: 0886 494 409


 Анализ на уеб пространството
Статистическата информация е необходима за използването на нашите онлайн услуги, с цел да ги направим по-достъпни, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.


Използвани инструменти за уеб анализ.
Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични "бисквитки" или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.


Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели. По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.


Имайте предвид, че при инструментите, които използват "бисквитки за отказ", функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър.  Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.


Можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на "бисквитки" като за целта, прочетете в т.9 част Деактивиране и изтриване на "бисквитките".


Google Analytics
Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.  Данните за потребителското Ви поведение, събрани от бисквитката, се предават на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там.


Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви от Google, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


За подробна информация относно условията за ползване и правилата за поверителност и защита на личните данни, моля, вижте: www.google.com/analytics/terms/gb.html или https://www.google.com/policies/ /.


Facebook приставки (Бутон „Споделяне“):
Може да разпознаете Приставките на Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ чрез логото на Facebook или бутона „Споделяне“.
За общ преглед на Facebook приставките, моля натиснете тук:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.


Когато използвате нашите онлайн услуги, приставката създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook се информира, че използвате нашите онлайн услуги с Вашия IP адрес. Когато кликнете върху бутона "Споделяне", докато сте влезли във Вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите онлайн услуги с Вашия Facebook профил. След това Facebook може да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт. Искаме да посочим, че ние, като доставчик на онлайн услугите, не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Facebook. За допълнителна информация, моля, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/policy.php. В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.


YouTube
Тези онлайн файлове използват YouTube видеоплатформата, оперирана от YouTube (YouTube се управлява от Google), LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”).  YouTube е платформа, която позволява възпроизвеждане на аудио и видео файлове.


След като влезете в съответния файл на нашите интернет страници, който съдържа вграден YouTube плейър, това установява връзка с YouTube, така че видео или аудио файл може да се предава и възпроизвежда. Ако влезете в сайт от нашите статии, данните се предават и на YouTube. Ние не носим отговорност за обработването на данни от YouTube.


Допълнителна информация за обхвата и целите на събраните данни, по-нататъшната обработка и използването на данни от YouTube, относно правата ви и възможностите за поверителност, които можете да изберете, можете да намерите в политиката за защита на личните данни на YouTube - на адрес
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

Промени
Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, в това число и в Мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. В тази връзка е необходимо да се спазва актуалната версия на известието за защита на данните, тъй като то подлежи на промяна.

 

Контакт
За да защити права си, както и за предложения и оплаквания относно обработката на лични  данни, както и за оттеглянето на своето съгласие,
Потребителят може да се свърже с нас  на адрес:
София,
бул. Джавахарлал Неру 28, ет.2, ТОБ 75
Email:
ddconsult@mail.bg
телефон: +359 886 494 409

 

Актуализация: Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 25.05.2018 г.