Интервю с арх. Галина Милкова от THINK FORWARD

02.02.2024
387

+5


Обект: Градско пространство за пълноценно здраве
Година: 2022 г.
Архитектура: Think Forward
Проектантски екип- арх. Галина Милкова, арх. Моника Маринова, диз. Недко Николов
Местоположение: гр.Бургас
Възложител: Община Бургас
Снимки и визуализаиции: Think Forward


Проектът обръща специално внимание на здравословния принос на всяка една от функционалните зони посредством съоръжения и инсталации за физическо, умствено и социално здраве. По този начин се акцентира върху важното послание, че предпоставките за благоденствие и здраве могат да бъдат неразделни елементи от градската среда.

Трите компонента на пълноценното здраве – физическото, умственото и социалното здраве – са разгърнати в пространствата на медитативна градина, скулптурен парк за физиотерапия и неформална зона за интеракции.

Повече за проекта може да прочетете тук


Проектът стана Победител в архитектурния конкурс ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2022, категория Ланд. архитектура-Проекти-Обекти за общ. ползване