Оптимално решение за отводняване на плоски покриви от Пайплайф България!Неефективно отводнените покриви са уязвими от преливане, течове и дори структурно изкривяване, ако се позволи натрупване на дъждовна вода. Сифонните покривни системи за отводняване PIPELIFE използват отрицателно налягане за отвеждане на водата с високи дебити.

По време на работа, сифонният механизъм не позволява навлизане на въздух в системата. В сравнение с гравитачните системи, това осигурява много по-висока скорост на потока през по-малки диаметри на тръбите за бързо и ефективно отводняване.


Източник: Пайплайф България