Реклама

Списанието излиза само в онлайн вариант.

"The Building" е онлайн списание, ориентирано към архитекти, ландшафтни архитекти, урбанисти,  сторители, инвеститори.
Третира проблеми на строителството, проектирането, технологиите и материалите, касаещи инвеститора на обществените сгради и пространства.

Запитване за персонална оферта може да направите на:
adv@ka6tata.com