Управление на зелените пространства по британски

(1 глас, средно 5.00 от 5)
Бристол е град, богат на паркове и зелени площи. Според направени проучвания 83% от населението на града прави над 25 милиона посещения на зелените зони годишно, което превръща тези пространства в едни от най-използваните места за отдих. Необходимостта от опазването и развитието им нараства успоредно с интензивните глобални промени в климата. Затова Бристол разработва стратегия за период от 20 години по подсигуряването, подобряването и управлението на зелените площи. Тя е част от по-мащабно планиране за благоустройство чрез „Рамковата програма за развитие” (Bristol Development Framework).
След изпълнението на плана всеки жител в Бристол ще се радва на поддържан традиционен парк, в който ще има вековни дървета, декоративна растителност, места за сядане, кафенета и тоалетни, като и ще бъде охраняван през деня.
В програмните документи са определени и две по-важни направления за дейност: подобряване на обслужването и осигуряване на стандарти за достъпните зелени площи в градовете спрямо националната политика на планиране.
Разглежданите площи в програмата са пет типа:
- пространства за деца и млади хора;
- представителни зелени площи;
- обикновени зелени зони;
- естествени зелени територии;
- райони за активен отдих.
Изграждането на мрежа от по-добри и по-просторни площи за деца, включваща около 70 нови терени, ще предложи повече възможности и предизвикателства за подрастващите.
При представителните площи се набляга на съществено важната им роля, на планирането и проектирането на повече декоративни ландшафти и градини, като се включват и типичните архитектурни съоръжения.
В Бристол има множество обикновени зелени зони, където липсват подобни съоръжения. Тези райони се считат за по-малко достъпни и безопасни, не са поддържани и се посещават и по-рядко. Те биха могли да имат много по-добро предназначение, като се трансформират в площи за игра, почивка или за провеждане на различни събития.
Естествените зелени пространства като ливади, гори или крайречни области, в които влизат защитени местообитания са едни от най-ценните в близост до градската среда. Стратегията и тук предвижда промени, които да превърнат естествените площи в по-примамливи места за отдих.

Дейностите включват създаване на панорамни отворени пространства, които ще бъдат съобразени с опазването на дивия свят.

Планирани са повече спортни комплекси, като се дава предимство на видове спорт като джогинг, софтбол и др., за сметка на по-масовите футбол или крикет.
Освен определянето на петте типа зелени площи стратегията включва и изграждането на места в центъра на града със забранен достъп на кучета.
Предвижда се още контрол на замърсяването от кучетата, планиране на транспортни и пешеходни алеи, както и велоалеи и затревени пътеки.  
Основните критерии, към които ще се придържа стратегията, са три:    
- качество – нивото, което всички зелени площи трябва да имат;
- разстояние – колко надалеч трябва да пътуват хората;
- количество - колко на брой различен тип зелени площи са нужни.
Показателите за Бристол са разработени от съветници на национално ниво съвместно с посетителите, като са взети под внимание мненията на над 6000 души за най-важните фактори като дизайн, състояние и поддръжка.
На базата на четиристепенна скала (лошо, средно добро, добро и отлично) състоянието на зелените зони е определено като средно добро.

Стратегията ще се фокусира предимно върху подобряването на градските райони с най-ниско качество.

Факторът дистанция влияе върху функционалността на зелените площи и върху честотата на посещенията. Цели се създаване на мрежа от зелени пространства, които да са разположени на оптимално за посетителите отстояние. Въведено е максимално разстояние от 400 м между дома и най-близката зелена площ.
Негативните фактори, които ограничават достъпността до зелените територии, са лошата поддръжка, разхождащите се кучета, боклукът, липсата на безопасност. Другият проблем е чувството за несигурност на хората в неравностойно положение, незрящите, цветнокожите и др., които съзнателно избягват зелените площи.
Допълнително се предвижда цялостна корекция върху второстепенните пешеходни връзки на определени места в зелените територии, за да се осигури достъпът на всеки един човек.
Предприетите действия ще поощрят по-честото им използване от всички групи на обществото. Стратегията ще допринесе за по-глобална планировка на урбанистичната среда, осигурявайки разнообразие от качествени паркове и зелени зони, които са изключително необходими за една балансирана и устойчива среда.

Много важна част от новата идея е предпазването на естествените зелени пространства от застрояване.

С не по-малка важност от воденето на активен и здравословен живот, социалните контакти е поощряването на обществото да се включи в подобряването и управлението на зелените пространства в градовете.
Ще бъдат изяснени възможностите за ползотворно и разумно инвестиране в зелените площи, като бъдат определени онези от тях, в които трябва да се вложат най-много средства.
Изпълнението на тази стратегия включва няколко основни етапа:
На първо място се разглежда финансирането на проекта. Изчислено е, че привеждането на зелените територии до добро състояние ще струва 87 милиона паунда за определения период. Набирането на средства ще се осъществи от различни източници, включващи съдействието на предприемачи (около 15 млн. паунда), финансиране от външни източници като лотарии (около 21 млн. паунда), пари от продажбите на зелени площи (около 41 млн. паунда) и от бюджета на Градския съвет за обслужване на парковете в Бристол (около 10 млн. паунда).

Политиката, която съветът въвежда, е 70% от доходите, придобити от продажба на недоходни земи с ниско качество, да бъдат инвестирани отново в парковете и зелените пространства.

Управлението на зелените територии е другият етап, в който трябва да се внесат значителни промени. Чрез стратегията, освен традиционните начини за мениджмънт (чрез договори и др.), се търси опция за общинско управление на някои отделни площи.
Важен етап ще бъде изграждането на Планове за зелените площи (Area Green Space Plans), което ще се съгласува отново с местните хора и ще се опира на определените стандарти. Тези планове ще бъдат координирани и с други инициативи на съвета, обхващащи кварталите и общините.
Специално ръководство ще бъде издадено за координаторите, предприемачите и парковите управители с цел по-коректната реализация на намеренията за развитие на градската зелена среда.
Програмата включва и работа в следните сфери: засилване на участието на населението, обсъждане и намеса, развитие и подкрепа на общинските групи, работа с партньори, образование, събития и празници на открито, добра комуникация и планиране на потока от информация.
Стратегията ще бъде подложена на постоянен мониторинг. След първите пет години – в края на март 2013 г. планът ще бъде преразгледан, като дотогава ще остане в сегашната си версия от 1-ви април 2008 г.

---------------------------------------

Презентацията “Управление на зелените пространства в Бристол” бе част от темите на международната конференция “Зелените градски площи – ключ към устойчиви градове” (Urban green spaces – a key for sustainable cities), която се проведе в София през април 2008 г. Питър Уилкинсън, управител на парка в Бристол, Англия и директор на Green Space от 2001 г., запозна присъстващите с работата по стратегията за подобряване и развитие на зелените пространства в своя град.

----------------------------------------

Откритите площи във Великобритания през 2007 г. достигнаха средно 3,8 хектара на 1000 жители, като те варират в различните градове. С предвиденото разрастване на населението на Бристол от 53 800 души през 2026 г. се очаква тези площи да намалеят до 3,3 хектара на 1000 души. За да се избегне това, в стратегията ще бъде въведен количествен стандарт - минимум 1,8 хектара отворена площ на 1000 души.

-----------------------------------------


Повече информация относно стратегията за управление на зелените площи в Бристол можете да намерите на следния интернет адрес: www.bristol.gov.uk/parkstrategy


Русана Цветанова, ЛТУ, София
Сподели
 

Новини

23 Септември 2021, 09.17
Г-н Марин Захариев, зам. кмет на Община Смолян, ще открие събитието в четвъртък -...
20 Септември 2021, 10.56
До 31 октомври се удължава срокът за участие в конкурса “Български...
16 Септември 2021, 08.24
На 14-ти септември 2021 г. се състоя втория етап от журирането на Осмото издание на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор