Правилното осветление повишава категорията на здравните заведения

(1 глас, средно 5.00 от 5)
Проф. д-р Христо Василев
управител „Денима 2001”


В процес на изготвяне е европейски стандарт, регламентиращ осигуряването на естествена светлина в сградите, включително и в болничните заведения. Това ще става със специални слънчезащитни и слънценасочващи щори. Предвижда се чрез тях слънчевата светлина да се насочва към тавана, осигурявайки приятна дифузна светлина в стаята. Освен комфорт за пациентите и персонала, по този начин ще се реализира и икономия на ел. енергия, тъй като ще се избегне пълното затъмняване и включване на изкуствено осветление.
Към осветлението в операционните зали, очни и зъболекарски кабинети, съществуват специфични изисквания:
- индексът на цветопредаване на лампите, които се използват да е по-голям от 90. Това е изключително важно, за да може да се види реалният цвят на човешкия орган и да се определи състоянието му;
- честотното захранване на лампите трябва да бъде по-голямо от 45 kHz, за да се избегнат явления, които смущават зрението;
- осветяването да има различни степени – напр. на мястото, което се оперира от 10 до 160 000 лукса, както и да съществува възможност за плавно регулиране и насочване на светлината, така че да осигури максимално добра видимост.

В България като член на Европейския съюз са валидни европейските стандарти за осветление. В частност за осветлението в болничните заведения са приложими следните пет стандарта:
- БДС EN 12464-1 – за осветление на работни места;
- БДС EN 60598-2-25 – регламентиращ специфични изисквания към осветителните тела и светлинните източници, използвани в болнични заведения;
- БДС EN 1838 – за аварийно осветление;
- БДС EN 793 – регламентиращи изискванията за безопасност в болнични заведения;
- БДС EN 12464-2 – за осветление на работни места на открито.

Тези стандарти отразяват последните тенденции и минималните прагове, които се изискват и които трябва да бъдат съблюдавани, тъй като това касае безопасността и здравето на хората. За съжаление голяма част от проектантите все още не познават и не прилагат изцяло тези стандарти, което води до сериозни разминавания между реализираните болнични обекти и новите европейски изисквания.
Показателите, по които се изгражда отговарящо на съвременните изисквания осветление в болнични помещения, са осветеност, експлоатационен фактор, заслепяване, индекс на цветопредаване.
„Доскоро в България се работеше с т.нар. нормена осветеност”, обяснява проф. д-р Василев. Сега европейските стандарти налагат работа с експлоатационна осветеност – реалната осветеност на работното място – операционна зала, зъболекарски кабинет, очен кабинет, манипулационна зала, болнично легло и т.н., която е фиксирана над определен минимум и той не бива да се нарушава, в която и да е част от денонощието.
Експлоатационният фактор е една изключително важна величина в процеса на проектирането. „Все още обаче у нас продължава да се работи с т. нар. коефициент на запас”, допълва експертът. Той е реципрочна стойност на експлоатационния фактор. „Но голяма част от нашите проектанти не познават качествено новите методики, по които той вече се определя.” 

Цветопредаването също е от важно значение за осветлението в здравните заведения. Индексът на цветопредаването (Ra) е величина, която определя качеството на цвета. Към него има специални изисквания и според изброените стандарти индексът трябва да бъде минимум 80, като националната стойност е 100. Това означава, че трябва да се използват специални светлинни източници, а не обикновени или компактни луминисцентни лампи. Например могат да се използват триивичните луминисцентни лампи. Осветителните тела в операционни зали, очни кабинети, кабинети уши-нос-гърло трябва да са с индекс на цветопредаване 90.
При изграждане на осветителна мрежа в здравно заведение трябва да се има предвид и показателя на заслепяването, който е определен от БДС EN 12464-1 чрез UGR (Unified Glaring Rate). Пациентите в болничните заведения, поради здравословното им състояние, са особено чувствителни към светлината. „Най-ниската стойност на заслепяване е 19 UGR и на основната част от работните места, медицински легла, манипулационни, операционни и т.н. трябва да се осигури тази стойност на показателя”, казва проф. Василев. „Това реално е много трудно да се постигне, необходим е професионализъм и много добра база. А у нас няма производство на осветителни тела, отговарящи на тези специални изисквания, вносните пък са изключително скъпи.” Всичко това води до проблеми и компромисни решения, които не са от полза нито за пациенти, нито за болничните заведения.
Съвременното, отговарящо на европейските стандарти осветление в болничните сгради им осигурява по-висока категория.
Тук е мястото да се отбележи, че чрез осигуряване на качествено осветление категорията на болнично заведение може да се вдигне поне с една степен. При това с минимум инвестиции в сравнение със средствата за подови настилки, мазилки, тапети, оборудване, легла, техника. „За съжаление обикновено, когато настъпи моментът за изграждане на осветителната система в дадена сграда, парите са почти изчерпани и започват компромисите.”
Това се отразява и на енергийните разходи, а осветлението е един от съществените такива. В голяма част от болничните заведения то работи денонощно и гарантира комфорта и безопасността на хората – на пациенти и персонал.
Луминисцентните лампи трябва да бъдат с електронни баласти, които освен че спестяват енергия, предотвратяват дразнещите пулсации и шум, честото изгаряне на лампите.
Професионално проектираното и качествено изпълненото осветление може да намали енергийните разходи на годишна база от 2 до 2,5 пъти.
В болничните заведения, макар и доста бавно, започва да се налага употребата на осветители със светодиоди. Вече има икономически изгодни технически решения, които подобряват чувствително качеството на осветлението. „В следващите години светодиодите постепенно ще изместят конвенционалните системи за осветление, прогнозира експертът, но изискванията по отношение на заслепяване и индекс на цветопредаване ще останат сила.”
Сподели
 

Новини

01 Юли 2022, 08.37
Европейската комисия и организацията Европа Ностра обявиха тазгодишните...
27 Юни 2022, 15.50
Камарата на архитектите в България подкрепя проекта за изменение и допълнение...
24 Юни 2022, 14.29
Фотограф: Михаил НоваковСградата на Сточна гара отвори врати за всички...
Медийни партньори
VIP медиен партньор