Рекорден брой делегати участваха в 22-то Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ)

(0 гласа, средно 0 от 5)
1_sabranie_KAB_632x479
Рекорден брой делегати участваха в 22-то Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ), което се проведе на 28 и 29 април в Wave Resort в Поморие. 387 архитекти от цялата страна се включиха в най-големия форум на архитектурната колегия за 2023 година. Събитието бе официално открито от председателя на КАБ арх. Владимир Милков, който направи отчет за дейността на Управителния съвет през 2022 година.

Приоритети и инициативи на КАБ
Основен приоритет е защита на интересите на архитектите проектанти и издигане престижа на архитекта и КАБ в обществото. За тази цел са предприети редица инициативи: усъвършенстване на нормативната уредба; регламентиране на водещата роля на главния проектант в строително-инвестиционния процес; въвеждане на две основни фази в инвестиционното  проектиране; ограничаване на полето на приложение на инженеринговите поръчки; дигитализация на административните услуги; работа с комисиите на НС, парламентарно представените партии и министерства; борба с дъмпинга; усъвършенстване на Методиката за себестойността на проектантския труд и калкулатора към нея. Това са основните приоритети и акценти в работата на УС на КАБ, обясни арх. Владимир Милков в доклада си.

______arch.Vladimir_Milkov_624x480
Арх. Владимир Милков открива Общото събрание     Източник:www.kab.bg

„През 2022 г. Комисията по нормативна уредба разгледа и предложи редица законодателни инициативи, които бяха защитавани твърдо и последователно пред институциите и бранша. Основната дейност на Комисията е фокусирана върху инициирането и осъществяването на законодателна реформа, която да издигне ролята на архитекта в инвестиционния процес и да намали административната тежест“,
допълни проф. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ и председател на Комисия „Нормативи“.

Зам.-председателят арх. Мартин Христов представи важни събития и инициативи на КАБ през 2022 г. Сред тях е четвъртото издание на конкурса „Български архитектурни награди“, което за първи път учреди нова категория за културно-историческо наследство. Важен успех е завръщането на България на Венецианското архитектурно биенале, както и наемането на изложбено пространство до 2025 година. КАБ участва и в организацията на българския павилион в Световното изложение ЕКСПО 2025 – Осака. Предстои провеждане на отворен конкурс за концепция на интериорното пространство. 

Зам.-председателят арх. Константин Пеев представи основните дейности на Комисия „Квалификация“ през 2022 г.: осъществяване на сътрудничество с организации, които предоставят възможности за продължаващо обучение; поддържане на контакти и взаимодействие с висшите учебни заведения, в които се преподава специалността „Архитектура“; подкрепа и участие в събития, които популяризират ролята на архитектурата и опазването на културно-историческото наследство.

Най-големите успехи на УС през 2022 година.
•    Учредяване на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) и спечелено европейско финансиране за обучение по СИМ;
•    Въвеждане на структурирания стаж;
•    Иницииране на законодателна реформа за утвърждаване на водещата роля на архитекта и облекчаване на административната тежест;
•    Налагане на КАБ като безспорен авторитет и експерт в работата на министерствата, институциите и бранша;
•    Последователна и активна работа с всички парламентарни партии и комисии в Народното събрание;
•    Подготовка на конкурс за куратор на българския павилион на Венецианско биенале 2023


3_sabranie_KAB_624x477
Източник:www.kab.bg

Най-важните решения на Общото събрание:

-    Годишните вноски за членство и правоспособност остават непроменени за 2024 г. -  300 лв. за ППП и 225 лв. за ОПП
-    Таксата за разглеждане на сигнали в КДП от външни лица става 300 лв. (от 240 лв.)
-    Редовните общи събрания ще се провеждат до края на първото полугодие. В тази връзка следващото отчетно-изборното събрание ще бъде през април 2025 г.
-    ОС прие годишен финансов отчет за 2022 и бюджет на КАБ за 2023 г.
-    Не бе прието предложението за промяна в Устава на КАБ относно фиксиране на броя на делегатите на ОС – на 400 души, включващи и тези по право.
-    Приети бяха отчетите за дейността на Управителния съвет, Комисията по дисциплинарно производство и Контролния съвет през 2022 г.

По инициатива на РК Варна, извън официалната програма на ОС, се проведе представяне на калкулатора за изчисляване на себестойността на архитектурните услуги. Презентацията бе съпътствана от дискусия за необходимите промени в Методиката за определяне на размера на възнагражденията на проектантските услуги. КАБ събира предложения за усъвършенстване на проекта на калкулатора, който е публикуван на www.kab.bg. Всеки член на КАБ може да изпрати предложение, като попълни онлайн формата тук. Предстои всички получени предложения да бъдат разгледани в Работна група, създадена с решение на УС.

Делегатите отчетоха напредъка и постигнатите резултати в дейността на КАБ през 2022 година. Планираните цели и инициативи са стъпки в правилната посока и утвърждават ролята на КАБ като водеща професионална организация в сектора, коментираха присъстващите.

Приветствия към делегатите
Приветствия към делегатите на 22-то ОС отправиха Мария Нейкова, областен управител на Бургас; Иван Алексиев, кмет на Поморие; инж. Тодор Андонов, член на изпълнителното бюро на КСБ; проф. д-р арх. Тодор Булев, председател на САБ; ланд. арх. Веляна Найденова, председател на Съюза на ландшафтите архитекти и други.

Πoздpaвитeлни aдpecи бяха прочетени от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, народните представители Стела Николова от ПГ „ПП – ДБ“, инж. Коста Стоянов от ПГ „Възраждане“, кмета на Бургас Димитър Николов, Съюза на урбанистите в България и много други.

2_sabranie_KAB_624x481
Източник:www.kab.bg

„Разчитаме на помощта и експертизата на КАБ в процеса по подобряване на нормативната уредба в сектора. Уверен съм, че ще продължавате да разгръщате дейността си все така отговорно и високо професионално, развивайки архитектурния облик на България. Уверявам ви, че ценим труда ви и разбираме значението му за бъдещото развитие на България“
, заяви в приветствието си към делегатите арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството.

„Отчитаме приноса на КАБ да поставя на дневен ред ключови приоритети на законодателна реформа пред българските законотворци. Организацията е активна в приноса си да привлича общественото внимание и към ценностите на културно-историческото наследство. Област Бургас е богата на ценни паметници, без аналог в България и дори в Европа“, обърна се към гостите проф. Мария Нейкова

Председателят на САБ проф. Тодор Булев изтъкна, че КАБ е естественият и най-важен професионален партньор на САБ, защото двете организации изграждат образа и престижа на архитекта пред обществото. Ланд. арх. Веляна Найденова, председател на СЛА, пожела на КАБ да продължава да работи за усъвършенстване на законодателството и за утвърждаване на най-добрите съвременни практики в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Инж. Тодор Андонов, член на изпълнителното бюро на КСБ, коментира, че синергията между строителите и архитектите е изключително важна, като цитира девиза „Съединението прави силата“. „КСБ и КАБ са заедно и в друго дългосрочно предизвикателство – дигитализацията на строително-инвестиционния процес. Нашите организации са учредители на европейския цифров иновационен хъб в сектор строителство. Крайната цел е въвеждане на цифровата трансформация в сектора, което е изключително важно. Сигурни сме, че общите ни усилия ще се увенчаят с успех“, заяви инж. Андонов.

В края на ОС арх. Владимир Милков благодари за активното, отговорно и дисциплинирано участие на делегатите във форума, като подчерта, че предстои още по-упорита работа за изпълнение на основните приоритети на КАБ


Сподели

Тагове: каб | общо събрание

 
Уебсайт на автора: www.kab.bg

Новини

22 Май 2023, 10.25
Посетители на Българския павилион.     Източник: www.kab.bgБългарският...
18 Май 2023, 14.01
На 18 май стартира десетото юбилейно издание на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2023 под мотото...
04 Май 2023, 10.37
Рекорден брой делегати участваха в 22-то Общо събрание на Камарата на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор