PhO презентира новата „химична” формула на работното пространство

...богата, наситена с функция и форми работна среда
19.06.2024
Весела Маркова
1679
Интериор


Обект: Офис на фармацевтична компания
Местоположение: София
Интериорен дизайн: DA Architects
Екип: арх. Здравка Нисторова, арх. Юри Танов, арх. Мартин Ряшев, арх. Рикардо Алвес

Фотограф: Минко Минев www.minkominev.com

Все по-осезателно се забелязват промените в стила ни на работа, обръщането на традиционните модели и пренасочването на активните хора в индивидуални режими на ефективност. Неусетните промени на времето…

Кога се случи всичко това?
В далечна перспектива – може би с появата на лаптопа, а в доста по-близка през няколкото години Ковид хибернация. Динамичните, форсмажорни обстоятелства наложиха драстични и бързи промени, адаптация и извеждане на изцяло различни нови възможности за комуникация и работа в отдалечена среда. Промените не бяха временни, дори частичното завръщане към предходните навици и модели също не успя да измести новите формули, а някои сектори останаха напълно преобразени. Но като цяло, това което се настани трайно в нашето ежедневие е усещането за гъвкавост и адаптивност, готовността за бърза реакция и разкриване на нови възможности, както и за стабилно позициониране, дори в условията на променлива среда. И в този смисъл урокът беше добър.

Генералните промени дадоха и своя рефлективен отзвук върху средата на обитаване, но най-вече върху  т. нар. ”работна среда”, която като понятие придоби много по-широк смисъл.  Фокусът се измести от създаването на обстановка, удобна за работа и с уеднаквени, унифицирани стандарти, към човека с неговите пътища за адаптация и откриване на многобройни възможности.

© Минко Минев

PhO
Представяме Ви новия дом на голяма фармацевтична компания в София. За екипа на DA Architects отправната точка, при разработването на оформлението на офисните площи на компанията, е човекът. Около този епицентър се развива една богата, наситена с функция и форми концепция.

Локация
Локацията на офис сградата е в една от най-бързо развиващите се зони между градския център и планината, с модернизиращ се облик и комплексен тип строителство. Проектирането на бизнес сгради до голяма степен инкорпорира популярната „open space” схема на разпределение, като извън носещите конструктивни и инсталационните ѝ елементи, както и спецификата на архитектурното решение, вътрешните пространства имат известни параметри, които могат да бъдат индиидуално конфигурирани.

Функционалност    
Изхождайки от концепцията за човешкия мащаб и в търсене на формулата, която да обединява сложните взаимоотношения между среда и обитатели, архитектите разчертават специфични обеми, които насищат със съдържание, посредством  атрактивни подходи.

Идеята за привлекателно работно пространство, което не трябва да те задължава да присъстваш, но да поражда желание точно за обратното. Среда, която да стимулира и мотивира, да генерира енергия и синергия за работа.  Усещането за свободен избор, обстановка, която да кореспондира с познатото, да предразполага към споделени активности и социална свързаност, но и с възможности за пълна концентрация и ефективност. Адаптивно пространство, откликващо на въздействието на променливите фактори, осигуряващо материална база с разнообразни приложения, с възможност за оттегляне и приобщаване.

   
© Минко Минев

Новаторският подход на компанията по отношение на организацията на работния процес, който позволява на служителите сами да изберат от къде да работят, провокира и авторските решения на архитектите при интериорното оформление. Хибридната среда, която да съвместява множество мини пространства и зони, някои доближаващи се до комфорта на домашната обстановка, в непосредствена близост до помещенията, типични за големите корпоративни структури. Реално на едно място съществуват почти всички възможни удобства за активната част на денонощието, макар и в леко уголемен мащаб, при което разликата с хоум – офис средата се стопява.

Концепция
За архитектите съвсем не е маловажен факторът как отделният човек би се чувствал в създадената среда, как мащабите ѝ биха се синхронизирали с индивидуалното светоусещане и настройки. Разработката на настоящата концепция стартира след анализ на работните процеси в конкретната компания, техните необходимости, колаборации и функционирането на целия екип.

  
© Минко Минев

Зададените параметри, съгласно вътрешното структуриране в компанията и съответните изисквания за работните зони, се обединяват със стремежа за оптимално конфигуриране на площите. Така се разработва идеята за зониране посредством преграждания,  разположени перпендикулярно на фасадата. Много важен момент при разработката на пространството е заложената възможност за лесно и бързо преконфигуриране на част от помещенията, обособяване на различни обеми, чрез окрупняване или диференциране посредством подвижни ограждения. Създаването на места за срещи и съвещания е друг важен аспект от обичайното работно ежедневие в компанията. Формалната и неформалната среда създават и съответните настроения у ползвателите. Съвсем естествен е моментът за промяна на нагласата, преминавайки от зона с по-свободни конфигурации към конферентната зала за срещи.  Архитектите  обръщат много специално внимание именно на тези помещения, отличаващи се обикновено с по-строга атмосфера. Задачата, която си поставят е именно разчупването на тази рамка и скованост, придавайки им съвсем неочакван, привлекателен вид.


© Минко Минев

Точно около този момент се завърта ядрото, даващо началото на концепцията. Приобщаването, но и дефинирането на отделните зони, както и на преходите помежду им. Контрастът, който е залегнал в двете функционално отличаващи се зони, трябва да бъде омекотен чрез внимателно третиране на преходите от едно пространство в друго. Тези междинни, свързващи пространства реално се превръщат в точките, създаващи цялата индивидуалност и характер на разработката.  Плавното преминаване, реално е една допълнителна функция, която същевременно е натоварена с множество допълнителни задачи. Досущ като схемата на химична формула, развитието на работния процес може да преминава по различен път, да се спира в различни точки и да завършва към различна посока. Тази диаграма в интериора придобива съвсем реално изражение,  дори аналогията със схемата на химичната формула може да се прочете по начупената линия, по която се изправят на остъклените ограждащи стени, обособяващи „работни клетки”. Различните ъгли на повърхностите, от своя страна, допринасят и за по-добрата акустична среда.

© Минко Минев

Динамиката на офисната дейност, както и конкретната специфика, определят създаването на помещения за фокусирана работа, както и такива за колаборация,  различни по размер работни пространства, от персонални кабинети до помещения с до 4 работни места.

Работното място е феноменът в нашето съвремие – обстановката, в която прекарваме по-голяма част от активната часове на деня и в съответното общуване със своите колеги. Именно поради този факт офисните пространства реално съвместяват много повече функции, от чисто необходимите за осъществяването на работните задачи. Директната и ежедневна комуникация с колегите провокира развитието на по-близки, лични приятелства вътре в екипите. В същото време, изискванията за поверителност в отделите на компанията създават необходимост от сепариране на отделни кабинети. Друг много важен аспект е именно подпомагането на добрата и хармонична атмосфера, сплотяващият фактор за екипа.

© Минко Минев

Място за лично пространство в офисните помещения е нещо, на което се отделя все по-голямо внимание, като част от изграждането на здравословна среда и здравословни отношения. Факт е, че множество различни  хора се събират в офисите, за тях е необходимо пространство, което да улесни социализирането и да стимулира извеждането на различни гледни точки, обединяването на опит и умения. Екипната работа е от основополагащо значение за просперитета на всяка една компания, обединяването около общите цели, съвместяването на възгледи и усилия, генерират посоката на израстването и  по-високите резултати. Оттук идва и важността за изграждането на приветлива и стимулираща среда именно за тези колаборации, преминаващи през социалните контакти. В PhO архитектите разработват два формата за неформално общуване.

Кухнята с обособената към нея зона за почивка се превръща в епицентър за събитията и точката за оживление на екипа, концентрация за генериране на идеи и приятелска, отборна комуникация.

Следващата абсолютна необходимост за дейността се разпределя измежду разпръснати из целия офис различни по размер пространства и зали. Кокетните, атрактивни по своему и отличаващи се пространства много бързо стават любима среда за провеждане на корпоративни срещи, конфиденциални разговори, онлайн срещи или място за абсолютно уединение и концентрация, съпътстващо взимането на важни решения. Съвсем удобно и приканящо, те са разположени в сравнително близки зони до всяко едно работно място, за да скъсят пътя и да осигурят абсолютен съпорт, за всяка една възникваща ситуация.

© Минко Минев

Удобство и ергономия
Ключът в обединяващата, съвсем различен тип хора среда, е в нейната адаптивност на макро- и микро- ниво. Важността на мебелировката в работното ежедневие е от ключово значение, абсолютната основа за нормалното развитие на всички процеси. Индивидуалният подход и подсигуряването на най-подходяща работна зона за всеки тип изискване е водещ при подбора и индивидуалното проектиране на мебелите. Всички работни места са оборудвани с маси с регулируема височина. Освен това, в допълнение са изградени множество зони за различен тип на сядане, според настроението, вкуса и ергономичните потребности във всеки един момент. Екипът разполага с множество опции - от много ниска и комфортна мека мебел с лаундж излъчване, до по-динамичното високо бар сядане, ситуирани в различни по форма и размер пространства. Множеството точки за избор разгръщат индивидуалния потенциал, давайки необходимата за всяка ситуация опора. 

Светлина и цветове
Извън закостенелите представи и отвъд бялото – традиционно свързващо се с медицината и фармацевтиката отстъпва леко и в работната среда се настаняват живи и необичайни контрасти на фона на балансирани земни тоналности. Свежата палитра напълно кореспондира с богатството от различни възрасти и специалисти, които характеризират екипа. Белите стени са съживени от меки, пастелни тонове на зелено, синьо и розово, даващи един специфичен баланс  и запомнящ се облик. Внедряването на тези цветове следва цялостното решение на пространствата, следващо плавна градация в офиса. Спокойни и неутрални тонове са за съответните по-малки площи в работните зони, символизиращи по-суровите материали и клинична чистота, която е неизменна част от ДНК на компанията. Постепенно се въвеждат изцяло цветни и „меки“ зони за колаборация и лични разговори.


© Минко Минев

Обширното остъкляване довежда естествената светлина навътре в дълбочина. Създадените стъклени ограждения спомагат за обединяване на пространствата и осъществяването на още един важен за екипа аспект – невербалната комуникация.  Белите тавани маркират  ходовите линии,  подсказвайки посоките към комуникационните зони, докато в помещенията архитектите акцентират върху индустриалното излъчване с видим бетон и декоративно изведени инсталации по таваните. Текстилните акустични панели и цялостни облицовки, освен красив и важен елемент от декорацията, допълващ цялостната визия, същевременно създаваат и висок комфорт във всяка зона.

Зелената среда
Зареждащата сетивата зеленина на живите растения присъства съвсем осезаемо и близко до активния човек, все по-често усещащ дефицит на време, прекарано сред природата. Архитектите превеждат именно тази необходимост на една ръка разстояние, директно в офисната зона. Доказаното благоприятно въздействие върху микроклимата и върху всички сетива е важен, съживителен елемент с постоянна сила, дори и в затворените пространства.  Изобилието от зеленина зарежда дори индиректно, само и единствено с присъствието си, дори и в работните пространства, където растенията са разположени в непосредствена близост до бюрата. В зоните за общуване е добавена по-едроразмерна растителност, но около кухнята и зоните за почивка пространството прелива от зеленина.

© Минко Минев

Доставчици:

Настилки: CarpetMax България
CarpetMax България, е лидер на пазара с богата гама от подови настилки: ламиниран паркет, килими, пътеки, мокети, балатуми, PVC плоскости, трислоен паркет, LVT ламели. Стоките са произведени от водещи европейски фабрики, които използват първокачествени материали и най-добрите производствени технологии.
На обект PSI Pharma доставихме LVT ламели и мокет на плочи, произведени в Белгия. Настилките са с най-висок клас на износоустойчивост. Притежават всички европейски сертификати за качество, както и EPD сертификат (Екологична продуктова декларация).

Акустика DeVorm: Гамма Дизайн БГ ЕООД
Гамма Дизайн е създадена през 1997 г. с предмет на дейност - проектиране и обзавеждане на жилищни, офисни и обществени пространства. Представя на българския пазар основно италиански, но и други европейски производители на мебели, осветителни тела, подови и стенни покрития,  обзавеждане за бани  и др. от средния и високия клас. В допълнение, портфолиото ѝ се разшири с редица нишови продукти, като акустични решения, отоплителни радиатори, екстериорно обзавеждане, интериорни прегради и офисни корпоративни предложения. Гамма дизайн е лидер в специфични персонализирани изпълнения от най-широк спектър. Добросъвестното отношение към работата и способността да намира гъвкави решения на неординарни проблеми са изградили висок престиж на Гамма Дизайн на българския пазар.


ДА Архитекти | DA Architects e студио за съвременна архитектура и дизайн. В работата, студиото търси баланса между даденостите на средата, изискванията на клиента, функцията, материалите и детайлите така, че да създаде едно цялостно решение със собствен характер и естетика. Това е похватът, който студиото прилага във всичките си задачи, от продуктов дизайн и интериорни проекти до проектирането на сгради. Проектите се характеризират с подчертана индивидуалност, като голяма част от тях са носители на редица авторитетни български и международни награди:

• Първа награда в категория "Жилищен интериор - Апартамент" в Dibla Design Awards 2022;
• Селекция в "Best of 2022 Project Selection" в международната архитектурна платформа Archello, базирана в Холандия
• Първа награда в конкурса Архинова 2022 в категория Категория: Проекти - Бизнес, администр., търг. и индустр. сгради
• Първа награда в категория "Жилищен интериор - Апартамент" в Dibla Design Awards 2021;
• Селекция в "Best of 2021 Project Selection" в международната архитектурна платформа Archello
• Награда "BUILD Architecture Awards" - 2020, Великобритания;
• Номинация за Excellent Architecture в German Design Award 2020;
• Награда BIG SEE Interiror Design Award 2020 - Slovenia, победител в категория "Workplace"
• Селекция в конкурса "Building of the year 2019 Awards" на Archdaily - най-посещаваният международен архитектурен сайт
• Първо място в класацията на български студия в WORLD DESIGN RANKINGS (България попада в топ 30 от 114 страни)
• Платинена награда в международния конкурс "A 'Design Award 2019", гр. Комо, Италия
• Първа награда „Най-добър дизайн на търговско пространство“ в International Space Design Award Idea-Tops, 2019, в Шенджен, Китай.
• Номинация в "German Design Award 2019";
• Първа награда "Platinum A' Design Award 2018" в категорията "Интериорен и изложбен дизайн" гр. Комо, Италия;
• Награда BIG SEE Interiror Design Award 2018 - Slovenia, победител в категория "Workspace"
• Първа награда за "Обществен интериор" - списание "Идеален дом", 2018
• Член на World Design Consortium от 2018
• Първа награда в категория "най-добър Офис" в Dibla Design Awards 2017;
• Първа награда в категория "Обществени интериори" - списание НАШ ДОМ за 2017
• Публикуван проект в архитектурния атлас на DIVISARE - най-популярното и влиятелно онлайн издание за архитектура в Италия - 2017

 

#интериорен дизайн   #офис пространство   #да архитекти   #интериор офис
Автор: Весела Маркова