Porotherm 12 High и Porotherm 25 Light High - "По-бързият печели"

С Porotherm 12 High и Porotherm 25 Light High Винербергер още веднъж показва, че не винаги „бързата работа е срам за майстора”, и че когато продуктите работят правилно на мястото си и времето също се движи в наша полза.
30.01.2024
Весела Маркова
486
Технологии
Източник: Винербергер ЕООДВсички сме чували, "По-бързият печели", и дори това да е широко разпространена максима, още по-популярна  е приказката "Бързата работа - срам за майстора".С Porotherm 12 High и Porotherm 25 Light High Винербергер още веднъж показва, че не винаги „бързата работа е срам за майстора”, и че когато продуктите работят правилно на мястото си и времето също се движи в наша полза.


Живеем във времена, в които инженерните технологии успяват да опровергаят и най-закостенелите схващания дори станали част от народопсихологията ни. Традиционният "градеж" - красивата българска дума, която все по-рядко използваме, е част от чувствителна тема, не само в строителния бранш. Всяка една промяна и нововъведение се възприемат доста скептично, необходими са време и солидни доказателства, за да си проправи новият продукт пътя напред.


Градежът на новото
И ето че Винербергер стъпи "по-високо" - създаде Porotherm 12 High и Porotherm 25 Light High - новите керамични блокове със сериозната 32 cм височина, цели 8 допълнителни сантиметри вертикален обем – без аналог на пазара!

Какво променя това? 
- Реална възможност да се оптимизират процесите в традиционната зидария
- Гарантирано качество без компромиси
- Съкращаване на времето за градеж с 20%
- Оптимизиране на разходите за материали
- Намален обем на процесите
- Висока ефективност при инсталиране


Устойчив продукт
Porotherm High с традиции в основите
Развитието на технологиите и продуктите се базира на солидните основи и опита, за да надгради функциите и качествата, без да застрашава околната среда и да създават проблеми за бъдещите поколения. 

Източник: Винербергер ЕООД


Базирайки се на традиционния материал - глината, естествена природна суровина, с която предците ни са градили домовете си от векове, Винербергер поддържа ангажиментите си по  отношение на грижата за околната среда. Опазването на природата се осъществява паралелно с осигуряването на по-добър и качествен живот, както за днешните, така и за бъдещите поколения. Развитие и напредък са възможни само с осъзната и целенасочена работа и в двете посоки, природата и мястото на човека в нея.  Компанията разработва устойчиви продукти, които да отговарят на съвременните изискания за функционалност  и екологичност, но също така да не представляват тежест за бъдещите поколения. Тази отговорност е водеща през всичките години от съществуването на компанията, и всеки следващ нов продукт е носител на дългогодишните познания и опит.

Новата серия керамични блокове - Porotherm High е естествено продължение на линията, което предлага много допълнителни ползи, наред с утвърдените във времето качества.  При производството Винербергер успя да намали емисиите на въглероден диоксид, за да предостави ценен продукт, не само строителен материал с дълъг живот, но и с необходимия ангажимент към бъдещите поколения. И тъй като всеки един вложен в строежа елемент има своята роля и споделена отговорност по отношение на устойчивото развитие, всеки един избор на продукт е важен. Спирайки се на Porotherm High означава поглед и грижа за бъдещето, с гарантирани ползи сега, благодарение на постоянните иновации, доказана ефективност и устойчивост.


Наглед всичките тези предимства звучат добре, но когато продуктите влязат в действие, вложеният замисъл се измерва в действителни резултати. В един такъв динамичен сложен процес, зависещ от множество фактори, какъвто е строителството, протегнатата за помощ приятелска ръка е високо оценена.
Винербергер прави първата крачка!

Източник: Винербергер ЕООД
 

Porotherm High - иновационно решение за нови темпове в строителството
Комплицираната ситуация, в която от години се развиват строителните процеси у нас, често създава непредвидени изненади, с доставки, изпълнители, климатични условия и т.н., което от своя страна води до натиск при спазването на сроковете. И тъй като техническите параметри на съпътстващите строителството процеси имат своите лимити, един продукт може да обърне нещата в полза на спечеленото време, при това ефикасно. 


Бъдещето в строителния бранш принадлежи на далновидни, бързи и ефективни дейности, добра организация, качество на вложените продукти и изпълнението, за никого не е от полза темповете да са по-бавни. В близък поглед 2024 г. предвид очакващите се свивания в сектора, както и забавяне на общия темп, от ключово значение ще бъдат коректно изпълнените в срок проекти. Предизвикателствата в бранша ще са налице и залагането на качествени, високо-ефективни продукти със сигурност ще даде стабилност на строителите да изпълнят поетите задачи. 

Porotherm 12 High и Porotherm 25 Light High - керамичини блокове предлагат именно такава стабилност и сигурност в резултата, както и чувствително съкращаване на времето за работа.

Фактите:
с Porotherm High, ако разгледаме примера с изграждането на 1 m² зид:
- 20% ускоряване на строителния процес, благодарение на съкращаването броя на редовете от тухли в етажния модул. 
- Редуциране на операциите в зидарската работа на единица площ, а именно съкращаване с 20% на последователните действия позициониране, нивелиране и полагане на разтвор.
- Осигуряване на прецизни и гладки повърхности, благодарение на едроплощните керамични блокове
- Използване на спестеното време от градежа за останалите строителни операции, които са в пряка зависимост с климатичните условия. 
На какво могат да разчитат строителите?
- По-висока производителност с наличния работен ресурс, поради съкратения обем дейности.
- Повишаване на дневната надница на зидарите
- Спазване на поетите срокове
- Увеличаване на печалбата, като резултат от по-високата производителност
- По-голяма гъвкавост при договарянето за обектите
- Спестяване на разходи, чрез влагането на по-малко консумативи, необходими при иззиждането, поради намаления брой фуги във височина
- Понижени разходи за транспорт, товарене на материали, както и по-малък процент фира
И не на последно място - контролиран процес, лесно и прецизно полагане, минимализиране на дефектите, чиста работна среда, по-бърз напредък, по-добра цена.


Гъвкавост - професионален подход и прецизно решение чрез комбиниране на Porotherm High с Porotherm стандартна височина:
Напасването на общата височина на стените чрез използването на комбинация от стандартна и повишена височина на керамичните блокове, елиминира необходимостта от кроене и рязане, а готовите стени запазват безупречна линия. Съкращава се цял един бавен и натоварващ процес по рязане и наместване, спестява се от шум и запрашаване, а резултатът е - професионално изпълнение без никакви неравности.

Съотношение между материал и функция:
Новите керамични блокове Porotherm High, със своята компактна издължена във височина форма, правят изградените стени по-леки на единица площ, благодарение на редуцирането на броя фуги и оптимизираната вътрешна решетка на тухлите. Ползата от това олекотяване веднага рефлектира положително върху необходимото количество армировка срещу земетръс, като го редуцира, оттам се генерира допълнително спестяване на разходи. От разгледаното дотук става ясно, че благодарение на използването на Porotherm High се генерират множество ползи и значителни икономии на влаганите средства, като качеството на реализирания строителен продукт е безупречно.


Ако обърнем резултатите в цифри?
Много важно е да се отчетат реално измеренията и ползите: 
- 2,5 литра икономия на зидарски разтвор за 1 m² готова стена, състояща се от 25 cm керамични блокове. 
- За една жилищна кооперация от 4000 m² разгъната застроена площ се спестяват 12 тона сух разтвор.
 Примери 
*За стена с височина 2,7 m изпълнена със стандартни блокове се реже всеки 10-ти блок.
*За сравнение стена от 2,8 m изисква само 8 реда Porotherm High, в сравнение с 11 при стандартните тухли.

- Сумарно по-малко количество обектова фира, по-ниски транспортни разходи за доставката на разтвор до обекта.

 

За още по-нагледно и прецизно планиране можете да се възползвате от КАЛКУЛАТОРА ЗА СТЕНИ в сайта на Винербергер
Чрез комбинирането на продуктите на Винербергер и използването им като система, ефектът на техните свойства се мултиплицира и работи в оптимален режим, тъй като те са съзадени като отделни компоненти, принадлежащи към едно цяло.


Информация за професионалистите:

Porotherm 25 Light High
Керамични блокове с вертикални кухини Porotherm 25, за защитена зидария, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 25 см. 

Размери (ДхШхВ): 375 x 250 x 320 mm
Топлопроводимост: 0,310 W/mK
Якост на натиск:  10 (N/mm²)
Тегло:16,60 kg/бр.
Дебелина на стената:  250 mm
Разходна норма на блокове: 8 бр./m²
Консумация: Разтвор 34 l/m³

►Източник: Винербергер ЕООД


Porotherm 12 High
Керамични блокове с вертикални кухини Porotherm 12, за защитена зидария, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 12 см

Размери (ДхШхВ): 500 x 120 x 320 mm
Якост на натиск: 10 (N/mm²)
Тегло: 12,20 kg/бр.
Дебелина на стената: 120 mm
Разходна норма на блокове: 6 бр./m²
Консумация: Разтвор 45 l/m³

►Източник: Винербергер ЕООД

#винербергер   #wienerberger   #Porotherm 25 Light High   #Porotherm 12 High   #керамични блокове   #тухли
Автор: Весела Маркова
Винербергер ЕООД