Предизвикателството на малката площ и остарелитe нормативи

(0 гласа, средно 0 от 5)
Проектирането на „Св. София” е сериозно творческо предизвикателство за проектантите, арх. Петя Гостева, арх. Павлина Анкова и арх. Юлий Анков от архитектурно ателие „Петя Гостева”, които успяват да съчетаят своето виждане за съвременното болнично заведение и новите здравни технологии със задължителните нормативни изисквания за този вид сгради. Целта на проектната разработка е била да се създаде модерна многопрофилна болница за активно лечение и рехабилитация на сравнително малък парцел от 2166 кв. м. Оттук идва и голямата трудност да се съчетаят многобройните функционални изисквания и технологични връзки в малкия обем на сградата с РЗП - само 3783 кв. м. Нормативите, създадени преди 20 г., предполагат голяма площ и линеарно решение, в което сградата се обхожда и не се пресичат никакви пътища. В настоящия парцел това не е било възможно и се прибягва до изчистване на функцията с разумни компромиси, за което са били убедени хигиенните органи още при проектирането и след това при пускането на обекта в експлоатация.
При вертикално разположение на функциите съществуващите, значително остарели нормативи изискват многобройни асансьори, които биха запълнили площта на болницата. От друга страна, нормите не предвиждат съпътстващите звена, крайно необходими за завършването на оздравителния комплекс, като рехабилитация и водни процедури, което допълнително е създало трудности в процеса на проектирането. Проектът е завършен успешно през 2003 г., а болницата отваря врати две години по-късно. Това е отличен срок за пилотната разработка и създаването на многопрофилна частна болница, с усилията на вдъхновен екип от добри специалисти.


В композиционно отношение сградата е изградена от две тела, ротирани около кръгло ядро. По-ниското тяло, обърнато към бул. „България”, съдържа спортно-рехабилитационна и рекреативна част. То отстъпва терасовидно към по-високия обем, в което са разположени болничните отделения - вътрешни болести, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология, рентгенология и клинична лаборатория. Двата обема са свързани с кръгло ядро, съдържащо приемна част , вертикални комуникации и фоайета.

Основната идея, която води екипа при композирането на вътрешните пространства, е да се скъса с традиционно потискащата болнична атмосфера. За това допринасят панорамният асансьор и остъклените фоайета, отворени към външния свят и красивата панорама към планината Витоша. Стълбището, което е с форма на лек трапец, отварящ се към общите части, също повишава лежерността на вътрешните пространства, които са богато озеленени с разнообразни тропически видове и са приветливи и гостоприемни.
Функционалното зониране на сградата е съобразено със сложната технологична специфика на извършваните дейности и с изискванията на Наредба №29. Съдържанието на отделните етажи, колкото и да е разнообразно, запазва принципа – в по-голямото крило да се разполага активната болнична дейност, а в късото - към булеварда, да бъдат по-широко достъпните услуги - рехабилитации, административни офиси, а централното ядро остава комуникационен възел.

Сутеренът (кота –3,25 м) включва клинична лаборатория с манипулационна за вземане на кръв, рентгенология с кабинети за рентгенография, рентгеноскопия и фотолаборатория. Тук се появява важното звено, което затваря цикъла на болничното лечение - физиотерапията с парафинолечение и басейн за водолечение. Предвидени са необходимите анекси - съблекални (мъже и жени), сан. възел, душове, сауна и парна кабина. Тук са и техническите помещения, обслужващи всички отделения на болницата - централна стерилизация, склад за биологични отпадъци със специален хладилник, складове за чисто и мръсно бельо, склад за консумативи и др. Битовите помещения за персонала - съблекални, WC, душове са също важна част от ежедневието на болницата. Стопанската част е със самостоятелен вход през проходим английски двор и съдържа помещения за котелно, ел. табло, дизел агрегат, вентилационно, складове.

На първи етаж (кота ±0,00) е разположено входното фоайе с регистратура, зад която е основното стълбище и болничен асансьор, а пред нея – панорамен асансьор. Тук има и санитарни възли, единият оразмерен да обслужва хора в неравностойно положение. Към фоайето има предвидени аптека, оптика и кафе-бар, ситуиран така, че да обслужва и фитнес залата. Фоайето е главна чакалня за прегледите или за придружителите и посетителите. Вдясно са залата за фитнес и рехабилитация със съблекални, душ кабини и сан. възли. Залата има връзка с басейна в сутерена чрез самостоятелна стълба.
Консултативно-диагностичният блок има следните кабинети: акушеро-гинекологични със самостоятелна чакалня, травматологичен с гипсовъчна, хирургичен, неврологичен, стоматологичен, урологичен, дерматологичен, офталмологичен, педиатричен кабинет с чакалня. Приемното помещение за храна, която ще се доставя от кухня-майка на принципа на кетъринг, прави възможно съкращаване на цял кухненски блок.

арх. Анета Трифонова
Сподели