Slasharchitects - професионалисти отвъд строгата дисциплинарност

Интервю с турската архитектурна компания Slasharchitects ръководена от Şule Ertürk
01.09.2023
д-р арх. Анета Трифонова
5286
Мениджмънт

Интервюто е препубликувано от онлайн списание "Още за къщата"


Slasharchitects, ръководена от Şule Ertürk, навършва десет години професионална дейност в сложните условия на турския инвестиционен пазар. Започват професионалната си дейност през 2013 г. след световната икономическа криза. От самото начало се проявяват успешно на архитектурните конкурси. Slasharchitects извършват разнообразна проектантска дейност на национално и международно ниво - в областта на архитектурата, градското обзавеждане, интериорния и мебелен дизайн.


Slasharchitects преосмислят различните видове сгради и постигат дълбочина чрез установяването на силна взаимовръзка между градския контекст, потребителя и архитектурния продукт, чиято абсолютна стойност се постига чрез интелигентната работа на целия колектив. Реализирани са многобройни клиники в изискан собствен стил. Проектът за бутикова фабрика за сирене The Farm 38° 30°е награден с iF, WAF и други отличия. Компанията се стреми да разширява непрекъснато полето на дейност и мащаба с международните си проекти: от Плажен клуб в Египет до новия град Ganjan, Erbil в Ирак. 

Емблематичната фабрика за сирене The Farm 38°30°. Източник: Slasharchitects


Каква е ролята на конкурсите за успешния ви дебют? Как определихте своята клиентска целева група? Кои черти на вашата практика ви направиха разпознаваема и предпочитана архитектурна компания?

Ние проявяваме нашата марка чрез използването на многостранните възможности в силно разделения ни свят. В това отношение, архитектурните конкурси ни дават шанс да разширим границите на архитектурното мислене и потенциал. Докато изразяваме мнението си, ние развиваме и задълбочаваме нашите идеи. Ако се вгледаме в началните години, трябва да кажем, че конкурсите са един от основните инструменти, които направиха гласът ни чуваем и осигуриха успешния ни дебют. Освен това, имахме възможността да работим по нови видове сгради и на места, където не сме били, за да посрещнем техните физически и културни предизвикателства. 

Конкурсен проект Социално-културен център Uzundere Djemevi. Източник: www.slasharchitects.com


В началото целевата ни група се определи случайно. Наша позната зъболекарка искаше да отвори стоматологична клиника и ни повика на помощ. Вместо студената болнична атмосфера, предложихме ново възприемане на пространството, като част от обикновения живот. След изпълнението на интериорния дизайн, по новата концепция, нейните колеги го оцениха високо. Последваха много поръчки от зъболекари и лекари. С разрастването на проектите в този бранш, изградихме отдел Slashhealth, който се стреми да преоткрие медицинската среда като място предлагащо различно от традиционното преживяване и за двете страни - специалистите и пациентите. 

Hair of Istanbul- Клиника за трансплантация на коса. Източник: www.slasharchitects.com

 
От друга страна, като Slasharchitects, ние продължаваме да търсим нашата реализация в останалите категории на архитектурата, градското обзавеждане, интериорния и мебелен дизайн. Клиентският ни профил се разшири и промени, към проекти които обогатят нашето портфолио и архитектурните ни предпочитания в посока на многофункционалността. Сега се определяме като група от дизайнери ентусиасти, отвъд строгата дисциплинарност.

Приемането на всеки проект като ново предизвикателство, стремежът да бъдем уникални като архитектурно решение и елементи на дизайна, непрекъснатото разширяване на нашите граници – това са характерните черти, които ни правят разпознаваеми. Освен това, възприемането на новите подходи като параметричен и биодизайн, включващи адаптирането на природните форми към жизнената среда и любовта към живота, ни помага да бъдем предпочитани от нашите клиенти.


Източник: www.slasharchitects.com


Как икономическата обстановка променя вашето поле на действие и архитектурни приоритети?  

Появата на икономическата криза в последните години ни насочи към малки по мащаб проекти, поради ограничения бюджет на клиентите. Много от дизайнерските решения обикновено се влияят от промените в икономическата среда, но ние не приемаме компромис с качеството в тази ситуация. По-скоро я оценихме като ново предизвикателство и се фокусирахме върху намирането на достъпни решения, по отношение на избора на материалите, пространствената организация и т.н. Под влиянието на променените параметри, потърсихме нови форми на съзидателност, които се оказаха продуктивни.

Източник: www.slasharchitects.com


Какъв подход прилагате при смесването на типовете сгради и обогатяването на композицията с нови теми? Необходим ли е луксът във вашите сгради и как се интерпретира той в новите ви проекти?   

Всеки от изброените параметри е решаващ в нашите проекти, въпреки че тежестта им се различава при конкретните решения. Обикновено изискванията на клиента и проектното задание определят кой от параметрите ще бъде приоритетен, след уточняването на вида на работата. Понякога създаваме бутиково пространство според неговите искания, понякога прилагаме смесен пространствен подход, отговарящ на новата епоха.


От друга страна, от нас се очаква концептуалното обогатяване на композицията. Понятието „лукс“, има нужда от дефиниране. Ние приемаме лукса при лечебните обекти като отговор на нуждите на потребителя, а не като визуални мета ефекти, демонстриращи високата си цена. Можем да кажем, че луксът е неотменна част от дизайна, но в различните му интерпретации. Например, ако бюджетът на клиента е неограничен, използваме системно решение от висок клас, което позиционира обекта в горния сегмент. При ограничено финансиране, прилагаме достъпно решение с добре обмислени пространства, но без компромис с качеството.

Източник: www.slasharchitects.com


Отчитат ли Slasharchitects топографския и исторически контекст в своите проекти? 

Ние вярваме в genius loci (духа на мястото) и създаваме елементите на градска среда според този принцип, като се съобразяваме с физическите, социалните и исторически предпоставки. Според нашия подход, процесът на проектиране започва след като всички тези обстоятелства се анализират детайлно. Пример за такъв проект е социално-културният център Uzundere Djemevi. Въпреки че сградата е на най-високата кота, тя е скромно потъва в парцела, в хармония с терена и градската тъкан. До входовете разположени на двете нива, откъм парка и площада, се достига чрез рампи и стълби.

Източник: www.slasharchitects.com


Възможността да се проектират пространствата, подходящи за различните географски зони и общества, изисква овладяването на различни разпоредби, стандарти, култура и начин на живот. Естествено, най-силно оформящият фактор за обемите са условията на околната средата. Например, в проектите за Близкия изток предприемаме действия за контролиране на дневната светлина чрез силното засенчване на някои зони. Друго изискване касае неприкосновеността на личния живот, чието определение варира в различните общества, заедно с предписанията  на градоустройството.


Например, в проекта за клиника в Близкия изток, зоните за изчакване се разделят според пола задължително. Освен това се опитахме да ограничим визуалните връзки чрез стикери върху фасадната дограма, за да осигурим комфортни условия на пациентите посещаващи заведението. Решението на фасадата като витрина, в съответствие с потребителските навици на френската култура, се оказа много успешно в парижкия ни медицински обект, защото свърза клиниката с градската среда. По този начин, нашата архитектурна намеса се превърна в предимство, което успокоява и предразполага пациентите. Използвайки предпоставките пълноценно, понякога създаваме изявен бутиков дизайн. Можем да кажем, че потенциалът на мястото и данните от контекста са решаващите фактори при създаването на идентичността на новоизградената среда.

Източник: www.slasharchitects.com


Slasharchitects се стреми към органичната връзка на дизайна с архитектурата в сравнително малките пространства. Възможно ли е хармоничното им извеждане при мащабните проекти?  

Ние се стремим да подхождаме към проектите от всякакъв мащаб по същия начин, както в малките пространства. Всъщност, само пренасяме нашето определение за дизайн през мащабите, защото всички тези решения в крайна сметка се свързват с човешкия мащаб. Като пример за това можем да споменем проекта за новия иракски град Ganjan, Erbil. Както в сравнително малките пространства, тук може да се проследи органичната връзка, която се формира между архитектурната и физическа среда. Следователно, според нашите принципи на проектиране, двете страни се променят от един в друг мащаб, но хармоничното взаимодействие със сигурност остава.

Емблематичната фабрика за сирене The Farm 38°30°. Източник: Slasharchitects, Източник: www.slasharchitects.com


Доколко модерната архитектура може да бъде национално обагрена, съобразена с местната традиция, чрез изразните средства и материалите? Взаимодействието с клиента подпомага ли новите решения?

Можем да отговорим на този въпрос на базата на нашия проект The Farm of 38° 30°награден с iF. Емблематичната фабрика за сирене получи името си от координатите на мястото 38°30° Долина на изкуството в село Афьон Тазлар, Централна Турция. Тя е разположена в началото на долината, за да показва на посетителите производствения процес, заедно с дегустация на местните млечни продукти. Визията на клиента е изключително важна за проектирането. Благодарение на неговото разбиране, наред с осигуряването на максималната ефективност на производството, фабриката беше оформена монументално и придоби съвременния си облик. Сградата се увива около вътрешния затревен двор и се отваря навън чрез приветливия си широк навес. Нейната типология надскача статута на чистото производство, за да се превърне в бутиков шоурум или музей за сирене.


Освен оригиналната организация на пространството и модерния си образ, тя доказва, че модерната архитектура може да се съобразява с местната традиция в избора на изразните си средства и материали, какъвто е камъкът от Афьон. В нашата практика се стремим към постигането на съгласие с клиента, като се вслушваме внимателно във физическия и социален контекст. Опитваме се да търсим решения, които да отговарят на конкретните нужди и се изграждат с подходящите средства и местни материали.

Градоустройствен проект за иракския град Ganjan, ErbilИзточник: www.slasharchitects.com


Стремите ли се към екологични решения относно целесъобразността/устойчивостта на дизайна и материалите. Кои ваши проекти изпълняват социална роля за местните жители?

Като дизайнери и архитекти, приемаме устойчивостта за задължителна в нашите проекти. Съобразяваме я на всеки етап от проекта – от материалите до социалните ѝ аспекти. В проектите за медицински заведения се предпочитат здравите и дълготрайни материали, устойчиви на силни химикали. Пример за екологично решение е нашият проект Плажен клуб Барбароса в Египет. В него са подбрани местни материали - камък и дърво, а за постигне на социален ефект производството на мебелите е възложено на местните художници и занаятчии.


Проектът за градско обзавеждане Activate-it, награден на конкурса TAK Kadıköy Kıyı Köşe (Крайбрежен ъгъл Кадъкьой), изпълнява социалната си роля за подобряване на благосъстоянието на жителите в южния район на Истанбул. Той цели да активира прилежащите площи на стадиона Caferağa с малки намеси в общественото пространство. Проектът е адаптивен и пулсира спрямо нуждите на жителите на Кадъкьой. Чрез градското обзавеждане се оформят места за срещи, изчакване, ежедневни и спортни дейности, организирани събития от вида на коктейли и други. Първите инсталирани модули имат за цел да променят навиците от предишния вид на терена, с увеличаването на поставените единици, мястото ще се превърне във Вторичен център за района. 

Градоустройствен проект за иракския град Ganjan, Erbil. .Източник: www.slasharchitects.com

 

#архитектура   #Slasharchitects
Автор: д-р арх. Анета Трифонова