Интегрирана система за индивидуален стаен контрол

(0 гласа, средно 0 от 5)
Интегрираната система за индивидуален стаен контрол е перфектно решение за хотели или сгради, с преобладаващи офисни площи, предлагани за закупуване или наемане от фирми. Чрез нея се постига оптимален баланс на комфорт и оперативни разходи.

Решението се базира на специализиран контролер тип XL10 на фирмата Honeywell. Дава възможност за определяне и поддържане на задания за комфортен /изчакващ / некомфортен режим за стаята/зоната, различни за отоплителен и охладителен сезон, като едновременно с това е възможна корекция от зоната и/или операторската станция в определени граници. Промяната на режимите може да става както ръчно, така и автоматично по часови график, сигнал за присъствие от датчик или карта за достъп, сигнал от хотелска резервационна система /система за охрана/ система за контрол на достъп. Контролерите се монтират локално и работят автономно, а връзката между тях е по LON(Echelon)-bus, което минимизира необходимия кабелаж. На операторската станция могат да се визуализират/променят всички данни за всяка зона, както и общата необходимост от отопление/охлаждане на цялата сграда или част от нея.

Всички изброени до тук системи, с изключение на конвенционалния стаен контрол, са комуникативни и могат да бъдат обединени в една единна система за сграден мениджмънт (мониторинг и управление) - EBI (Enterprise Buildings Integrator) или SymmetrE на Honeywell, наречени ниво “мениджмънт” (BMS).

Това ниво е PC базирана графична надстройка на полевото ниво (сървър с една или повече работни станции или само сървър, работещ и като станция), със съответния системен софтуер за графично цветно изобразяване в динамика на състоянието на всяка една обхваната от контролерите инсталация.

Идеята е управлението да може да пренасочва излишната енергия към система, където е нужна в момента, като се отчита коя енергия е по-евтина. Например, ако мениджмънта на сградата има договор с НЕК за определен часови интервал да получава енергия на приоритетни цени, то в останалото време BMS-а следи консумацията на сградата да не надвишава договореното с НЕК минимално ниво - проветрението на подземния паркинг може да изчака няколко часа и да се направи тогава, когато енергията е евтина. Или топлината от хладилната машина (слънчевата енергия също) да се пренасочи да топли басейна.

BMS в разширения си системен обхват осигурява пълно функционално единство на подсистемите и възможност за цялостно централизирано управление, мониторинг, диагностика, планово-профилактично обслужване, алармиране с дефинирани приоритети, регистрация на предисторията, комфорт, снижаване на експлоатационните разходи на сградата и облекчено обслужване на инсталациите.

Отчитайки факта, че най-голям консуматор на енергия са инсталациите за отопление, вентилация и климатизация, най-често техните системи за автоматизация са предмет на интеграция. Опционалният модул за енергиен мениджмънт в BMS дава възможност за поддържане на общата консумация в сградата в предварително зададени граници, без да се нарушава комфорта. Това се постига чрез приоритетно изключване на консуматори при непрекъснато следене на комфортните параметри в приоритетните зони на сградата.


BMS за автоматизация и мониторинг на офис сграда осигурява наблюдение и активен контрол на следните системи:

• Климатизация;
• Климатизация с използване на слънчеви колектори;
• Наблюдаване на топлинен и студов център;
• Измерване на консумацията на вода, ток, газ;
• Наблюдаване на ел табла, UPS, дизелгенератор, помпена станция и др.;
• Наблюдаване на асансьори;
• Автоматизация на осветление; 
• Отопление басейн;
• Отопление басейн от слънчеви колекторни системи;
• Индивидуален стаен контрол
• Отдимителни клапи;
• Система за повиквания;
• Система за сигнализация в баните;
• Web server;
• ВиК помпи;
• Противопожарни клапи;
• Поливни системи, управлявани от автономни компютри;
• Системата на басейна, управлява се от няколко автономни компютри за филтрите, помпите, дозирането на хлор и дозирането на киселина;
• Автономни радиоуправления на щорите на прозорците;
• Автономни радиоуправления на гаражните врати;
• Радиоуправление на бариерата на входа, включително домофонна система до всеки офис от бариерата, с управление на самата бариера;
• Генератор с автономно компютърно управление;
• Локална кабелна телевизия с 60 канала и с компютърно управление по TCP/IP + сателитна телевизия + ефирна българска телевизия + DVD канал за презентационни програми;
• Аудиоозвучителна система;
• Система за оповестяване при пожар;
• Системи с камери – например едната с аналогови, а другата - с IP камери;
• Локална пречиствателна станция на сондажна вода с озон-генератор и няколко бидона;.
• Има изградена система от контролери, които мерят десетки температури, влажности, налягания, напрежения и т.н.;
• Автономно действащи СОТ системи;
• Измерване и управление на всички помещения в сградата - температура, влажност, пресен въздух;.
• Датчици по врати и прозорци;
• Контролира се и осветлението;
• Всички данни да могат да бъдат визуализирани както на локален LCD дисплей (стационарен или преносим) и така и на PC базирано горно йерархично ниво.

Сподели
 

Новини

22 Май 2023, 10.25
Посетители на Българския павилион.     Източник: www.kab.bgБългарският...
18 Май 2023, 14.01
На 18 май стартира десетото юбилейно издание на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2023 под мотото...
04 Май 2023, 10.37
Рекорден брой делегати участваха в 22-то Общо събрание на Камарата на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор