Настилките в логистичния център – неизменен фактор за успешна експлоатация на сградата

(0 гласа, средно 0 от 5)
В условията на ускорено икономическо развитие и свързаното с това строителство на нови производствени предприятия, складове, паркинги, логистични, търговски и развлекателни центрове и др., както и реконструкцията на вече съществуващи такива, индустриалните настилки заемат все по-значително място в инвестиционните проекти. Факт е непрекъснато нарастващата конкуренция, изискваща максимална продуктивност от индустриалните сгради и съоръжения. Необходима предпоставка за възвръщаемост на огромните инвестиции в промишлените сгради е изграждането на високотехнологична подова настилка, специално проектирана според нуждите и функциите на конкретното съоръжение.

Индустриалните настилки са подове, задоволяващи специфични изисквания,имащи дълъг експлоатационен период, поемащи големи механични натоварвания и резистентни на различни въздействия.

В зависимост от предназначението на промишлените сгради, настилките биват подложени на абразивни, механични и статични натоварвания, както и на температурни, химически и други въздействия. В същото време те трябва да задоволяват изисквания като хигиеничност, антистатичност, безрисковост, нехлъзгава повърхност, декоративни качества и много други.

Темата за индустриалните настилки е твърде обширна и е невъзможно да бъдат засегнати всички типове системи и областите на тяхното приложение. Поради тази причина ще обърнем внимание на едни от най-перспективните  промишлени сгради в България – логистичните центрове. Инвестициите в модерни складови площи на територията на България обещават много висока възвръщаемост в дългосрочен аспект. Това води до нарастващо търсене на високотехнологични складови пространства, задоволяващи все по-високите изисквания на бизнеса у нас и създава предпоставки за динамичното строителство на нови и преустройството и модернизацията на вече съществуващи сгради и съоръжения в този отрасъл. За да бъдат успешни и да реализират висока възвращаемост на инвестираните в тях средства, те трябва да бъдат проектирани по начин, съобразен с експлоатационните условия. Специално внимание би следвало да се обърне на подовите настилки, защото те са подложени най-тежките натоварвания и от тях зависи цялостната дейност на сградата.

За направата на индустриални настилки най-често се използва бетон, тъй като той притежава много качества като надеждност, висока якост на натиск, ниска себестойност, бързо полагане и въвеждане в експлоатация. При правилно композиране на бетонната смес, получената бетонна настилка е устойчива на много тежки натоварвания. За целта е необходимо да се спазват специфичните изисквания, влагане на необходимите добавъчни материали - пластификатори, въздуховъвличащи и други добавки, и технологично обоснована спецификация на армировката, а именно високоякостни стоманени или синтетични фибри за дисперсно армиране и полипропиленови фибри, предотвратяващи появата на микропукнатини.  Повърхностният й слой обаче, пряко подложен на различни въздействия, не е достатъчно плътен и здрав. Под влиянието им повърхността на бетонната настилка започва да се обрушва и да прахоотделя. Поради порестата структура на бетона агресивните вещества проникват в дълбочина, което неизбежно води до разрушаване на бетонната настилка.  Последиците са затрудняване на работата, намаляване на производителността, значителни разходи за ремонтни дейности, огромни загуби от пропуснати ползи и загуба на икономически позиции. При възникване на такава ситуация е застрашена не само инвестицията в конкретната сграда, а и цялостната дейност на съответната стопанска организация.

Съществуват продукти и системи, подобряващи качествата на ботонната настилка – от неколкократно повишаване на износоустойчивостта  до придобиване на антистатичност и резистентност към бактерии.

Заради това бетонните настилки често имат нужда от допълнителна обработка. Съществуват множество различни продукти и системи, придаващи им най-разнообразни свойства и качества. От т.нар драй шейк продукти, които уплътняват и заздравяват бетонната повърхност, правейки я с до 8 пъти по-износоустойчива, до тясно специализирани системи, превръщащи бетонната настилка във високотехнологична система с точно определени свойства като антистатичност, резистентност към бактерии и др.

При избор на индустриална настилка трябва да се вземат предвид типа индустрия, която ще бъде обслужвана, степента на натоварване, зоните на най-голямо натоварване и др. важни за експлоатационните качества фактори.

При проектиране на индустриална настилка за логистичен център е задължително да се вземат предвид  основни фактори.  На първо място сред тях е  типът индустрия, която логистичният парк обслужва – хранително-вкусова, химическа, лека промишленост, тежка промишленост, електронна, фармацевтична и др.  Той определя нуждата от специфични качества, които подовото покритие трябва да осигурява – хигиеничност, химическа устойчивост, устойчивост на механични натоварвания, антистатичност, безискровост, устойчивост на температурни шокове и мн. др.

От решаващо значение е и степента и интензитета на натоварване на всяка зона в логистичния център. Разделянето на отделни зони и изчисляването на специфичното натоварване на всяка от тях по отделно, позволява създаването на комплексно технологично решение, което  оптимизира размера на инвестицията и текущите разходи за поддръжка и в същото време не намалява общата функционалност и експлоатационния период на подовата система.

Специално внимание трябва да се обърне на най-натоварените зони, а именно товаро-разтоварни рампи и зони с интензивен трафик. За да устои на механичното и абразивно натоварване, причинено от непрекъснатото движение на тежки товароподемни машини и в същото време на химическата атака, на която е подложена (хлоридна, UV, температурна, въздействие на агресивни минерални вещества и др.), подовата настилка в тези зони трябва да съчетава висока износоустойчивост, устойчивост на атмосферни въздействия и химическа устойчивост към веществата, на които е подложена.

В зоните, където се складират стоките (стелажни площи), подовата настилка трябва да има висока якост на натиск поради големите статични натоварвания. В зависимост от съхраняваната продукция те трябва да удовлетворяват и специфични изисквания.
Отчитането на изброените фактори, както и на други, присъщи за конкретен случай, осигурява дългогодишна експлоатация на подовата система, конкурентно качество на предлаганите услуги и максимална производителност. 

За индивидуално проектиране на индустриална настилка, която ще задоволи всички технологични изисквания и ще осигури дългогодишна експлоатация,  е препоръчително да се доверите на фирми, специализирани в тази област.  Инвестициите в подовите настилки на логистичните центрове са значителни и за да бъдат оправдани, те трябва да са подбрани и изпълнени професионално и качествено.


Лийф група строителна химия ЕООД
1404 София, ул. “Луи Айер” 59 , тел./факс: 02 962 35 16, 02 868 01 68
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , www.leaf-group.bg
Сподели
 

Новини

22 Май 2023, 10.25
Посетители на Българския павилион.     Източник: www.kab.bgБългарският...
18 Май 2023, 14.01
На 18 май стартира десетото юбилейно издание на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2023 под мотото...
04 Май 2023, 10.37
Рекорден брой делегати участваха в 22-то Общо събрание на Камарата на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор