VEKAFAST - нова система за изнесен монтаж

Обхватът на приложение на новата предстенна монтажна конструкция се простира от сглобяемото бетонно строителство до сегмента на сглобяемите къщи, еднофамилни и многофамилните жилищни сгради.
08.06.2023
4209
Технологии

Bild_2a_VEKA_Montagezarge1_632x477VEKAFAST се състои от заваряеми PVC профили с две интегрирани стоманени армировки.   Източник: VEKA AG


VEKAFAST предлага много предимства за производителите на прозорци, тъй като предстенната рамка съчетава ефективна обработка с ускорен и безопасен монтаж на прозорци. VEKA разработи новата система в сътрудничество с двама партньори от сектора на серийното/модулното строителство. Те искаха цялостно и координирано системно решение за изнесен монтаж на прозорци и врати върху сглобяеми бетонни стени, при което елементите за слънцезащита, вентилация, укрепване, предпазни парапети и защита от взлом да идват изцяло от едно място. С VEKAFAST всички компоненти могат да се монтират лесно и икономично. За разработването на системата бяха полезни и изводите от проучването на проекта на института по прозоречна техника "Двустепенен монтаж на прозорци с готови рамки", в който участва и VEKA. За максимална ефективност, VEKA си сътрудничи със специалиста по висококачествени лепила и уплътнителни решения Otto-Chemie и SFS intec като партньор за механично закрепване. Обхватът на приложение на новата предстенна монтажна конструкция се простира от сглобяемото бетонно строителство до сегмента на сглобяемите къщи, еднофамилни и многофамилните жилищни сгради.

Производство на съществуващи машини
VEKAFAST се състои от заваряеми PVC профили с две интегрирани стоманени армировки. Заваряемостта, в частност предлага на производителите на прозорци огромно предимство, тъй като те могат да произвеждат елементите с точно напасване в хода на производството на прозорци в завода. Производственият процес е подобен на този на фиксираната рамка. Заваряване на цялата рамка, почистването, а също и пробиването на отворите за закрепване на рамката и прозоречния елемент могат да се извършват рентабилно и с пестене на време на обичайните машини. Високата степен на предварителна готовност, която може да се постигне по този начин, позволява бърз и безпроблемен монтаж на строителната площадка. Намалява се отнемащата време ръчна работа - още един важен фактор с оглед на нарастващия недостиг на квалифицирани работници. Ако е необходимо, рамката може да бъде разкроена на място и съединена чрез интегрирани винтови канали . В зависимост от изискванията рамката за изнесен монтаж може да се монтира като цялостен модул заедно с прозореца или поотделно в две работни стъпки. Това означава, че както производителите, така и собствениците на сгради могат да се възползват от максимална безопасност и ефективност. Закрепването към конструкцията на сградата е просто и се основава на комбинация от лепене и завинтване. Първо, лепилото OTTOCOLL® M560 (на Hermann Otto GmbH) се нанася в двата лепилни жлеба на профила.

Последващото механично закрепване се извършва с винтове SFS FB-FK-T30-7,5 от SFS intec през една от двете стоманени армировки, интегрирани в профила. Касата на прозореца се завинтва във втората стоманена армировка на профила с помощта на същия тип винт. Лепилото и специалните винтове са зададени от VEKA като компоненти на изпитаната цялостна система. Това гарантира, че са изпълнени всички изисквания за пренасяне на натоварването, защита от падане и защита от взлом.

Крайният резултат е, че фиксираното позициониране на прозореца в рамката значително опростява монтажните работи. Комбинацията от лепене, завинтване и стоманена армировка намалява броя на необходимите завинтвания в сравнение с алтернативните продукти. Уплътнението между касата и рамката се постига с помощта на уплътнителни ленти или фолио. Благодарение на обратимото закрепване и уплътняване VEKAFAST позволява лесен демонтаж след изтичане на експлоатационния срок на прозорците.


Успешно преминати тестове
VEKAFAST предлага висока степен на статична безопасност по отношение на отвеждане на товара, защитата от падане и защитата от взлом. В качеството си на комплексен доставчик VEKA предоставя на своите партньори всички необходими сертификати. Системата за изнесен монтаж е преминала всички необходими тестове с отлични резултати. Всички сили, които се появяват по време на експлоатационния живот на прозореца и след това, се разпределят надеждно.


Изработена изцяло от рециклиран материал
Профил на рамката е изработен от 100 % рециклиран материал и по този начин отговаря на най-високите стандарти за устойчивост и ефективност на материалите. VEKAFAST е перфектно съчетан със системите на VEKA и техните аксесоари. Рамката е предназначена за дълбочина на монтаж на системата от 82 мм, т.е. за системата за винилова дограма SOFTLINE 82 на VEKA, но може да се използва и за системата SOFTLINE 76. Освен това VEKAFAST е отворена за използване и при други системи.
 
Bild_1_VEKA_Montagezarge11-624x421

сн.1 Новата система за изнесен монтаж VEKAFAST позволява бърз и безопасен монтаж на прозорци и балконски врати в нивото на изолация на сградната обвивка. Освен това продуктовата иновация печели с рационално предварително изработване в завода за дограма  и голяма гъвкавост по време на монтажа на строителната площадка


 


Bild_2_VEKA_Montagezarge11-624x421_399x270e97e30bd9a9aded234f3e655c9bbd4b7-181X270

сн.2 и 2а  
Предстенната монтажна рамка VEKAFAST е перфектно съчетана с прозоречните системи VEKA и техните аксесоари (на снимката с подкасов профили). Надеждната статика на системата доказва своята стойност особено при предпазните парапети.


 

#дограма   #veka   #vekafast   #pvc дограма
Века България ЕООД