Градско пространство за пълноценно здраве

Проектът, проучва потенциала за активиране на междублоковите пространства в гр.Бургас.
18.01.2024
755
Урбанизъм
Източник: ARCHINOVA, © Think Forward


Обект: Градско пространство за пълноценно здраве
Година: 2022 г.
Архитектура: Think Forward
Проектантски екип- арх. Галина Милкова, арх. Моника Маринова, диз. Недко Николов
Местоположение: гр.Бургас
Възложител: Община Бургас
Снимки и визуализаиции: Think Forward
 

 

Контекстът на проекта в ж.к.“Братя Миладинови“ се характеризира от често срещаните и познати градоустройствени изразни средства в България - ортогонални 6 до 10-етажни жилищни блокове, заобиколени от зелени площи с периферия от едроразмерна дървесна растителност. 


Пространствената организация подканва към интервенции, но крие предизвикателствата на големия си мащаб - твърде всеобхватен, за да бъде повлиян от изолирани малки интервенции, същевременно изискващ значителна инвестиция при едноетапна реализация на проект.


 

Проектното предложение борави с бюджетни похвати, позволяващи изграждането на диви градини, паркова мебел и оборудване от готови строителни елементи, фокусирайки се върху ключовите предизвикателства на пространството и обособяването на зони и кътове, където хора от различни възрасти могат да се чувстват комфортно.
 


 

Проектът обръща специално внимание на здравословния принос на всяка една от функционалните зони посредством съоръжения и инсталации за физическо, умствено и социално здраве. По този начин се акцентира върху важното послание, че предпоставките за благоденствие и здраве могат да бъдат неразделни елементи от градската среда.


Трите компонента на пълноценното здраве – физическото, умственото и социалното здраве – са разгърнати в пространствата на медитативна градина, скулптурен парк за физиотерапия и неформална зона за интеракции.Изграждайки нужната инфраструктура във всяка от тези зони, междублоковото пространство представя цялостен поглед върху възможностите за спорт, рекреация и социализиране на крачка от дома, както и обновена перспектива за значението на природата в нашето ежедневие.


Проектът стана Победител в архитектурния конкурс ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2022, категория Ланд. архитектура-Проекти-Обекти за общ. ползване

Интервю с проектанта на проекта може да видите по- долу

#ландшафтна архитектура   #archinova 2022   #Think Forward   #грдско пространство
Автор: Think Forward