Какво представлява сифонното отводняване на покриви и как работи?

Ефективните системи за отвеждане на атмосферни води са критично важни за осигуряването на конструктивната цялост и безопасност на плоските или слабонаклонените покриви.
29.03.2024
1653
Технологии
Източник: Pipelife.bgЕфективните системи за отвеждане на атмосферни води са критично важни за осигуряването на конструктивната цялост и безопасност на плоските или слабонаклонените покриви. Недостатъчното оттичане може да доведе до изкривяване, преливане и течове, като едновременно с това прави покрива податлив на поява на плесени и насекоми.
                               
Сифонната покривна система за отводняване е подходяща за плоски и слабонаклонени покриви.     Източник: www.pipelife.bg

Сифонните покривни отводнителни системи си служат с отрицателно налягане за отвеждане на атмосферните води при над два пъти по-висока скорост, отколкото традиционната гравитачна система.
Като държи въздуха навън, сифонният механизъм създава затворена водна колона по време на оттичането. В сравнение с гравитачните системи, този тип сифонни системи осигуряват много по-висока скорост на протичане благодарение на по-малките тръбни диаметри, за бързо и ефикасно отвеждане на водата.

  
Сифонна покривна воронка Pipelife.     Източник: www.pipelife.bg                      


Докато гравитачните системи позволяват навлизането на вода примесена с въздух, то при отводняването сифонната система не допуска навлизането на нищо друго освен вода.

Източник: www.pipelife.bg         


ПРОЕКТИРАНЕ И РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ
За да функционира правилно, всяка сифонна покривна отводнителна  система трябва да бъде проектирана съобразно спецификата на сградата и режима на валежите в съответния район.

Ако действителната интензивност на валежите е по-ниска, системата ще функционира като традиционна гравитачна система. В случай, че интензивността на валежите значително надвишава очакваното количество, системата може да се затрудни да се справи с големия приток на дъжд и дори да се повреди.

Следователно типичните количества валежи за района трябва да бъдат отчетени още в етапа на проектиране. Размерът на системата също се определя, като се има предвид колко често е вероятно да бъде превишен типичния интензитет на валежите.
 


Pipelife предлага услуга по проектиране и дизайн, както и пълна BIM библиотека.     Източник: www.pipelife.bg 

ПЪЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА НАЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
Вместо да се монтират под наклон, събирателните тръби се полагат хоризонтално (без наклон) под покрива на сградата. Това осигурява допълнително пространство, което може да се оползотвори чрез повдигнатите зони в сградата за повече място за съхранение, повече място за търговска дейност и по-голяма свобода в дизайна.

Сифонни отводнителни системи Pipelife са съвместими с различни видове покриви, включително студени, изолирани, обърнати и зелени покриви и са идеални за фабрики, складове, търговски центрове, летищни терминали, конгресни центрове, жилищни блокове, офис сгради и хотели.     Източник: www.pipelife.bg

 

#сифонно отводняване на покриви   #плоски покриви   #отводняване на покриви   #сифонна покривна система