Общностна архитектура – новото лице на българските градове

Представяме ви един красив пример, реализиран в гр. Бургас от екипа на „Архитекти Урбана“. Доскоро гледките от птичи поглед над градове и площади бяха рядкост.
23.04.2023
ланд. арх. Весела Маркова
5435
Урбанизъм

 Снимки: © Архитекти Урбана ООД, Снимки с дрон: © Явор Йорданов

Екип: „АРХИТЕКТИ УРБАНА” ООД - арх. Росица Златанова, арх. Галина Милкова, арх. Владимир Милков
Обект: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР. БУРГАС
Проект: 2018г.
Реализация: 2021г.
Снимки: Архитекти Урбана ООД
Снимки с дрон: Явор Йорданов


БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГРАД БУРГАС
Свидетели сме на ентусиазираните наченки на едно стойностно преобразяване, общностна архитектура, която достига до подобряване на  културата, наследството и идентичността на дадено място, като работи с бъдещите и съществуващите потребители.

Нивото на осъзнатост на обществото, както и общата принадлежност, спомагат за доближаването до единни критерии за ценности и непреходна стойност за поколения напред. Възможността да се отсеят грешките, случили се в минали етапи, както и да се извади есенцията на конкретен обект и локация, в контекста на неговото значение в културно отношение за жителите на даден град, да се подобри състоянието му, както и да се интегрира историята, чиито отпечатък носи, със съвременните нужди и разбирания. Такава архитектура на приемствеността е градивен елемент, около който общността ще се сплоти.Представяме ви един красив пример, реализиран в гр. Бургас от екипа на „Архитекти Урбана“. Доскоро гледките от птичи поглед над градове и площади бяха рядкост. В последните години, обаче заснетите с дрон кадри и видеа ни помогнаха да разкрием една различна и много красива естетика. Да видиш всичко от високо, още един сериозен стимул за необходимостта от поддържане и преобразяване на градските зони, особено занемарените такива.

Улица „Алеко Константинов“ - една от най-старите улици в сърцето на пешеходната зона на град Бургас. Традиционно мястото е с търговска насоченост, функция, която впоследствие се поема от временни павилиони и партерите на новопостроените сгради. За съжаление павилионите са с различен дизайн и доста занемарени, както и част от старите постройки,  някога отличавали се с  архитектурна стойност, но с времето поради недостатъчна или липсваща изобщо поддръжка, загубили своята привлекателност. На същото място е изграден нов трафопост, който със своя вид и обем допълнително допринася за разнородността на уличното пространство.

Реновиран сграден фонд

И тук, както и на безброй други места в градовете, следите на времето са твърде отчетливи в негативен аспект. Многобройните интервенции, покрай строителството на сградите и техните инсталации и сградни отклонения, оставят неприятни белези  върху настилката, с неизбежните последващи обрушавания и амортизация. Друго неприятно впечатление оставят безразборно разположените елементи на подземната инфраструктура с множество шахти. И като за допълване на лошия заварен вид се явяват видимите кабели, захранващи неугледно разположеното, оскъдно улично осветление. Градска мебел напълно отсъства, а близостта с училищния двор създава и шумово замърсяване на пространството. От друга страна улицата е с пешеходен статут и цитираните дотук проблеми, съвсем не улесняват функциите ѝ, освен нелицеприятния вид.  По същия начин и озеленяването демонстрира неподдържан вид, като с естетическа стойност са единствено четири възрастни кипариса, емблематични за мястото. Поради заболяване на един от кипарисите в процеса на строителство, се налага той да бъде заменен с младо дърво от същия вид.

Проект за благоустрояване на ул. „Алеко Константинов“ е окончателно приет през 2018 г.  с автори „Архитекти Урбана“ ООД. Реализацията е осъществена в края на 2021 г. Реконструкцията обхваща цялата зона между централния площад „Тройката“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“, като освен удобна пешеходна връзка, предлага условия за отдих, културни дейности и преживявания за граждани и гости на града.Всяка една рехабилитация на градска част е обвързана и в емоционален аспект с историята на даденото място, както и с носталгичните спомени на жителите. Всички тези сантиментални фактори определят и много внимателна намеса от страна на архитектите, степента на преобразяването и запазването на духа на средата. От друга страна, всяко едно обновление неминуемо води след себе си чертите на новото време, които също така са добре приети от обществото. Най-добрият подход се изразява в категоричност на идеите, лаконична и пестелива намеса в основните дадености, и привнасяне на нови, атрактивни елементи, пропити с духа на града и неговата история.

Разработеният проект разглежда уличното пространство в неговата цялост и с оглед на добавените нови функции. Преди да се достигне до декоративната и видима за жителите и гостите на града красива нова придобивка, голяма част от инсталационните системи са били препроектирани и положени по нова схема, с оглед на оптималното функциониране на този участък.

Стълбовете на уличното осветление и градското обзавеждане са изтеглени по североизточната периферия, в близост до училищната ограда. Това разположение спомага улеснен достъп за превозни средства в аварийни ситуации, също така освобождава визуално пространството и подчертава пешеходния преход. Новата схема на полагане на инженерната инфраструктура, заедно с новите шахти, отводнителните решетки и осветителните стълбове, са синхронизирани и в композиционно отношение с модернизираната  визия на зоната.Специална разработка и основен акцент в обновеното пространство е Павилионът на „Задругата на майсторите на народните художествени занаяти”, разположен в т.н. „гореща точка“ до кръстовището на ул. „Алеко Константинов“ с ул. „Св.св. Кирил и Методий“. Този своеобразен подслон за различни видове хепънинги и арт демонстрации, оправдава напълно своя замисъл, а именно превръща се в център за стимулиране на занаятчийството.

Двете основни функции на зоната – транзитен преход и място за рекреация сред зеленина, са послужили за детайлна разработка и доразвитие на първоначалната рамка. Общностната архитектура спомага за поддържането на своеобразния паралел между историческите дадености и съвременната действителност. Обединяващите елементи в случая се явяват подбраните настилки от гранитни павета, както и градското обзавеждане – осветление и мебелировка. Обновената улица е обезпечена с качествени инсталации и система за отводняване, съобразени са и изискванията за постигане на достъпна среда.
Основният изразен елемент на това градско преобразяване определено е настилката, заедно с нейния оригинален рисунък. Плочникът е прецизно изпълнен в единен, хармоничен  ритъм, със заложен окрупнен 6-метров модул, кратен на триметровия модул, използван в пешеходната зона на Бургас . Централно място в композицията заема вписаният в квадрат павиран кръг, който маркира  пресичането на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и ул. „Алеко Константинов”, оттам насетне модулът се развива ритмично по протежение на оста.

По протежението на улицата ясно са комбинирани две разработки, които съответно маркират и две различни, но съвместяващи се функции. Зона  – „променада” с места за отдих, рамкирани от зеленина, и зона за „транзит” и „пасивна” търговия. Като разделителна линия между двете много добре е позиционирана инсталацията за линейно отводняване, паралелно на нея преминава основната водеща тактилна ивица в настилката, предназначена за по-лесна ориентация за хората с намалено зрение.
Микро-зонирането на пешеходната зона е осъществено именно, чрез комбинирането на два различни композиционни растера. От страната на Павилиона и училището рисунъкът е с много приветливо, ретро звучене, сформиран чрез редуване на завършени, прецизни кръгови елементи, опрени  в полу-кръгови сегменти, следващи същата ритмика. Тази динамика в растера създава определена жизненост и цикличност, като цялостното въздействие от паважа е на ведра, текстилна щампа.  Комбинацията със строга, геометрична настилка от бетонови плочи, като продължение на настилката от бетонови плочи на ул. „Св. св. Кирил и Методий“, създава алея за бързо преминаване,  долепена до рамкиращите зоната сгради.Зеленият пояс е разположен паралелно, във вълнообразен контур, до оградата на граничещия училищен двор, докато пешеходната алея е изтеглена в линия от страната на застрояването. Озеленяването на оградата на училищния двор е дублирано с декоративна вертикална зелена "стена", развита успоредно на оста на улицата. Разположените в зелените „джобове” перголи, заедно със засадените в основите им глицинии, създават чудесна среда за отдих, напомняща със своето оформление на старите квартали на града. По този начин е подсигурена и така необходимата  визуална преграда за максимален комфорт на обитателите в района, като е постигнат и естествен шумоизолационен екран.

Много важен елемент при всяка една рехабилитация в градската среда, е съобразяването със зоните, които остават в периферията на разработката. За да не изглежда новоизграденият обект като една красива кръпка сред съществуващата среда, авторите максимално щадящо и „безшевно” изграждат този неизбежен преход. Съобразяването с основния подход от ул. „Св.св. Кирил и Методий“ чрез обвързване на настилките на двете улици, заедно с елегантният кръгов завършек към пл. „Тройката“ спомагат за по-естественото вписване на новата разработка.Впечатление прави и засвидетелстваното внимание към заварената растителност. Съществуващите кипариси, не само, че са запазени, те дори биват втъкани в новата композиция, ставайки атрактивна добавка към навеса от новоиздадения павилион на занаятите.

ПАВИЛИОН НА ЗАДРУГАТА НА МАЙСТОРИТЕ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ
Павилионът е най-забележителната промяна в зоната като новопривнесен елемент. С много внимание и прецизност този обект е разработен детайлно и ювелирно, с втъкани елементи и мотиви, допринасящи за неговата артистичност. Състои се от закрита търговска част и открита тераса под навес. Закритата търговска площ приютява арт кафене и мини изложбена зала, а под  навеса се организират множество разнообразни арт и културни събития и срещи.  Влизането е чрез плъзгащи се стъклени врати, които приобщават  откритите пространства през топлите месеци.  Външните плъзгащи се врати, изработени от ламарина „Corten” с лазерно изрязани традиционни български мотиви, освен декоративна функция, осигуряват и защита от вандализъм.Терасата е повдигната над общото ниво на настилката чрез подиум от тъмен декинг, който визуално продължава и във вътрешната част на павилиона, чрез подбраната с аналогична визия настилка от гранитогрес. Във външната част павилионът разполага с пейки от импрегниран дъб и маси, с издръжлив плот от HPL, наподобяващ ламарина „Corten”. Любимо място сред арт персоните е оформеният в елипса мини бар около ствола на младия кипарис. Декоративни ажурни пана от импрегнирани дъбови гредички отделят визуално павилиона от оградата училището и създават комфорт за посетителите. Изградена е рампа за хора със затруднено придвижване, както и тоалетна със съответното оборудване. Навесът е изграден чрез стоманена конструкция тип „пергола” с добавени сенници от дъбови гредички. С оглед на оптимално използване на откритите пространства и през студените сезони,  над една голяма част от навеса е надстроено ефирно покритие от триплекс. Присъствието на кипарисите е допълнително подчертано чрез насочени прожектори към короните им.

Благоустрояването на улицата става повод и за обновление на съществуващите сгради с историческа и архитектурна стойност. Облагороденото пространство удивително бързо се превръща в едно от любимите места за отдих и събиране на обитатели и гости на града, арена за различни социални и културни събития, срещи и забавления на открито, една от гордостите на динамично развиващият се град.


Улица "Алеко Константинов" - социален живот.     Бургаски Арт Базар

Проектът участва в конкурс "Годишни архитектурни награди ARCHINOVA 2022" и спечели Наградата в категория: Ланд. архитектура-Реализации-Обекти за обществено ползване


Интервю с арх. Росица Милкова, Източник https://archinova.bg/Главен Изпълнител: "ТРАНССТРОЙ ЕКО" ООД
Изпълнител настилки; "ТРАНССТРОЙ ЕКО" ООД
Вик част, изпълнител: "ТРАНССТРОЙ ЕКО" ООД

Бетонови плочи, доставка: "ЛЕО - БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ЕООД

Пейки - сглобени от фирма ДЮЛГЕР ГРУП ЕООД
Декоративни дървени стени по оградата, изработка: ДЮЛГЕР ГРУП ЕООД
Павилион - Декинг настилка, монтаж;- ДЮЛГЕР ГРУП
Павилион - Облицовъчни MDF Плоскости, монтаж: ДЮЛГЕР ГРУП
За контакти: моб. 0898567789, e-mail: dulgergroup@gmail.com
Основите за маси, доставка: "ДК СТАЙЛ" ЕООД

Осветителни тела: ТМТ Елком ООД
''Едно от най-основополагащите качества на успешния бизнес е способността му да се потопи дълбоко в творчеството и да бъде героичен, като навлезе в нова територия. С 30 годишен опит на пазара, ние от ТМТ Елком приехме предизвикателството да бъдем част от този вълнуващ проект. Сигурни сме, че способността да се свързваме и да разбираме другите е считана сила, която задвижва и изгражда грижовна култура към нашите клиенти, защото те са причината да сме в бизнеса. Поставянето на техните нужди в основата на това, което правим е нашата мисия.'' - споделиха от ТМТ Елком ООД.

Изработка и монтаж на ограда: "ДИЗАЙН  И  КО 2013" ЕООД
Изпълнение на конструкцията на павилиона; Павилион - Кортен ламарина, лазерно изрязване: "ДИЗАЙН И КО 2013" ЕООД

За Павилиона
- Кортен ламарина, доставчик: Р.К.И. БЪЛГАРИЯ ООД
Патинираната стомана Cor-Ten® е производство на Ruukki Финландия – единственият производител на този вид стомана в Европа. Доставката на уникалния по рода си материал е направена от Р.К.И. България ООД – официален представител на Ruukki за България, Сърбия и Македония. За връзка с фирмата доставчик: www.ruukki-bg.com

#проект   #архитекти урбана   #благоустрояване   #ландшафт
Автор: ланд. арх. Весела Маркова