Реконструкция на Зоопарк Стара Загора

Изграден през далечната 1957 год., той е емблема на града, и вторият, създаден след Софийския зоопарк.
23.02.2024
1463
Сгради


Обект: Зоопарк Стара Загора - реконструкция
Местоположение: Стара Загора
Проект: АРХИТЕКТ КИРЯКОВ ЕООД
Проектант: арх. Иван Киряков
Фотографи: арх. Иван Киряков; Красимир Кънчев; Жейна ЖелеваИзточник: www.kiryakovarchitekti.com

Обновеният Зоопарк на Стара Загора заема площ от 70 дка. Изграден през далечната 1957 год., той е емблема на града, и вторият, създаден след Софийския зоопарк. Над 50 хабитата на повече от 400 животни от почти всички континенти са разположени на територията на Зоопарка. Той съществува успешно благодарение на наличието на специалност „Ветеринарна медицина“ в Тракийския университет Стара Загора, Ветеринарен техникум, както и Спасителен център за диви животни на територията на града. Освен това Зоопарка работи като център за опазване на защитени видове и опазване на биоразнообразието.


Визуализация: www.kiryakovarchitekti.com

Проектът за реновирането е на стойност 4,2 млн. лева. Реализиран е с подкрепата на Фонда мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД чрез Фонд за устойчиви градове, Банка ОББ, Фонд флаг и управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“.Източник: www.kiryakovarchitekti.com

В основата на реализацията на този проект е идеята за „barn architecture” - композиция от елементи, които са различни функционални и пространствени версии на сграда тип „ хамбар“. Това е разбиране за стопанска постройка, която е на границата между чисто жилищното обитаване и производствените функции на ферма, в която може да бъде съхранявана и произвеждана храна или могат да бъдат отглеждани различни видове животни.

Източник: www.kiryakovarchitekti.com

След направения анализ на плановата схема, обемно пространственото решение и характерния облик на този вид сграда се стигна до извода, че тези структури със своето максимално опростено функционално, пространствено и визуално решение наистина представляват архитектурен образ на съвместно обитаване на хора и животни в условията на хармонична природна среда. В този архитектурен образ все още се чете първичната сила на дълго усъвършенствана прагматичност и пълно сливане на архитектурно и строително – конструктивно решение.


Източник: www.kiryakovarchitekti.com

Проектът обхваща територията на Зоопарка, всички обекти на нея като си поставя следните цели:
- Да се направи геодезическо заснемане и създаване на актуален кадастър на територията.
- Да се направи архитектурно обследване на съществуващите обекти и прецени какъв вид и степен на реконструкция са необходими.
- Да се направи анализ на инфраструктурата и изготви решение за нейното възстановяване и развитие.


Източник: www.kiryakovarchitekti.com

Приложени са следните степени на реконструкция:

  • Възстановяване на обекта в рамките на съществуващите показатели.
  • Запазване и ремонт на вътрешния хабитат, разширяване и подновяване на външния хабитат.
  • Създаване на напълно нов обект.Източник: www.kiryakovarchitekti.com

При изготвянето на проекта, екипът на Киряков архитекти се съобрази с факта, че в Зоопарка трябва да бъдат създадени условия за живот, отговарящи на следните изисквания:

- Да удовлетворяват биологичните изисквания и изискванията за запазването и размножаването на животинските видове.
- Да осигуряват достатъчно пространство за свободно движение и нормално двигателно поведение, съобразено с вида, размера и броя на животните, достъп до вода и храна, и да допринасят за удължаването на живота им.
 - Да осигуряват нормално анатомично и физиологично развитие.
 - Да гарантират, че животните ще бъдат подслонени съобразно вида и поведението им, като обитаемото пространство се структурира чрез дървета, растителни островчета, хълмове, големи камъни или други пространствени елементи, които да го доближават максимално до естествените условия на живот, характерни за съответния вид, и да предложат максимално разнообразна среда за обитаване.
- Да гарантират, че на животните няма да бъдат причинявани болка или страдания и няма да доведат до настъпване на аномалии в поведението им.
- Да осигуряват максимално разстояние от външни субекти.
- Да спомагат за поддържане на нормално физиологично състояние на животните и тяхната репродуктивна способност.


Източник: www.kiryakovarchitekti.com

Проектът за реконструкция на Зоопарка дава съвременно решение за устойчива архитектура
При всички проектантски решения са приложени стандартите на Наредбата за универсален дизайн за достъпна среда, както и най – разнообразни конструкции от дървени профили.

Източник: www.kiryakovarchitekti.com

За разпознаваемия стил на облика на целия Зоопарк и обектите в него главна роля играят използваните дървени фасади и обшивки с устойчив произход на максимум 200 км от обекта.

За облицовка и настилка на алеите са използвани естествени каменни плочи, които са или рециклирани плочи от старите алеи или добити в България от открити каменни кариери на максимум 200 км разстояние.

Източник: www.kiryakovarchitekti.com

Тук зелените покриви намират широко приложение. За целта всички елементи на обектите - от основите до покрива са хидро- и топлоизолирани, съгласно стандартите за устойчива архитектура. Покривите на сградите са конструирани така, че върху тях на следващ етап да могат да бъдат инсталирани фотоволтаични инсталации, които да покриват нуждите на обекта от електроенергия.

Концепцията за ново озеленяване по алеите включва цъфтящи видове които да привличат и подпомагат пчелите. За повечето преградни мрежи са предвидени цъфтящи увивни храсти, свързани към новоизградена напоителна система.


Проф. д-р арх. Георги Георгиев, ръководител на Департамент "Архитектура" в Нов български университет и арх. Петър Киряков от екипа на „Архитект Киряков“ ЕООД.   Снимка: ARCHINOVA

Проектът получи Специална награда на "Годишни архитектурни награди ARCHINOVA 2022" в Категория: Реализации - Хотели, ваканц. селища, атракциони и спа центрове.

През 2023 година Обектът "Реконструкция на Зоопарт Стара Загора" бе отличен с Награда и в словенския архитектурен конкурс Big See Award.


Зона вход и каси     Източник: www.kiryakovarchitekti.com

Подизпълнители и доставчици:

Главен изпълнител: "Трейс Груп Холд" АД
"Трейс Груп Холд" АД е сред компаниите в България с най-голяма диверсификация на сегментите от строителството, в които работи, с основен фокус в проектирането, строителството, рехабилитацията, ремонта и поддържането на всички видове инфраструктура (метрополитен, пътища и автомагистрали, жп трасета, ВиК мрежи), високо строителство, изграждане на градска и паркова среда (надлези, многоетажни пътни възли), екопроекти и др.

„Реконструкцията на зоопарка в Стара Загора бе специфичен проект, защото променяш нещо съществуващо според новите тенденции и правила като създаваш среда, близка до природната", споделя инж. Живко Желязков, ръководител на проекта и продължава: "Трябваше да организираме работата така, че да се съобразим с обитателите на зоопарка, които са повече от  400 животни. Освен това, в процеса на работа излизаха ситуации, на които трябваше да се намери решение - бързо и адекватно. Освен 50-те хабитата и помещенията за обучение и лечение на животни, които изградихме, ние  реконструирахме алеите и външните пространства за почивка и забавление.“

Витрини на обекти при вход - giftshop и каси: фасадна алуминиева система ЕТЕМ E85
От 2023 година ЕТЕМ е част от Cosmos Aluminium Group и  в момента разполага с две най-съвременни производствени съоръжения в Гърция, както и със складова база в София. В България компанията откри два модерни търговски шоурума, в които са изложени част от най-добрите ѝ архитектурни системи и решения в цял размер. В София шоурумът на ЕТЕМ се намира на първия етаж в емблематичната сграда Capital Fort, чиято фасада е изпълнена със системата на компанията Е99. Шоурумът на ЕТЕМ в Пловдив очаква своите посетители в сградата на Platinum Homes на бул. "Марица" 160 Б.


Строеж Витрина В2, В3     Източник: www.kiryakovarchitekti.com


За "Киряков Архитекти"
Архитектурното бюро "Киряков Архитекти" е резултат от колективната експертиза на трима професионалисти в областта на архитектурата - баща, син и дъщеря. Основател е архитект Петър Киряков - с над три десетилетия опит и успешни постижения в сферата на архитектурата.  Арх. Иван Киряков е завършил Техническия Университет в Мюнхен и представлява новото поколение архитекти с иновативен подход и свежи перспективи към дизайна.

Арх. Ния Кирякова, също завършила в Техническия Университет в Мюнхен, допълва семейния екип със своите знания и креативност. Тя е добавила уникална гледна точка и способността си да съчетава функционалността с естетиката във всяко архитектурно решение.

Сътрудничеството между тях се отличава със синергия от опит и ентусиазъм, която предоставя възможност за създаване на изключителни архитектурни проекти. Тяхната комбинация от знания, умения и страст към професията им позволява да разработват проекти, които не само отговарят на изискванията на клиентите, но и превъзхождат техните очаквания, като в същото време оказват позитивно въздействие върху обществото и околната среда. "

 

#archinova 2022   #Зоопарк Стара Загора   #реконструкция на зоопарк   #студио Архитект Киряков ЕООД