Dennenheuvel - имение с мисия

Orange Architects и Felixx Landscape Architects & Planners представят цялостната архитектурна и ландшафтна скица за създаване на приобщаващ жилищен квартал в имението Dennenheuvel в Bloemendaal на мястото на бившия манастир Euphrasia.
17.04.2024
728
Урбанизъм
Имението Dennenheuvel.
Източник: orangearchitects.nl

 

Местоположение:   Bloemendaal, Холандия
Година на проектиране: 2023
Застроена площ: 15.000 m2
Площ на парцела: 7,4 ha
Задание: Смесено предназначение
Фаза: Ескизен проект
Клиент: Euphrasia Monastery
Архитектура: Orange Architects
Екип архитектура: Patrick Meijers, Jeroen Schipper, Julija Osipenko, Allard Meijer, Dirk Jansen,
Victoria Tomás, Dmytro Borodin
Ландшафтен дизайн: Felixx Landscape Architects & Planners
Екип ландшафтен дизайн: Michiel Van Driessche, Natalia Andreeva, Luiz Felipe Do Nascimento, Siebe Cornelis
Визуализации: Vivid Vision
 

Въведение
Разположена в Блумендаал, между крайбрежието и Харлем, заобиколена от дюни и гори, в местния квартал се интегрира нова приобщаваща жилищна общност с колективни функции. Проектът е разположен на мястото на бившия манастир "Еуфразия" и старчески дом в имението Dennenheuvel, където доскоро са били настанявани лица със статут на бежанци и икономически бездомни хора.
Новият план за Дененхьовел включва разнообразни видове жилища, като се смесват субсидирани наеми, несубсидирани наеми, обитавани от собственици и семейни къщи с достъп до земята. Освен това значителна част от проекта е предназначена за "The Arkgemeenschap" - общност от хора със и без интелектуални затруднения, които живеят, работят и празнуват живота заедно. В допълнение към програмата за грижи и жилищно настаняване проектът включва различни колективни функции за бъдещите обитатели на имението, като например дневна, библиотека и съоръжение за спорт и йога.                           
                                                                                                                                                                   Местоположение. Източник: Orange Architects


Освен, че осигурява пространства за жителите, проектът включва и различни удобства в квартала. Те могат да включват градина за отглеждане на реколтата и "селски площад", където родителите могат да се насладят на чаша кафе, докато децата им започват новия учебен ден.
 

Входът към имението . Източник: Orange Architects


Задание
Манастирът "Еуфразия" поиска от Orange Architects да разработи цялостен скициран проект, основан на различни принципи в рамките на внимателно завършен процес на участие, както за бъдещите сгради, така и за интегрирането им в ландшафта. Този ескизен проект служи като основа за по-нататъшното разработване на плана.
 

Местоположение
В миналото тази крайбрежна зона е служила като място за частни имения и място за неангажиращи разходки из околните дюни и гори. Следите от това историческо наследство включват оригиналните алеи, оформени с дървета, и добре утвърдените горски пътеки.
 


Ситуация. Източник: Orange Architects

Имението Dennenheuvel Estate се състои от гора в близост до бившия манастир Villa de Terp и градински комплекс за отглеждане на парцели в края на имението. В съседство се намират и началното училище "Света Терезия" и католическото гробище "Свети Аделберт", които добавят пластове богатство към използването на имението.

Имението Dennenheuvel се отличава с това, че е част от защитена зона по Натура 2000, което подчертава екологичното му значение и ангажираността му с опазването на околната среда. Ландшафтното оформление, умело проектирано от студио Felixx -  ландшафтни архитекти и проектанти, подчертава присъщия характер на имението и неговите рекреационни ценности. Основната цел е безпроблемно интегриране на новите пътеки със съществуващите ландшафтни структури.
 

Типология на манастирите
Архитектурният модел на манастира и неговата пространствена организация послужиха като вдъхновение за новия проект. Бяха проучени различни типове манастири - от класически до съвременни, като специално внимание беше отделено на манастира "Еуфразия". Типологията на манастира се състои от група сгради, организирани около вътрешен двор, като се набляга на силен колективен компонент. Обикновено общото пространство в близост до входа улеснява събиранията както на жителите, така и на посетителите.


В манастирите функциите са подредени градиентно, с по-отворени и достъпни зони в обществените пространства на сградата и по-тихи програми в частните пространства. Архитектурен елемент от съществено значение за класическия манастир е манастирският коридор, който обгръща двора и свързва тези пространства и функции. Тези основни елементи, неразделна част от класическите манастири, ще бъдат пренесени в новия проект.


Концепция

Ескизният проект за Dennenheuvel черпи вдъхновение от типологията на манастирите, като я интерпретира така, че да създаде обща фокусна точка, подобна на манастирската гарсониера. Този голям двор служи като колективно пространство, насърчаващо социалното взаимодействие и дейностите на открито сред обитателите. Функциите около двора са стратегически подредени, като обществените и колективните пространства са обърнати към улицата, а частните зони са ориентирани към гората.
За да се улеснят връзките между различните сгради и програми, между сградите и двора е въведено преходно пространство. Затворено с дървена конструкция, вдъхновена от манастира, това пространство служи за различни цели, като функционира като галерия, осигурява балкони за обитателите, създава дървена палуба или служи като навес на покривна тераса.
Ландшафтната концепция подчертава съзнателното разграничаване между култивираните зелени пространства в рамките на дворовете и естествената зеленина навън, представена от прилежащата гора. Архитектурният проект е чувствителен към естествената околна среда, като гарантира, че разработката не е затворен блок. Отвори, стратегически разположени между сградите, предлагат на обитателите панорамни гледки към заобикалящата ги гора.

Новият дизайн представя три основни площада с различна идентичност. Преддверието, което е по-официално, служи като входно "фоайе". Вторият площад, разположен между училищната площадка и колективната дневна, е проектиран като местен "селски площад". Предвидено като динамична зона, това пространство насърчава жителите и съседите да се събират за социални контакти, може би на чаша кафе. Третият площад е по-уединено и съзерцателно пространство, напомнящо манастирска гарсониера, което осигурява на жителите спокойна среда за отдих и социално взаимодействие.

План на приземния етаж. Източник: Orange Architects


"С разнообразен състав от обитатели, включително организацията за грижи "De Arkgemeenschap", и множество общи съоръжения, новият проект се вписва в местния квартал.”
 

Включваща жилищна програма. Източник: Orange Architects


Архитектурната концепция на проекта черпи вдъхновение от спокойната атмосфера на белите вили и имения в провинцията на община Блумендаал. Сградите са проектирани така, че да се открояват като колекция от бели обекти, разположени в гората, създавайки хармонично съчетание с естествената околна среда.
 


Жилищен площад. Източник: Orange Architects


Програма
Планът включва 88 жилищни единици, подземен паркинг за автомобили и велосипеди и разнообразни колективни съоръжения. Жилищната програма предлага разнообразие от типологии, като една трета от тях са предназначени за сектора на субсидираните наеми, включително 8 от 16-те жилища, предназначени за организацията за грижи "De Arkgemeenschap". Останалите единици включват комбинация от апартаменти, предлагани за отдаване под наем и продажба, както и еднофамилни къщи.

Вътрешен двор. Източник: Orange Architects


По-голямата част от апартаментите ще се възползват от дневна светлина от две противоположни страни, осигурявайки гледки и връзки както с колективния двор, така и с красивата гора.

Колективна програма. Източник: Orange Architects


Проектът поставя значителен акцент върху социалния аспект, което се вижда от включването на различни общи съоръжения. Тези съоръжения задоволяват широк спектър от нужди, вариращи от публично достъпни пространства в предната част на парцела, като например колективна дневна, до по-частни удобства, съобразени с нуждите на жителите на Дененхьовел. Частните съоръжения включват библиотека/стая за учене и специално място за йога, което допринася за цялостното благосъстояние.

Главен вход към манастирската градина. Източник: Orange Architects


"Преустройството на имението Dennenheuvel има за цел да запази качествата на бившия манастир, както и да създаде устойчива среда за живот в естествената красота на гората с дюни."


В пространствата между сградите, обгърнати от дървения манастир, се появяват интимни вътрешни дворове, всеки с отличителни черти и характер. Тези малки открити пространства служат като частни светилища, които подобряват цялостното преживяване на обитателите. Различните вътрешни дворове демонстрират разнообразни елементи, включително буйна горска зеленина, пясъчни дюни, каскадни водни елементи и връзки с прилежащия "селски площад", като всеки от тях допринася за уникална и адаптирана атмосфера.
 

Разрез север - юг. Източник: Orange Architects


Архитектура
Архитектурното изражение на фасадите на сградите се характеризира с усещане за спокойствие, ведрост и простота, отразяващи сплотено семейство от структури с фини индивидуални нюанси. Основните материали включват бяла циментирана кръгла тухла, с прост, но детайлен модел. Дървените рамки на прозорците и вратите са използвани за подсилване на спокойствието на фасадите, като внасят топъл и естествен елемент, който допълва приглушените тонове на бялата тухла. Този избор на материали допринася за вечния и хармоничен външен вид.
 


Горски вътрешен двор. Източник: Orange Architects


Обратно, фасадите, обърнати към вътрешния двор, са облицовани с дърво, което внася топъл и естествен елемент. Тази дървена облицовка не само придава уют на пространството, но и подчертава присъствието на заобикалящата гора. Съпоставянето на спокойните, бели екстериори с живите, облицовани с дърво фасади на вътрешния двор създава балансирана и привлекателна атмосфера, подобрявайки цялостното архитектурно преживяване.
 

Разрез изток - запад. Източник: Orange Architects


Устойчивост
В Dennenheuvel, имот с мисия, амбициите съответстват на интегралната мисия за устойчивост на Orange Architects: Свят, който ценим. Поради специалното местоположение на проекта и близостта на зоната от Натура 2000 има голяма амбиция да се строи по най-устойчивия начин и проектът да се осъществи изцяло от дърво. Освен мерките, свързани с енергията, материалите и биоразнообразието, проектът поставя особен акцент върху социалните аспекти. Чрез разнообразна гама от типове жилища и колективни програми Денненхьовел се стреми да даде възможност на хора от различни възрасти, с различен социален произход и възможности да живеят заедно помежду си и в квартала.
 

Да живееш в гора. Източник: Orange Architects


Освен това Dennenheuvel добавя стойност към контекста, като възстановява връзките с околните имоти и насърчава връзките с квартала. За да станат тези връзки възможни, от съществено значение е включването на местните жители, заинтересованите страни и заинтересованите лица в отворен процес на участие. Съвместното участие гарантира максимален принос към мисията за колективно и социално преустройство на имението Dennenheuvel.

 


Orange Architects 
Orange Architects е мултидисциплинарна и международно действаща проектантска фирма за архитектура, градски дизайн, интериор и външни пространства, ръководена от Патрик Майерс и Йерун Шипер. Офисът ни се намира в центъра на Ротердам. Традиционно град на националната и международната търговия, град с жители от цял свят. Това е нашият дом и ние споделяме с Ротердам идентичността на нашата компания: творческа, "практична", проактивна и международна.

Вярваме, че заедно можем да създадем по-добра среда за живот. С нашия интегрален подход устойчивостта е важна амбиция при проектирането на всички наши сгради още от първите скици. Ние работим въз основа на широко определение за устойчивост, изградено върху три стълба: СВЯТ | НИЕ | СТОЙНОСТ. Нашата мисия е да включим и обединим тези теми във всички наши проекти - от първите скици до завършването им. Това е начинът, по който искаме да правим сгради, които влияят положително върху качеството на живот.

Ние сме офис на мислещи и създаващи хора. Стремим се към локални и уникални проекти, които намират отклик в хората и са съобразени със средата, в която живеят. Всички наши проекти се реализират благодарение на вдъхновяваща и обединяваща концепция. Превръщането на тази концепция в убедителна и осъществима сграда изисква експертни познания, чак до детайлите. Това е занаят, който практикуваме повече от 25 години, занаят, който живее в Orange Architects и непрекъснато се усъвършенства чрез иновации.

Orange Architects формулира атрактивни, концептуално напреднали и интелигентни отговори на сложни пространствени предизвикателства. Това, което ни отличава, е рационалното ни отношение, което съчетаваме с чувствителност към контекста, към местната култура, към желанията на клиента и към бъдещите потребители на нашите проекти. Опирайки се на знанията и опита си, Orange Architects превръща идеите, мечтите и желанията на клиентите във вдъхновяваща и устойчива жизнена среда.

*****************************

Felixx
Felixx Landscape Architects и Planners е студио за проактивна ландшафтна архитектура, което е основано през 2014 г. и базирано в Ротердам.  Felixx вярват, че един по-добър свят изисква по-добра организация на нашата среда. Те са специализирани в адресирането на спешни случаи за глобални предизвикателства с локално вградени дизайнерски решения. Тяханата работата има широк международен обхват и  проектите им варират от пространствени изследвания, трансформация на ландшафтни стратегии и генерални планове за публично пространство и продуктов дизайн в Европа, Латинска Америка и Южна Америка.

С международния си екип от 35 души ентусиазирани професионалисти, те имат разнообразен набор от умения с опит в ландшафтната архитектура, архитектурата, градоустройствения дизайн, планирането, науката и биологията. Тяхната експертиза in Nature-based Solutions помага на градовете се адаптират към изменението на климата и да станат по-екологични, социално и икономически издръжлви. С този свой подход, те проектират градски пейзажи които осигуряват добра екосистема и много допълнителни ползи, включително намаляване на замърсяването на въздуха, повишаване на биоразнообразието, приноса на чист въздух и осигуряване на пространства за игра и поддържане на здравето.

 
#orange architects   #ландшафтен дизайн   #Felixx Landscape Architects & Planners    #Dennenheuvel
Автор: Orange Architects