Архитект Ваня Мянкова, Ваника 2

Хотел „България”- ЦГЧ на гр.Бургас

 Преустройство и цялостна реконструкция - главен проектант

  • Площ: площ 18 500 м2, нов паркинг 3400 м2
  • Година: 2018-2020 г.
  • Фаза: ИП, ТП, РП
  • Инвеститор: „БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
  • ЦГЧ на гр.БУРГАС, ул.”Александровска” 21
  • Хотели, СПА хотели

 

Сградата на хотел „България” оформя силуета на централната  улица ”Александровска“ в Бургас. Тя е класическа композиция от ниско и високо хотелски тела с височина 67 метра в рамките на 22 етажа. Ниското тяло е с два надземни етажа, един подземен и частичен полуподземен. Високото тяло се състои от 17 хотелски етажа, един административен, инсталационен и технически етаж.

Новото решение на хотел „България” е подчинено на изискването за покриване на нормите за бизнес хотел категория „четири звезди”, подобряване и осъвременяване както на всички функции и инсталации, така и на визията му, при запазване стила и характера на хотела като част от архитектурния ансамбъл в централната част на града. За постигане на тези изисквания сградата е подложена на значителни реконструкция и преустройство, без промяна на габаритните й размери.

Съществена, успешна за общата визия, промяна е направена във входната фасада на ниското хотелско тяло, която бе в лошо експлоатационно състояние. Тази фасада по принцип се отличаваше от характера на всички други фасади на сградата и допускаше относително самостоятелна трактовка. Следвайки логиката на типичните за обекта  фасетирани алуминиеви обшивки по фасадата на високото тяло и пластиката на излизащите триъгълно напред прозорци на седемнадесетия хотелски етаж и по цялата северна фасада на ниското тяло, е проектирана нова декоративна решетка от вертикални, хоризонтални и диагонални алуминиеви профили в цвят по RAL 7016 (графит) и носещи триъгълни пирамиди от алуминиев композит с „елоксирано” покритие.

Име

Ваня Мянкова

 

Професия

Архитект

 

Фирма

Ваника 2