Архитект Александър Йончев, Simple Architecture

Мемориален парк за граждански жертви на Корейската война

Гората на истината и помирението

  • Година: 2020
  • Даеджон, Южна Корея
  • Сгради за образование и култура

Създаването на паметник с национално значение, който е символ на всички граждански жертви на Корейската война, може да бъде постигнато само чрез радикална архитектура: такава, която надхвърля конвенционалните пространствени рутини на ежедневието.


Мемориалният парк е позициониран извън града в естествена среда, пропита с история. Въпреки че е лесно достъпен, паркът търси уединение, за да предложи на посетителите интимно изживяване. Като се има предвид, че някои от тях може да са преки роднини на жертвите на Корейската война, проектът цели не само да почете тези жертви, но и да уважи скръбта на техните семейства, като осигури тиха и спокойна атмосфера.


Геометрията на проекта е съставена от прости форми: правоъгълник, квадрат, полукръг и триъгълник, всяка от които предлага различно пространствено възприемане на цялото. Естествените компоненти, като вода и растителност, са внимателно оформени, за да увеличат сенките, отраженията, звуците и аромата в целия парк.


Главният вход е физически маркиран от обем, който пресича пътя, създавайки силна граница на периметъра на проекта. Това е мостът, който не само позволява на посетителите да имат безопасен достъп до парка, но чрез високите си стени той служи като преходно пространство между ежедневието и света на спомените. 


Мемориалното пространство на открито е пресечната точка на двете ортогонални системи на проекта. Квадратен площад, който маркира края на източната алея за разкопки, служи като преходно пространство към Мемориалната зала. Теренът под алеята съдържа останки от жертви на войната, които предстои да бъдат разкопани и експонирани във външното мемориално пространство. Това пространство се състои от девет бетонни капсули, поставени на пиедестали и подредени върху много симетрична мрежа, в която са изложени земни и човешки останки от различни разкопки в цялата страна. Посетителите са поканени да се разходят, да изследват и да почетат корейските жертви на войната. Техният опит е подсилен от гледката и звука на водната каскада от източната страна.


В самостоятелен обем целенасочено е обособено кафене. Така случайни посетители и минувачи също могат да се възползват и оценят спокойния пейзаж на парка.


Подобно на главния вход, горният, разположен в източния край на обекта, има сводеста стена, пресичаща пътя, която маркира присъствието на мемориала. Друг бетонен обем наблизо съдържа втора информационна точка и сервизни помещения.


За разлика от парка, Мемориалната зала предлага много интимна атмосфера. Силният контраст между светлина и сянка в главния вход бележи отправната точка на уникално преживяване, което отвежда посетителя в свят на история, възпоменание и образование. Лишен от всякаква визуална връзка с външността, човек губи ориентация и се води само нагоре и надолу по обемите с различни пропорции и съдържание от внимателно подредената пространствена организация. Мемориалното пространство е единствената бяла стая в проекта. Мекотата на неговите повърхности контрастира с грубия бетон, използван за останалата част от проекта. Четиридесет колони излизат от земята и сочат към небето, изчезвайки в светлината. Те представляват истинската „гора на истината и помирението“ и канят посетителя да размишлява върху вечната връзка между живота и смъртта. Разхождайки се между миналото и настоящето, човек без усилие пресича тесния 225-метров бетонен блок на Мемориалната зала, за да се върне накрая към ежедневието навън.

Име

Александър Йончев

 

Професия

Архитект

 

Фирма

Simple Architecture